WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  Sirk
 

 


Širk znači obožavanje i činjenje ibadeta nekom drugom, kao što je upućivanje dove, davanje zavjeta i traženje pomoći od nekog drugog u onome u čemu ne može pomoći niko drugi osim Allah dž. š.

Širk je jedan od najvećih grijeha za kojeg Allah dž.š. kaže:

إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

“Allah sigurno neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće, ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.” ( En-Nisa’ 116 )

Muhammed a.s. kada govori o najvećim grijesima, uvijek na prvo mjesto stavlja širk, što dovoljno govori o njegovoj težini. A prvi širk na zemlji desio se u Nuhovom a.s. narodu, a prouzrokovan je pretjerivanjem u pogledu dobrih ljudi, koji su bili poznati po svojoj pobožnosti. U suri Nuh u 23. ajetu, navode se imena tih dobrih ljudi kojih je bilo 5 i to: Vedd, Suva, Jegus, Neuk i Nesr.

Imam Buhari u svom Sahihu navodi predaju od Abdullaha ibn Abbasa koji kaže:“Ovo su imena dobrih ljudi u narodu Nuhovom. Nakon što su oni pomrli, šejtan je objavio ljudima da na mjestima gdje su se oni sastajali sagrade kipove i nazovu ih njihovim imenima. Oni su to i učinili, ali ih nisu obožavali sve dok nisu došle generacije koje nisu znale ko su ovi ljudi i šta predstavljaju njihovi kipovi. Tako da su ih uzeli za božanstva i počeli ih obožavati.”

Na osnovu ove predaje koju bilježi imam Buhari, spoznajemo opasnost slikarstva i vajarstva, te izgradnje i postavljanja skulptura i kipova po trgovima, ulicama i drugim mjestima, jer to je put koji ljude vodi u širk (idolopoklonstvo) i to je isprobani šejtanski metod kojim je mnoge ljude odveo u propast.

Zbog toga je islam zabranio slikanje i vajanje likova i prokleo one koji se time bave i zaprijetio im bolnom kaznom na Sudnjem danu. Iz priče o Nuhovom narodu uviđamo neprestanu težnju Iblisa da obmanjuje i zavodi ljude.

Tako on često prilazi ljudima sa strane osjećanja i poziva ih u ono što će im, navodno, donijeti dobro. Zbog toga, kada je kod Nuhovog naroda vidio veliku privrženost ovim pobožnim ljudima, pozvao ih je da im podignu statue, radi stalnog sjećanja na njih. A stvarni šejtanov cilj bio je postepeno zavođenje ljudi i odvođenje od istine u zabludu, sve do te mjere da su ih počeli obožavati i ibadet im činiti.

Muhammed a.s. je zbog toga upozorio svoje sljedbenike na opasnost širka i presjekao i zatvorio sve puteve koji vode ka širku.

1. Allahov poslanik s.a.v.s. je zabranio izgovor riječi koje podrazumijevaju izjednačavanje između Allaha i Njegovih stvorenja, kao što su, npr. riječi: “Kako hoće Allah i ti.” Ili:”Da nije Allaha i tebe” itd. A dozvoljeno je reći:”Kako hoće Allah, a zatim taj” jer je Muhammed a.s. rekao:”Ne govorite:” kako je htio Allah i kako je htio taj i taj”, već recite: “Kako hoće Allah, a zatim taj i taj.” (Ahmed)

2. Poslanik s.a.v.s. je zabranio i veličanje kabura i izgradnju nadgrobnih spomenika na njima, kao i njihovo osvjetljavanje, tj, paljenje svijeća, krečenje i pisanje po njima.

3. Također je zabranio uzimanje kabura za mesdžide i klanjanje na njima, jer je to put do njihovog obožavanja. 4. Zbranio je klanjanje namaza u sami izlazak i zalazak sunca jer to vodi oponašanju onih koji čine sedždu suncu u tim vremenima.

5. Zabranio je putovanje u bilo koje mjesto s ciljem približavanja Allahu kroz ibadet na tom mjestu, osim putovanja radi tri mesdžida: a) Mesdžidul-harama ( Kabe ) u Mekki b) Poslanikove a.s. džamije u Medini c) Mesdžidul-aksaa u Qudsu (Jeruzalemu) 6. Zabranio je pretjerivanje u hvaljenju i uzdizanju njega kao ličnosti, rekavši: “Ne uzdižite me kao što su kršćani uzdigli Isa’a, sina Merjemina, ja sam rob, i zato recite: Allahov rob i Allahov poslanik.”

7. Zabranio je izvršavanje i ispunjavanje zavjeta Allahu na mjestima na kojima se obožavaju kipovi ili na mjestima na kojima se proslavljaju džahilijjetski praznici.

Kad je u pitanju podizanje nadgrobnih spomenika treba imati na umu sljedeći hadis kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebul-Hajjadža el-Esdija da mu je Alija r.a. rekao: “Hoćeš li da te pošaljem, ako što je mene Allahov Poslanik s.a.v.s. poslao, rekavši mi: “Ne ostavi ni jednu sliku (lik), a da je ne uništiš, niti ijedan uzdignut kabur, a da ga ne poravnaš.”

Resul je, također, zabranio krečenje kaburova i gradnju na njima. Imam Muslim bilježi hadis od Džabira r.a. koji kaže da je Muhammed a.s. zabranio krečenje i uljepšavanje kaburova, sjedenje na njima i podizanje nadgrobnih spomenika. A Ebu Davud u svome Sunenu od Džabira bilježi da je Poslanik s.a.v.s. zabranio pisanje po njima. Nažalost, danas se sve ovo radi, pa i gore od ovoga: podižu se šehidska obilježja i turbeta pojedinim zaslužnim ljudima i na taj način novci troše u nešto od čega nemaju koristi ni oni ni mi, umjesto da poštujemo i cijenimo njihovu borbu i ono zbog čega su se borili, i da više ne radimo ono zbog čega se oni stide pred Allahom dž.š.

Zato, draga braćo i sestre, nemojmo pogaziti ono zašto smo se borili i zašto su naši, in ša’Allah, šehidi ginuli i imajmo na umu riječi velikog islamskog alima, Šejhul-islama ibnu Tejmije koji kaže:

“Svaki čovjek koji pretjeruje u pogledu poslanika i dobrih ljudi i pripiše im neka od svojstava uluhijjeta, npr, da kaže:”O gospodine (i spomene ime), pomozi mi, spasi me, ti si mi dovoljan” i sl. počinio je veliki širk i od njega treba tražiti da se pokaje i da učini tevbu. Ako to ne učini, ubija se, jer je Allah dž.š.slao poslanike i objavio Knjigu da bi se obožavao samo On, Allah i da bi se samo Allahu ibadet činio.”

Comments on this page:
Comment posted by Stepzep, 03/23/2020 at 10:40am (UTC):
Overnight Meds Online <a href=https://apcialisle.com/#>generic cialis online canada</a> Omeprazole Clarithromycin Amoxicillin <a href=https://apcialisle.com/#>buy cialis online with prescription</a> Levitra On Line ItaliaAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 107072 visitors (288472 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
copyright by mU$A