WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  DOBUJ
 
ESSELAMU ALEJKUM
  Istorija Doboja Minimize

 Najstariji pisani izvor o pominjanju imena Doboja potice iz 1415. godine. Istoricari biljeze da su tragovi ljudskog postojanja na ovom podrucju stari oko sest hiljada godina i datiraju od starog kamenog doba. Ovdje su prije doseljavanja Slovena koplja lomili Iliri,  Kelti, Rimljani... Rimskim osvajanjem u prvom vijeku nove ere i ovdje prestaje praistorija i nastaje istorijsko doba kada zapocinje prva urbanizacija (rimski vojnicki logor Kastrum i naselje Kanube). Krajem cetvrtog vijeka, medjutim, propada rimska  vlast i u ove krajeve upadaju slovenska i druga plemena za vrijeme velikih seoba naroda sa istoka prema zapadu.
   Tokom sestog i sedmog vijeka ove prostore naseljavaju Sloveni koji zive u plemenskim i rodovskim zajednicama i manjim teritorijalnim jedinicama - zupama. Formiranjem feudalnih drzava zupe ulaze u sastav drzavnih cjelina. Svojevremeno je poznatom zupom Usora i Soli vladao srpski kralj Dragutin Nemanjic (1284-1321.)
   Kasnije su se u dolini oko Doboja i njegove tvrdjave sukobljavali Turci i Austrijanci. Tokom sedamnaestog i osamnaestog vijeka Austrijanci  u dva maha preuzimaju od Turaka Doboj, da bi 1878. osvojili cijelu pokrajinu Bosnu. Godine 1908. Austro-Ugarska je izvrsila aneksiju Bosne i Hercegovine, a 1914. otpocela rat sa Srbijom, napadom i sa Bosanske strane. Time je poceo Prvi svjetski rat koji je zavrsen 1918. godine porazom Austro-Ugarske. Formirana je nova drzava Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Godine 1941. Jugoslaviju je napala i okupirala fasisticka Njemacka. Poceo je drugi svjetski rat...

         

 Biljeske o kamenom gradu - Gradini

   
   Istorija biljezi najstarije naseobine  po bregovima Ozrena, Trebave i Krnjina vec tokom starog kamenog doba.  Nesto vise istorijskih podataka sacuvano je iz nove ere kada u ovaj kraj stizu Rimljani.
    Oko usca Usore u Bosnu o­ni grade veliki fortifikacijski objekat, potvrdjujuci time komunikacijski znacaj ovoga kraja, sto ce do danas ostati njegova bitna karakteristika. U vise od cetiri vijeka boravka na ovim prostorima  Rimljani su izgradili, izmedju ostalog, vojno utvrdjenje za oko cetiri-pet hiljada vojnika, a u nepostrednoj blizini i civilno naselje.  Ostaci vojnog stacionara i civilnog naselja vidljivi su i do danas. o­ni predstavljaju jedno od najstarijih naselja gradskog tipa u sjevernoj Bosni.
   U sedmom vijeku, nakon dolaska Slavena u ove krajeve, najznacajnije naselje je takodje na uscu Usore u Bosnu, gdje su nadjeni mala crkva i groblja. Slaveni u prvo vrijeme nisu podizali gradove - utvrdjenja. I o­ne koje su zatekli, rimljanske, vrlo rijetko su koristili. Tek mnogo kasnije podrucje oko usca Sprece u Bosnu dobilo je svoj utvrdjen grad na obali rijeke Bosne, sagradjen oko tri kilometra sjeverno od rimskih gradnji na Usori. Dosta uzak prostor koji je bio na raspolaganju graditeljima utvrdjenja nije dopustao mogucnost za gradnju objekata vecih razmjera. Osnovu cini kamena glavica brezuljka  od zelenosivog dijabaza. Tri strane tvrdjave okrenute koritu rijeke Bosne ruse se liticama sasvim okomito. Jedino cetvrta, na sjeverozapadnoj strani, povezana je bregovima u pozadini.
   Gradnja srednjovijekovne dobojske tvrdjave zapoceta je u prvim decenijama 14. vijeka, vjerovatno u vrijeme bana Stjepana II Kotromanica. U gradnji tvrdjave razlikuju se dvije faze: ranija starobosanska i kasnija turska. Neimari tvrdjave su izgradili najvisi dio glavice sa oborom i prilazom u obliku izduzenog trougla. Na uglovima zidova napravljene su tri kule. Ulaz u tvrdjavu je sa sjevroistocne kule na kojoj nije bilo vrata nego se saobracaj obavljao penjanjem preko ljestava. Dobojska tvrdjava je imala namjenu i znacaj strazarnice, isturene prema sjeveru od sredisnjih bosanski teritorija.
   U poznatim pisanim dokumentima dobojska tvrdjava pominje se 1415. godine, kada su bile brojne trzavice izmedju bosanskih feudalaca u koje se umijesao i madjarski kralj Sigismund, a potom i Turci.
   Mada se u dokumentu spominje samo tvrdjava, na postojanje naselja Doboj upucuje cinjenica da unutar tvrdjave nije bilo crkve nego je o­na bila ispod tvrdjave, na sedlu prema brezuljcima. Na temelju crkve Turci su izgradili dzamiju.
   Nije poznato koje su godine Turci zauzeli Doboj, a sledeci pisani dokument iz 1503. godine zatice tvrdjavu u turskim rukama. Ovaj dokument je, u stvari, tursko-madjarski ugovor o miru.U drugoj polovini 17. vijeka Turci se povlace iz Srednje Evrope, a posto je Doboj opet blizu granicnog pojasa, Turci obnavljaju tvrdjavu. Dogradnja tvrdjave sastojala se u popravci porusenih srednjovjekovnih zidova, te je sagradjena ulazna kula sa prilaznim stepenistem. Uz istocni zid sagradjena je mala cetvorouglasta kula, a najvaznije promjene vide se na sjevernozapadnoj kuli. o­na je dobila prostor za smjestaj topova. Turskog porijekla je i  barutana, cetvrtasta gradjevina u gornjem dijelu tvrdjave.
   U velikom ratu (1683-1699) dobojska tvrdjava se oktobra 1697. godine morala predati austrijskoj vojsci pod Eugenom Savojskim.
   Doboj je od 1716. do 1718. ratno popriste, kao i vijekovima prije, u austrougarsko-turskom ratu, kada je bio spaljen, a tvrdjava zauzeta.
   Oko 1740. godine Turci su u dijelu tvrdjave napravili tamnice.
   Devetnaesti vijek bio je period velikih promjena u Bosni. Prvi srpski ustanak rezultirao je stvaranje nove drzave u susjedstvu. U vrijeme ovih ratova dobojska tvrdjava je ojacana sa 11 topova.
   Drugu polovinu devetnaestog vijeka odlikuje okupacija Bosne i Hercegovine od strane Austrougarske. U ovom periodu tvrdjava gubi svoj znacaj.
   Dobojska tvrdjava danas predstavlja dobro ocuvan kulturno-istorijski spomenik i rado posjecen turisticki objekat, ali bez potrebnih turisticko-ugostiteljskih i drugih sadrzaja.

  
     Statistika Minimize
Povrsina opštine: 691 km2

 

Geografski podaci:

nadmorska visina 146 m
  sjeverna geografska širina: 44 stepena
  istocna geografska duzina: 18 stepeni
  kontinentalna klima
  godišnje kolicine padavina 900-1000 mm
 

srednja temperatura zraka 10,5 stepeni C

 

 
»» Zvanicni popis stanovništva sa Dobojske opštine iz 1992. godine
Official population statistics in Doboj community from year of 1992. ««

Naseljeno mjesto:
Populated area:
Ukupno:
Total:
Bošnjaci
Bosniaks
Srbi
Serbs
Hrvati
Croats
Jugosl.
Jugosl.
Ostali
Others
Opština Doboj 102.549 41.164 39.820 13.264 5.765 2.538
ALIBEGOVCI 1.440 136 4 1.251 32 17
BOZINCI DONJI 587 - 575 6 2 4
BRESTOVO 1.254 - 1.192 2 13 47
BRIJESNICA MALA 1.530 1.514 2 - 10 4
BRIJESNICA VELIKA 1.771 1.758 1 - 6 6
BUKOVAC 664 - 31 607 - 26
BUKOVICA MALA 816 287 343 56 62 68
BUKOVICA VELIKA 1.481 12 1.360 11 46 52
BUŠLETIC 787 65 673 3 15 31
CEROVICA 1.701 1 1.682 6 6 6
CVRTKOVCI 897 - 888 2 - 7
CAIRE 456 402 18 17 10 9
CIVCIJE BUKOVICKE 1.017 767 219 4 6 21
CIVCIJE OSJECANSKE 538 - 531 5 2 -
DOBOJ 27.498 11.154 8.011 2.714 4.355 1.254
DRAGALOVCI 1.031 3 32 858 86 52
FOCA 1.457 - 5 1.437 5 10
GLOGOVICA 714 - 689 17 5 3
GRABOVICA 798 - 777 5 9 7
GRAPSKA DONJA 494 - 472 1 10 11
GRAPSKA GORNJA 2.297 2.260 27 - 6 4
JELANJSKA 701 - 682 - 3 16
JOHOVAC 1.487 5 71 1.339 50 22
KLADARI 673 37 531 29 22 54
KLOKOTNICA 3.989 3.927 18 2 22 20
KOMARICA 1.020 4 6 964 3 43
KOSTAJNICA 1.342 47 1.228 9 35 23
KOTORSKO 3.295 3.110 15 57 69 44
KOZUHE 1.471 5 1.404 17 32 13
LIPAC 1.018 2 961 12 33 10
LUKAVICA RIJEKA 983 981 - - - 2
LJEB 446 - 426 - 9 11
LJESKOVE VODE 821 - 804 3 5 9
MAJEVAC 456 2 441 8 4 1
MAKLJENOVAC 2.164 1.135 93 753 120 63
MATUZICI 1.783 1.696 18 10 39 18
MILJKOVAC 1.430 1.191 18 81 62 78
MITROVICI 441 - 424 1 6 10
MRAVICI 1.478 1.347 1 87 20 23
OPSINE 351 - 334 1 2 14
OSJECANI DONJI 821 1 742 3 28 47
OSJECANI GORNJI 1.259 5 1.205 9 30 10
OSREDAK 605 - 408 152 42 3
OSTRUZNJA DONJA 1.130 2 1.090 8 17 13
OSTRUZNJA GORNJA 495 - 491 1 2 1
PALEZNICA DONJA 571 1 539 - 4 31
PALEZNICA GORNJA 342 - 341 - - 1
PLOCNIK 304 24 245 2 19 14
PODNOVLJE 1.239 1 1.109 89 23 17
PORJECJE 278 143 134 - 1 -
POTOCANI 897 855 31 - 8 3
PRIDJEL DONJI 987 4 939 9 25 10
PRIDJEL GORNJI 1.247 1.217 1 - 16 13
PRISADE 414 1 7 394 11 1
PRNJAVOR MALI 793 - 742 22 26 3
PRNJAVOR VELIKI 690 - 90 558 - 42
RADNJA DONJA 572 - 557 - 11 4
RASKOVCI 666 1 530 117 10 8
RITEŠIC 584 - 422 148 12 2
SJENINA 1.950 1.853 37 - 40 20
SJENINA RIJEKA 679 612 40 3 10 14
STANARI 1.299 1 1.204 20 45 29
STANIC RIJEKA 1.823 1.545 164 11 44 59
STANOVI 1.073 5 998 26 20 24
SUHO POLJE 924 527 379 6 10 2
SVJETLICA 906 777 91 2 17 19
ŠEVARLIJE 1.792 1.739 20 - 29 4
TEKUCICA 736 - 725 - 8 3
TISOVAC 313 - 311 1 1 -
TRNJANI 887 - 867 13 6 1
ULARICE 1.147 - 12 1.100 15 20
VRANDUK 199 - 1 195 - 3
ZARJECA 350 - 341 4 3 2


   Ulice Grada Minimize


1. MAJA - KRALJA PETRA
14. SREDNJOBOSANSKE BRIGADE - VUCIJACKE SRPSKE BRIGADE
23. AVGUSTA - SRPSKIH SOKOLOVA
27. JULA - TREBAVSKE SRPSKE BRIGADE
29. NOVEMBRA - KNEZA LAZARA
4. JULA - KRALJA TVRTKA
53. DIVIZIJE - KRAJISKIH BRIGADA
8. MARTA - BRANKA KOVACEVICA
ADILA BESLAGICA - BANOVIC STRAHINJE
BESLAGICA PRILAZ - DJURDJEVDANSKA
BOLNICKI PROLAZ - VASILIJA OSTROSKOG
BRACE KAPETANOVICA - STARINE NOVAKA
BRANISLAVA NUSICA - NJEGOSEVA
CEDE JACIMOVICA - POP SAVINA
CELJSKA - STEFANA PRVOVENCANOG
CUPRIJSKA - DJENERALA DRAZE
DONJI SUSNJARI - KAPETANA DUKICA
DZEMALA BIJEDICA - NIKOLE PASICA
GORNJI SUSNJARI - KNINSKA
HASANA BRKICA - FILIPA VISNJICA
HASANOVAC - SVETOG NIKOLE
HUSINSKIH RUDARA - KOLUBARSKA
I. L. RIBARA - KRALJA DRAGUTINA
IGNJATA RADOJCICA - KNEGINJE MILICE
ISMETA KAPETANOVICA - KRALJA ALEKSANDRA
J N A - CARA DUSANA
JOSIPA JOVANOVICA - VOJVODE STEPE
JULIJA VARESKOG - TREBAVSKE BUNE
KRCEVINE - MARKA KRALJEVICA
MARSALA TITA - SVETOG SAVE
MILOSA KUPRESA - VOJVODE SINDJELICA
MLADENA STOJANOVICA - VOJVODE MISICA
MOSE PIJADE - NEMANJINA
O. R. BRIGADA - KAJMAKCALANSKA
OMLADINSKA - SVETE TROJICE
ORASJE - RASKA
OSLOBODILACKA - ZDRAVKA MISICA
OSMANA DJIKICA - KAPETAN RASINA
OZRENSKA - OZRENSKA
PETKA DJURICA - MILOSA OBILICA
PETRA KOCICA - HILANDARSKA
PIONIRSKA - KRNJINSKA
POTKAMEN - PRIZRENSKA
RADNICKA - DOBOJSKE BRIGADE
REFIKA BESLAGICA - POP LJUBINA
S. MAZURKIJEVICA - CVIJETINA TODICA
SARAJEVSKA - NIKOLE TESLE
SESTE PROLETERSKE - BRACE JUGOVICA
SIME LUKICA - JUG BOGDANA
STARI PROLAZ - VUCIJACKA
TODORA VUJASINOVICA - KARADJORDJEVA
TRBAK MAHALA - HAJDUK VELJKOVA
TREBAVSKA - TREBAVSKA
TRG 17. APRILA - TRG PETROVDANSKIH ZRTAVA
TVRDJAVSKI PROLAZ - CUPRIJSKA
USORSKA - USORSKA
USTANICKA - OZRENSKIH SRPSKIH BRIGADA
VLADIMIRA NAZORA - VIDOVDANSKA
VLADIMIRA VESELICA - KRNJINSKE SRPSKE BRIGADE
VODOVODSKA - VOJVODE BOJOVICA
VUKA KARADZICA - SOLUNSKIH DOBROVOLJACA
ZAGRADSKA - ALEKSE VIDAKOVICA
 
  Today, there have been 488530 visitors (1533218 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free