WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  Nacin obavljanja namaza
 

Nacin obavljanja namaza

UVOD

Postovana braco i sestre vaznost obavljanja namaza u islamu je velika sto se vidi u tome da Allah dzellesanuhu u Kur`anu kaze "Vjernicima je propisano da u odredeno vrijeme molitvu obavljaju". - (Sura An-Nisa, 103 ajet)

I Boziji Poslanik Muhamed sallallahu alejhi we sellem je u jednom hadisu rekao: " Prvo za sto ce odgovarati Boziji rob na sudnjem danu je namaz; ako
mu bude ispravan namaz, bit ce cijelo njegovo djelo ispravno, ako mu bude lose obavljen namaz, bit ce i sva njegova djela neispravna
". - 8hadis biljezi Taberani)

U jednom drugom hadisu Allahov Poslanik kaze: "Islam je sazdan na pet stubova:svjedocenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hodocascu Ka´be i poscenju Ramazana"-BUHARIJA i MUSLIM

Namaz je veza izmedu ljudskog bica i njegovog Gospodara bez koje nema istinske vjere i zato postovana braco i sestre obavljajmo ga skruseno i sa zadovoljstvom da bi nas sprijecio od ruznih djela nasih.

Na kraju molimo Allaha dzellesanuhu da nam pomogne da obavljamo namaz onako kako On to zahtijeva.

ABDEST

Prije nego sto se pocne uzimati abdest, potrebno je zanijetiti (nijet-namjera). Nijet treba uciniti srcem.Onda se pocne uzimati abdest rekavsi:" Bismillah" (u ime Allaha dz.s.)

1. Operu se ruke do zglobova, provjeravajuci da ni jedan dio ruku ne ostane suh (3x)

2. Isperu se usta uzimajuci vodu desnom rukom (3x)

3. Ocisti se nos: usmrkne se voda iz desnog dlana, a potom izbaci se voda lijevom rukom (3x)

4. Opere se lice, od uha do uha i od cela do ispod brade pazeci da nijedan dio ne ostane suh (3x)

5. Operu se prvo desna pa onda lijeva podlaktica do iza laktova provjeravajuci da nista ne ostane suho (3x)

6. Pokvase se prsti i zatim se prede po glavi pocevsi od cela prema straznjem dijelu glave(1x)

7. Ociste se usi trljajuci usne skoljke vrhovima navlazenih kaziprsta, a zatim se prede palcem po straznjem dijelu usiju odozgo prema dole (1x)

8. Operu se noge (prvo desnu) od clanaka provjeravajuci da neki dio ne ostane suh, posebno dijelovi izmedu noznih prstiju (3x)

NAMAZI

Postoji pet obaveznih dnevnih namaza:

1. Fedzr (Sabah) 2 rekijata na glas*
2. Zuhr (Podne) 4 rekijata u sebi
3. Asr (Ikindija) 4 rekijata u sebi
4. Magrib (Aksam) 3 rekijata na glas prva dva rekijata*
5. Isa (Jacija) 4 rekijata na glas prva dva rekijata*

*Sura Fatiha i druga kratka sura ili tri ajeta Kur àna

Farz namazi se klanjaju u odredeno vrijeme i ako se iz nekog opravdanog razloga ne stigne klanjati, onda se mora sto prije nadoknaditi.

Postoji i Vitr namaz, koji se tretira kao Vadzib namaz, koji je poslije farza najvazniji i cije se propustanjene ne preporucuje, i sastoji se od tri rekijata. U trecem rekijatu poslije proucene Fatihe i neke druge kratke sure, moze se u stojecem stavu prouciti i dova (qunut). Namaz se zavrsi na uobicajeni nacin.

Postoje i Sunnet-namazi koji su neobavezni i koji se prije ili poslije farz namaza klanjaju; Nafila namazi su dodatni namazi koji se svakom prilikom mogu klanjati ( osim pri izlasku i zalasku sunca, kao i u kad sunce stoji u zenitu).

OBAVLJANJE NAMAZA
Kibla :
Ma gdje da se u svijetu nalazimo, trebamo se okrenuti u pravcu Ka´be kada zelimo obavljati namaz, koja se nalazi u svetoj damiji u Saudijskoj Arabiji.

Sunnet Muekked (jaki sunnet) je da se prouci Ezan i Ikamet prije obavljanja obaveznih namaza. Ezan se uci gdje je lokalna dzamija, a ako nema takve onda gdje se ljudi okupljaju da klanjaju obavezne namaze. Ako nema ni takvog mjesta onda svaki muskarac uci Ezan tamo gdje klanja obavezni namaz. Ezan i Ikamet se uce tako sto se Ezan uci naglas i van dzamije, a Ikamet tise, toliko da ga prisutni u dzamiji cuju.

Ezan:
Allahu Ekber 4x
Eshedu en la ilahe illallah 2x
Eshedu en-ne Muhammeder-resulullah 2x
Haj-ja ales-salaah 2x
Haj-ja alel felah 2x
Es-selatu hajru minen-neuvm 2x (samo za sabah namaz)
Allahu ekber 2x
La ilahe illallah 2x

Ikamet:
Ikamet se uci isto za sve namaze
Allahu Ekber 2x
Eshedu en la ilahe illallah 2x
Eshedu en-ne Muhammeder-resulullah 2x
Haj-ja ales-salaah 2x
Haj-ja alel felah 2x
Kad kametis-salah 2x
Allahu ekber 2x
La ilahe illallah 2x

Nijet:
Nakon okretanja prema Ka´bi treba se zanijetiti (nijet-namjera). Nijet se cini u sebi, srcem, tako da se treba misliti o tom odredenom namazu koji se namjerava klanjati.

Tekbiret-ul-ihram:
Nakon sto se zanijeti treba poceti obavljati namaz izgovarajuci " Allahu ekber"(Allah je najveci), podignuvsi obje ruke do ramena ili usiju, sa ispruzenim prstima. Zatim se poloze ruke ispod pupka tako da desnu ruku polozimo preko lijeve 8ima predaja koje govore da se ruke mogu staviti i na prsa).

Ucenje prije Fatihe:
Postoji nekoliko dova koje je Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem obicno ucio prije Fatihe. Mi cemo spomenuti samo jednu od njih:
"Subhane-kellahume ve bihamdike ve tebare kesmuke ve teala dzedduke, ve la ilahe gajruke" (Neka si slavljen, moj Boze i neka ti je svaka hvala. Blagoslovljeno je Tvoje ime i nedostizna je Tvoja velicina i osim Tebe drugog boga nema)
Ucenje toga zove se Dua ul-Istiftah, sto znaci pocetna dova. Dua ul-Istiftah treba se prouciti samo na prvom rekijatu.

Ta-avvuz:
Onda osoba koja obavlja namaz treba prouciti:
"Euzubil-lahi minessejtanir-radzim" (Utjecem se Bogu od prokletog sejtana)

Tasmija:
A zatim se uci:
"Bismillahir-Rahmannir-Rahim" (U ime Boga,Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog)
Ovo treba da se uci na svakom rekijatu prije nego sto se prouci sure Fatiha i to u sebi.
Slijedi sura Fatiha:
"El-ham-du lil-la-hi rab-bil ala-min. Er-rah-ma-nir-rahim. Mali-ki jau-mid-din.Ija-ka na´-bu-du ve ija-ka nes-ta-in. Ihdi-nas si-ratal mus-ta-qim. Sira-tal la-zina en-amta alej-him. Gaij-ril-mag-dubi alej-him veled-daal-lin. AMIN" (Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoc trazimo! Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdzbu izazvali, niti onih koji su zalutali!)

Ucenje Fatihe je toliko vazno da je Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem rekao da ni jedan namaz ne moze biti prihvatljiv bez ucenja Fatihe. Klanjanje u dzamiji sa Imamom podrazumijeva da samo Imam glasno uci Kuran.

Amin:
Sunnet je reci Amin kada se zavrsi ucenje sure Fatihe. Ako namaz obavljamo sami onda se Amin tiho izgovara, a ako se klanja u dzematu uz imama, onda treba reci Amin glasno kad imam zavrsi zadnji ajet sure Fatihe. Kad se izgovara Amin cijeli ga dzemat treba izgovoriti uglas istovremeno.

Ucenje nakov sure Fatihe:
I dalje u stojecem stavu nakon sto se izgovori:
"Bis-mil-la-hir-Rah-ma nir-Ra-him" (U ime Boga,Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog) prouce se najmanje tri ajeta iz Kurána ili neka kratka sura npr :
Sura 103
"Wal-asr in-nal in-sana la-fi husr. Il-lal-la-zina ama-nu ve-ami-lus-sali-hati ve-ta-ve-sau bil-haq-qi ve te-ve-sau bis-sabr".

Ili Sura 112
"Qul hu-wal-la-hu ehad. Al-la-hus-sa-med. Lem ja-lid velem ju-led. Ve lem jekul-la-hu ku-fu-ven ehad. "

Ili Sura 108
"In-na ea-tai-na-kal keu-sar. Fa-sal-li li-rab-bike ven-har. In-ne sa-ni-aka hu-val ab-tar "

Ruku ( Sagibanje):
Zatim osoba koja obavlja namaz treba reci : " Allahu ekber" (Allah je najveci) podizuci obje ruke do ramena* sa dlanovima okrenutim prema Kibli (Ka´bi). Zatim se sagne na "ruku" tako da je gornji dio tijela (od glave do bokova) pod pravim uglom u odnosu na ostali dio tijela. Sake trebaju biti na koljenima sa razdvojenom prstima. Osoba treba biti mirna i sabrana u polozaju "ruku" i zatim se tri puta izgovara "Subhane rabbijel-azim" (Gospodar koji je uistinu veliki).

Kijam ( Stajanje na namazu nakon sagibanja):
Nakon obavljenog "ruku" polako se uspravi tijelo izgovarajuci:
"Semi-allahu limen hami-deh, rab-bena ve le-kel-hemd"
( U istinu Allah slusa one koji Mu zahvaljuju, neka je slavljen moj Uzviseni Gospodar)

* Postoje autenticni Hadisi koji dokazuju da je Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem uobicavao podizati ruke na pocetku namaza, prije i poslije "ruku " i dok je ustajao na treci rekijat. Tako da ne postoji sumnja da je podizanje ruku Sunnet, medutim uleme se slazu u tome da je namaz onoga koji ne podize ruke prihvatljiv. Stoga Muslimani se ne bi trebali prepirati oko toga. Hanefi mehzeb ne preporucuje dizanje ruku radi smanjivanja nepotrebnih pokreta u namazu tj. smirenosti u namazu.

PRVA SEDZDA (KLANJANJE)

Nakon zavrsenog Kijama ide se na prvu sedzdu izgovarajuci:
" Allahu ekber"(Allah je najveci)
Kad se padne na sedzdu sedam dijelova tijela treba dodirnuti tlo: celo sa vrhom nosa, obje ruke, oba koljena i donja povrsina noznih prstiju obje noge.
U ovom polozaju se izgovara tri puta:
"Sub-hana rabi-jal-a´la"( Neka je slavljen moj uzviseni Gospodar)

Sjedenje izmedu dvije sedzde (Jelsah):
Nakon sto se ucini jedna sedzda sabrano i mirno, onaj koji obavlja namaz treba podici glavu sa sedzde izgovarajuci "Allahu ekber"(Allah je najveci) , savijajuci lijevu nogu i sjedajuci na nju sa osloncem na desnu nogu ciji su prsti okrenuti u pravcu Kible, a dlanovi trebaju biti na butinama i koljenima. Sljedece se moze prouciti dok se sjedi izmedu dvije sedzde
"Rab-bigh-fir li ver-hem-ni "( O Allahu, oprosti mi i imaj milosti za mene)

DRUGA SEDZDA
Onda se ide na drugu sedzdu i pri spustanju glave na tlo izgovara se
" Allahu ekber"(Allah je najveci) i opet se tri puta ponovi
" Sub-hana rabi-jel-a´la"( Neka je slavljen moj uzviseni Gospodar).

Drugi rekijat:
Nakon ustajanja na drugi rekijat ruke treba ponovo poloziti na prsa kao i u prvom rekijatu i poceti uciti izgovarajuci "Bis-mil-la-hir-Rah-ma nir-Ra-him "(U ime Boga, Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog) prvo suru Fatihu i dalje neku drugu kratku suru ili neka druga tri ajeta Kurána.

Tesehhud:
Nakon sto se obavi zadnje sedzda drugog rekijata, treba podici glavu govoreci:
" Allahu ekber"(Allah je najveci). Zatim se sjedne kao sto se sjedilo izmedu dvije sedzde. U ovom polozaju treba uciti:
" Et-tehi-jatu lil-lahi ves sala-vatu vet taji-batu es-sela-mu ale-jke ejj-uhen ne-biju ve rahme-tulahi ve bere-katuhu. Es se-lamu alejna ve ala ibadil-lahi- salihin. Es-hedu en la ilahe illellah ve eshedu enne Muhammeden abduhnu ve rasuluhu." ( Pocasti, postovanja i dobra djela pripadaju samo Allahu dz.s. Nek si spasen, o Bozji Poslanice, a Bozja milost i obilje Njegovog blagoslova neka se na tebe izliju! Spasenje nama i svim dobrim Bozjim robovima. Ja srcem cvrsto vjerujem, a jezikom ocitujem da nema boga osim Allaha dz.s. i da je Muhammed Boziji Poslanik i Boziji rob).

Osoba koja obavlja dva rekijata samo treba nastaviti dalje i prouciti Salat Alan-nebi (s.a.v.s) koji se objasnjava u sljedecem poglavlju i moze zavrsiti namaz na nacin koji ce isto u sljedecem poglavlju biti objasnjen.

USTAJANJE NA TRECI REKIJAT
Ako se obavljaju tri ili cetiri rekijata, onda treba ustati nakon Tesehhuda govoreci:
"Allahu ekber"(Allah je najveci) i podizuci ruke kao kod Tekbiret-ul-ihrama objasnjeno, poceti uciti sa "Bismillahir-Rahmanir-Rahim" (U ime Boga,Sveopceg Dobrocinitelja Milostivog) i zatim suru Fatihu.
Na trecem i cetvrtom rekijatu farz-namaza ucenje sure Fatihe je dovoljno. Nakon ucenja treba nastaviti do zavrsetka treceg rekijata ( ili cetvrtog rekijata, ako se klanjaju cetiri rekijata). Zatim zavrsivsi zadnji rekijat, treba sjesti i prouciti Tesehhud kao sto je ranije vec opisano (kao sto se sjedi nakon obavljena dva rekijata (jelsah). Nakon Tesehhuda treba prouciti Salat Alan-Nebi (s.a.v.s.):
" Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, kema salejte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medzid; Allahume barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin, kema barekte ala Ibrahime ve ala ali Ibrahime, inneke hamidun medzid"
( Boze, Ti cini osobitu milost Muhammedu i Muhammedovoj porodici, kao sto si cinio Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici. Ti si hvaljen i slavljen; Boze Ti obaspi obiljem svog blagoslova Muhammeda i Muhammedovu porodicu, kao sto si obasipao Ibrahima i Ibrahimovu porodicu. Ti si hvaljen i slavljen!)

ZAVRSAVANJE NAMAZA

Nakon proucenog Salat Alan-Nebi namaz se zavrsava izgovarajuci:
" Esselamu alejkum ve rahmetullah" (Neka je na vas spas Boziji i milost Bozija), okrenuvsi glavu prvo na desnu stranu i potom se isto ponavlja okrecuci glavu na lijevu stranu.

Dove nakon predavanja selama:
Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem je obicavao nakon predavanja selama da uci:
" Al-lahu ekber"(Allah je najveci) (1x),
"Estagfirullah" ( Molim Allaha dz.s. da mi oprosti) (3x),
" Allahume entes selamu ve minkes selamu tebarekte ja zel dzelali vel ikram" ( O Boze, Ti si mir i Ti si izvor mira, blagoslovljen Ti si. O Slavljeni i Uzviseni)(1x) (Muslim).
Isto tako je Sunnet izgovarati:
"Subhan Allah" ( Slavljen nek si , o Boze) (33x),
"Elhamdulillah" (Hvala Allahu) (33x),
"Allahu ekber" (Allah je najveci)(33x),
"La ilahe ilallahu vahdehu la serike leh lehul-mulku ve lehul-hamdu vehuve ala kulli sejín kadir" (Samo je Allah Bog, jedini i jedinstveni. On nema druga. Njemu pripada sva vlast i gospodstvo. Njemu ide svaka hvala i slava) (Muslim).

 
  Today, there have been 488547 visitors (1533301 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free