WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  KRACI TEKSTOVI
 
ISLAMIC NEWS by mU$A
Namaz
mU$A on 09/07/2008 at 7:05pm (UTC)
 Namaz


Dosla je jedna zena, pripadnik naroda Benu Israil, kod Allahovog poslanika Musaa, a.s., pa mu je kazala: "Allahov poslanice, ja sam ucinila jedan veliki grijeh, pa sam se pokajala Allahu od tog grijeha, pa moli Allaha da mi oprosti." Pa je upita Musa, a.s.: "A kakav si ti to grijeh pocinila?" A zena odgovori:" Ja sam ucinila nemoral, pa sam od tog cina rodila dijete, pa sam ga ubila." A Musa,a.s., sav ljutit, rece: " Grijesnice jedna...

"izadji iz ove prostorije, da nas ne bi vatra sa nebesa sve sprzila, zbog grijeha kojeg si pocinila." Pa je zena, tuzna i slomljenog srca, otisla od Musaa, a.s. U tom trenutku dolazi melek Dzibril, a.s., Musau, a.s., pa mu rece: "O Musa, zasto si vratio zenu koja se pokajala? Zar nisi nasao osobu, koja je gora od ove zene da je koris?"

Pa Musa, a.s., zacudjeno upita: " A ko moze biti gori od ove zene, koja je uradila ovakav grijeh?" Pa mu melek Dzibril, a.s., odgovori: "Covjek koji ostavi namaz, odnosno osoba koja svjesno zapostavlja ili ne klanja namaz uopste, je gora od ove zene." (predaju biljezi imam Ez- Zehebi u knjizi Kitab-ul-Kebair)

SubhanAllah, kad je ostavljanje ili ne klanjanje namaza ovoliki grijeh, kolika li je, onda, ogromna nagrada onome ko klanja. Velika je stvar kad insan, pokorno, stane pred svoga Gospodara na namaz, pa Mu, u toku molitve, skruseno padne celom na tlo, velicajuci, zahvaljivajuci i priznavajuci Njegovu velicinu. Zaista je to velika stvar. Pa zar je ocekivati da ce Uzviseni Allah dati, ovakvom svom poslusnom robu, nesto drugo osim dobro, i na ovom i na buducem svijetu?

 
Comment posted by TherTibre( untoftowsaymail.xyz ), 07/08/2020 at 9:40am (UTC):
cialis get viagra Neismilmer https://bbuycialisss.com/# - Buy Cialis NotoEstids el viagra produce sordera Dicasatseick <a href=https://bbuycialisss.com/#>Cialis</a> AdvilaAnyday Accidents Avec Clomid
Comment posted by MatFada( matarbidobelan.website ), 02/02/2020 at 7:59am (UTC):
Cheap Viagra Generic http://cialibuy.com/#268 - Cialis Kamagra Heart Disease <a href=http://cialibuy.com/#726>Buy Cialis</a> Dosage For 45 Pounds Amoxicillin
Comment posted by Ellprelry( elljabydaff.pw ), 10/01/2019 at 2:14pm (UTC):
Cheap Viagra Buy Pharmacy Online Now <a href=http://gemeds.com>kamagra jalea</a> Bentyl Cash Delivery For Sale


BRAK
mU$A on 09/07/2008 at 4:17pm (UTC)
 


Greške u braku


Na suprugu je obaveza da bude strpljiv ukoliko ga pogodi nešto od strane njegove supruge, kao što je takođe, to i obaveza supruge. Neophodno je da ne dozvole pristup srdžbi kao što je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, oporučio rekavši: „Ne srdi se." (Buharija, 5651.) Pa, ukoliko se kod jednog od njih dvoje pojavi srdžba, drugom supružniku se preporučuje strpljenje, a niukom slučaju mu se ne dozvoljava da na srdžbu uzvrati srdžbom. Na suprugi je da se prema svojoj supruzi ophodi na najljubazniji način, kao što je Svevišnji i rekao: "I s njima se na ljubazan način ophodite" (Prijevod značenja En-Nisa', 19.), ili kao što je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Prema ženama se lijepo ophodite" ili kako stoji u drugom predanju: „Ljudi s najpotpunijim imanom jesu oni koji su najljepšeg morala, a najbolji od vas su oni koji su najboljeg morala prema svojim suprugama." (Tirmizi, 1082; Es-silsiletu es-sahiha, 284)


Na ženi je takođe, da se lijepo ophodi prema svome suprugu, da mu se pokorava u svemu što joj naredi a u čemu nema grijeha, da ne izlazi iz kuće bez njegova zadovoljstva. Ako bude iskrena i pokorna, time će zadobiti Džennet. Muškarci vode brigu o ženama kao što Uzvišeni kaže: "Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima ..." (Prijevod značenja En-Nisa', 34.) I rekao je: "Muževi imaju prednost pred njima za jedan stepen." (Prijevod značenja El-Bekara, 228.) Bilježi Imam Ahmed od Abdurrahmana b. Avfa da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Ukoliko žena bude obavljala svojih pet namaza, postila svoj mjesec, čuvala svoj polni organ, bila pokorna svome mužu, reći će joj se: 'Uđi u Džennet na koja hoćeš džennetska vrata!'" (Musned imama Ahmeda, 1573) Ovaj hadis bilježi i Ibnu-Hibban od Ebu-Hurejre, radijallahu 'anhu, i drugi na sličan način.


Nepravednost među djecom u opskrbi i poklonima


Pravednost među djecom je...obavezna kao što je vjerodostojno potvrđeno u Dva sahiha da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Bojte se Allaha i budite pravedni među djecom." (Buharija, 2397 i Muslim, 3055.) Od En-Nu'mana b. Bešira se prenosi da je njegov otac otišao s njim do Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao: „Poklonio sam ovome svome sinu slugu kojeg sam imao kod sebe." Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ga je upitao: „Jesi li sveijednom djetetu slično ovome poklonio?" Odgovorio je: „Ne." Na to mu je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Onda ga vrati." (Buharija, 2397 i Muslim, 3052.) Međutim, ukoliko bude postojao neki od šerijatskih razloga zbog kojeg bi se određenom djetetu nešto više dalo, poput izdržavanja roditelja, onda njemu i pripada ono što zaslužuje. Takođe, ukoliko nekom od svoje djece da imetak za ženidbu ili školovanje, tada, u istom trenutku, nije mu to obaveza da da i ostaloj djeci, međutim, kada se taj razlog pojavi i kod njih, zbog kojeg je prije neko od djece dobio određenu stvar, tada je obaveza dati i onom djetetu kod koga se javio isti razlog.

Nepravedna podjela među ženama


Ova podjela može biti dvojaka: imovinska i tjelesna. Tjelesna je odvajanje noći za jednu od žena kao što je isti slučaj i sa drugim ženama. I u ovoj podjeli i suprug i dotična supruga moraju biti pravedni i nasilje i nepravda su im strogo zabranjeni. Dakle, ova tjelesna podjela je obavezna. Na njenu obaveznost ukazuju riječi Svevišnjeg: „Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je bogobojaznost!" (Prijevod značenja El-Maida, 8.)

Takođe u riječima Enesa, radijallahu 'anh, stoji: „Od sunneta je da ukoliko se čovjek oženi djevicom nad već udatom ženom, ostane kod nje sedam noći, a onda će djeliti, dok ukoliko oženi udavanu ženu, kod nje će ostati tri noći a zatim će djeliti." Onaj ko bude nepravedan, taj čini grijeh zbog onoga što bilježi Imam Ahmed i Autori Sunena sa ispravnim lancem prenosioca da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Onaj koji bude imao dvije žene pa, jednoj bude više naklonjen, doći će na Sudnji dan, a njegova jedna polovina bit će povijena." Isti slučaj je i kod imovinske podjele. Pravednost pri njoj je obavezna i nasilje i nepravda niukom slučaju nisu dozvoljeni.


Nesklapanje braka s osobom koja je dobre vjere i lijepa morala


Svevišnji Allah je rekao: „Udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje; ako su siromašni, Allah će im iz obilja Svoga dati." (Prijevod značenja En-Nur, 32.) Prenosi se od Vjerovjesnika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: „Ako vam dođe neko čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, vi ga oženite, jer ukoliko ne postupite tako nastat će smutnja na Zemlji i veliki nemoral." (Hadis je hasen li gajrihi, Es-silsiletu es-sahiha, 1022; Irvaul-galil, 1868.)


Popuštanje prilikom rukovanja žena sa muškarcima


Što je strogo zabranjeno, jer ženi nije dozvoljeno da pokaže i izloži svoju ruku strancu da je vidi pa kako da je dotakne?! Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Žena je avret." (Tirmizi, 1093; Es-silsiletu es-sahiha, 2688) Taberani i Bejheki bilježe od Ma'kila b. Jesara, radijallahu 'anh, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Da neko od vas bude uboden željeznom iglom u glavu bolje mu je nego da dotakne ženu koja mu nije dozvoljena." El-Munziri kaže: „Prenosioci kod Taberanija su povjerljivi i oni su prenosioci Sahiha." Zbog toga, naš uzor, Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije se rukovao sa ženama. Buharija bilježi od Aiše, radijallahu 'anha, da je rekla: „Tako mi Allaha, njegova ruka nikada nije dotakla žensku ruku prilikom davanja ugovora."
 

STID (posebno za sestre)
mU$A on 09/07/2008 at 4:01pm (UTC)
 


Stid je jedna pohvalna osobina koja nagoni covjeka da ostavi sve što je loše od govora, djela, ponašanja ili uskracivanja necijeg prava. Kaže šejh Šeharnefuri u svome komentaru Ebu Davudovog "Sunena": "Stid je osjetljivost koja odvraca dušu od onoga što je prezreno u Šerijatu ili u obicajima ljudi." Imam El-Džunejd ibn Muhamed kaže da je stid svijest o Allahovim blagodatima i o sopstvenom uskracivanju u zahvali na tim blagodatima i u ibadetima, tako da se stanje izmedu te dvije stvari naziva stidom, a suština stida je u tome da odvraca od svega što je ružno, kao i od uskracivanja prava drugoga. Stid može biti: urodeni i steceni. Ovaj drugi je Allah, s.v.t., ucinio od imana i njime je covjek zadužen, pored stida koji mu je uroden. Ponekad se osoba toliko privikne na steceni stid da ovaj postane poput urodenog. Poslanik, s.a.v.s., ih je oba objedinio, tako da je kod obje vrste stida dostigao vrhunac.

Kaže hafiz El-Munavi: "Postoje dvije vrste stida: duševni, sa kojim je svaka duša stvorena, poput stida od otkrivanja stidnih mjesta ili stida od polnog opcenja pred drugim ljudima, i imanski stid, a to je stid koji zabranjuje muslimanu da cini zabranjena djela zbog straha od Allaha, s.v.t.." Islam itekako zagovara priskrbljivanje ove uzvišene osobine objašnjavajuci njene vrijednosti i koristi za covjeka i na ovom i na drugom svijetu. Od hadisa koji govore i zagovaraju stid svakako je i hadis: " Od rijeci koje je svijet zapamtio od pripovijedi prošlih Božijih poslanika je i ova: "Kad se ne stidiš, radi šta hoceš." (Ahmed, Buharija, Ebu Davud i dr.) U objašnjenju ovog kratkog hadisa, koji i pored svoje kratkoce sadrži brojne pouke, ucenjaci su rekli dvije stvari: Ukoliko se ne bojiš sramote za ono što ciniš, radi ono na što te nagoni tvoja pokvarena duša, a pred Allahom, s.v.t., ceš polagati težak racun za ta djela i biceš "nagraden" prema zasluzi. Vidimo da tekst hadisa dolazi u zapovjednom nacinu, a znacenje mu je prekor i prijetnja. Pored toga, još se naglašava da je ono što covjeka sprjecava da pocini neko loše djelo, ustvari stid i ukoliko neko nema stida, tada je on poput zlocinca koji se ne usteže od bilo kojeg grijeha. Drugo znacenje hadisa je: Ukoliko se za djelo koje želiš da pociniš na stidiš, niti od Allaha, s.v.t. , niti od ljudi, zato što je to ibadet, plemenito djelo ili neka prosta i prirodna dozvoljena stvar, onda to i uradi. Kaže imam Ibnul-Kajim u svojoj knjizi "Ed-da'u ved-deva'u": "Znacenje po prvom govoru uleme je prijetnja kao i u govoru Allaha s.v.t. kada se obraca nevjernicima: "...Radite šta hocete, On, zaista, vidi šta vi radite." (Prijevod znacenja - Fussilet, 40.), a po drugom govoru je dozvola za rad. Nije dozvoljeno razumijevati i tumaciti ovaj hadis sa oba znacenja istovremeno, zato što se prijetnja i dozvoljavanje medusobno negiraju." Takoder kaže u knjizi "Medaridus - salikin": "Prvo tumacenje je ispravnije i ono je govor vecine uleme." Vrijednosti stida Stid je kljuc svakog dobra, zato što je to osobina koja covjeka najviše odvraca od pokvarenosti i upadanja u grijehe. Pored toga, to je i osobina koja nagoni na cinjenje dobrih i plemenitih stvari, a Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Stid ne dolazi osim sa dobrom," (mutefekun alejhi) a u drugom rivajetu: "Stid je svako dobro." Stid je dio imana, kao što je rekao Poslanik, s.a.v.s., kada je prolazio pored jednog ensarije, koji je savjetovao svoga brata vezano za stid, a taj brat je bio toliko stidljiv da bi ga njegov stid ponekad sprijecio da uzme ono što mu i pripada, pa kaže: "Pusti ga, jer, zaista, stid je dio imana." (Mutefekun alejhi) Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Stid i iman su uvijek jedno pored drugog, pa ako jednog nestane, nestace i drugog." (Hakim) Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova, i najuzvišeniji je: "La ilahe illellah," a najmanji je uklanjanje prepreke sa puta, a i stid je dio imana." (mutefekun alejhi) Kaže Kadi Ijjad el-Malikijj: "Stid je dio imana zato što može biti stecen kao i ostala dobra djela. Ponekad stid može biti uroden, ali njegova primjena u skladu sa Šerijatom zahtijeva sticanje znanja i iskustva tako da i po tome biva od imana. Poneko može reci, znajuci da je svojstvo imana da odvraca od grijeha i nagoni na dobro: "Kako to, a vidimo neke nevjernike koji pri sebi imaju stida?" Na ovo pitanje je odgovorio imam Ibn Kutejbe sljedecim rijecima: "Zaista stid sprjecava svoga vlasnika da cini grijehe kao što ga i iman sprecava, pa je zbog toga i nazvan imanom. Stid je temelj bogobojaznosti i pocetak imana, ali prisutnost pocetka neke stvari ne znaci i prisutnost te stvari, kao što ni temelj ne cini zgradu. Naravno da prisutnost temelja ili pocetka neke stvari ukazuje na to da je i ta stvar skoro prisutna, ali nemoj da te zavaraju neki nevjernici koji posjeduju nešto stida, zato što nema toga na dunjaluku kome nije dato nešto stida, i samo njihova nemarnost ih sprjecava da u njima izraste stablo imana, tako da je stidljivi nevjernik poput onoga koji je skoro prošao kroz vrata, ali još uvijek nije ušao." Stid je jedno od Allahovih svojstava Kaže Poslanik, s.a.v.s.: "Zaista je Allah Stidljiv i Plemenit. On se stidi da ruke Njegovog roba, koji ih je podigao prema Njemu, vrati prazne i izjalovljene." (Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže) Od Je'ala ibn Umejje, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Zaista je Allah Stidljiv i Onaj Koji pokriva, voli stid i pokrivanje, pa ako se neki od vas bude kupao, neka se pokrije." (Ahmed, Ebu Davud, Nesai i dr.) Kaže imam Ibnul-Kajjim: "Što se tice stida Allaha, s.v.t., od Njegova roba to je drugacija vrsta stida koja se ne može shvatiti, niti razum može pojmiti na koji nacin se odvija. A On je zaista Stidljiv, i Plemenit, i Dobrocinitelj, i Darežljiv i Uzvišen. On je Onaj Koji se stidi Svoga roba koji digne svoje ruke prema Njemu da mu ih vrati prazne, i On je Onaj Koji se stidi da kazni svoga roba koji je osijedio u Islamu." Allah, s.v.t., uprkos Svoje potpune neovisnosti od svih stvorenja, iz Svoje plemenitosti pokriva griješnika u njegovom grijehu, oprašta mu i prelazi preko njegove greške, ukazuje mu razne blagodati, a povrh svega toga još se stidi da rob vrati svoje ruke praznim nakon što Ga je ponizno molio. Stid je osobina draga Allahu, s.v.t., i drag Mu je onaj ko je posjeduje. Rekao je Poslanik, s.a.v.s., Munziru ibn Aizu, r.a.: "Kod tebe imaju dvije osobine drage Allahu s.v.t.," pa je upitao: "A koje su to osobine?" Poslanik, s.a.v.s., rece: "Blagost i stid." Munzir ga upita: "Da li su one pri meni oduvijek ili sam ih stekao." Kaže Poslanik s.a.v.s.: "Oduvijek," na što Munzir rece: "Hvala Allahu Koji me je stvorio sa dvije osobine koje On voli." (Ahmed i Ibn ebi Asim). Stid je najljepša odjeCa kojom se Covjek moŽe ukrasiti Od Enesa, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Nije bio razvrat pri bilo kojoj stvari osim da je nije osramotio, i nije bio stid pri bilo kojoj stvari osim da je nije ukrasio." (Tirmizi, ibn Madze i dr.) Zato ibn Mesud kaže: "Iman je nag, bogobojaznost mu je ukras a stid odjeca." Stid je jedna od najvažnijih osobina poslanika i od najvažnijih stvari kojima su pozivali. Poslanik, s.a.v.s., nam objašnjava u hadisu da je stid osobina koja je preporucivana u šerijatima svih prijašnjih poslanika i to je stvar koja nije derogirana. Ljudi nakon njih su to prenosili i nasljedivali tako da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Od rijeci koje je svijet zapamtio od pripovijedi prošlih poslanika ..." Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Musa, a.s., je bio veoma stidljiv covjek, koji se uvijek pokrivao tako da se od njegove kože nije moglo ništa vidjeti cega bi se stidio." (Ahmed, Buharija i Tirmizi). Prenosi se od Ebu Seida, r.a., da je rekao: "Poslanik, s.a.v.s., je bio stidljiv poput djevice u njenoj sobi, tako da, kada bi vidio nešto što mu se ne bi svidalo, znali bismo to po njegovom licu." (mutefekun alejhi) U to vrijeme su se djevice isticale po stidu i cak su navodene za primjer u tome. Medutim, danas su mnogi muškarci stidljiviji od današnjih djevojaka. Cilj ovoga hadisa jeste da Poslanik, s.a.v.s., kada bi vidio nešto što bi prezirao, nije govorio o tome zbog svoga stida, ali bi se to dalo primijetiti na njegovom licu, tako da bi to ashabi primjecivali. Iz ovoga se vidi na kom stepenu je bio njegov moral. Medutim, ovo je samo vezano za povredu njegovih prava i za uvrede koje su mu bile upucivane, ali ako se radilo o Allahovom pravu ili pravu drugih ljudi, u tom slucaju bi stao na stranu istine ne stideci se negiranja nasilja i ne bojeci se pri tome nicijeg prigovora. Stid je islamska osobina Zbog velike vrijednosti i traga koji stid ostavlja iza sebe, ova osobina je postala jedna od vodecih osobina u ovom ummetu. Prenosi se da je Zejd ibn Talha prenio od Poslanika, s.a.v.s.: "Svaka vjera ima svoju moralnu osobinu, a moralna osobina Islama je stid." (Malik, Ibn Madže, a Albani kaže da je sahih) Znacenje ovog hadisa je to da svaki ummet ima neku osobinu koja prevladava kod njih osim stida, a osobina koja prevladava kod našeg ummeta je stid zato što stid upotpunjuje moral, a Poslanik, s.a.v.s., je poslan da upotpuni moral. Zato što je Islam najpotpunija vjera, Allah je dao da se odlikuje upravo najuzvišenijom osobinom, a to je stid. KORISTI I PLODOVI STIDA Napuštanje griješenja zbog stida i straha od Allaha, s.v.t. cinjenje svakog oblika pokornosti prema Allahu, s.v.t. iz ljubavi prema Njemu, iz želje za onim što je kod Njega i iz stida zbog našeg uskracivanja u ibadetima prema Njemu. Kako da se ne stidimo zbog našeg uskracivanja u ibadetima prema Njemu kada vidimo meleke koji Mu nikada nepokornosti ne uciniše, niti im je dosta sedžde i tesbiha, a još ce na Sudnjem danu reci: "Slavljen neka si Ti! Nismo te obožavali onako kako si Ti dostojan." Posljedice nepostojanja stida ili njegovog pomanjkanja a. Srce postaje mrtvo. Kaže Omer el-Faruk, r.a.: "Ciji stid opadne, opašce i njegova pobožnost, a cija pobožnost opadne, njegovo srce ce umrijeti." b. Mržnja drugih ljudi, kao što kaže Sulejman, da mu se Allah smiluje: "Kada Allah želi da upropasti Svoga roba, oduzme mu stid, pa kada mu se oduzme stid, možeš ga naci samo kako mrzi ljude i kako ljudi njega mrze." c. Pomanjkanje stida je od znakova nesrece, kao što kaže "pobožnjak dvaju harema" Fudajl ibn Ijjad: "Pet stvari su znakovi nasrece: Tvrdo srce, oci koje ne placu iz straha od Allaha, s.v.t., pomanjkanje stida, želja za dunjalukom i dugo nadanje (tj. mišljenje da je smrt daleko)." d. Slabost imana, zato što rob, kada izgubi stid, nema ništa što bi ga sprijecilo od upadanja u loša djela, tako da postaje poput onog ko nema imana. Kaže Poslanik, s.a.v.s.: "Stid je dio imana, a iman vodi u Džennet, dok je razvratnost dio grubosti, a grubost vodi u Džehennem." (Ahmed, Tirmizi i Ibn Hibban) e. Ulazak u vatru, zato što je izmedu pomanjkanja stida i cinjenja grijeha veoma jaka veza, tako da svako od to dvoje vodi ka onome drugom. Kaže hafiz Ibn Hibban: "Kada se covjek drži stida, tada su uzroci dobra pri njemu, a bestidnik ako se drži razvratnosti je uskracen prisutnosti dobra, a svako zlo mu postaje blisko zato što je stid brana izmedu covjeka i svega prezrenog. Upravo sa snagom stida smanjuje se i covjekov pristup svemu prezrenom, a sa slabljenjem stida svako zlo ce ciniti još više." f. Pomanjkanje stida vodi ka stanju u kome covjek prestaje biti svjestan Allahovog nadzora nad njime i u kome se prestaje bojati Allaha, s.v.t., što ga ohrabruje u cinjenju grijeha. To stanje može otici do te granice da covjek pocinje javno ciniti grijehe, cime ce i zaslužiti vatru. Kaže Poslanik, s.a.v.s.: "Cijelom mom ummetu ce biti oprošteno osim onima koji javno cine grijehe, a od javnog cinjenja grijeha je da covjek nocu nešto uradi pa osvane, a Allah ga je vec zaklonio, i kaže: "Sinoc sam uradio to i to..." (mutefekun alejhi) Kaže imam Ibnul-Kajjim: "Od kazne grješnicima je i odlazak stida koji predstavlja supstancu života srca i koji je osnova svakog dobra, pa tako odlazak stida predstavlja odlazak svakog dobra. Do mene je dopro sahih hadis: "Stid je svako dobro," a smisao je u tome da grijesi slabe covjekov stid toliko da ga možda potpuno nestane tako da se covjek ne osvrce na znanje drugih o njegovom lošem stanju ili na to što ga oni gledaju. Kada covjek zapadne u ovo stanje, tada je ostalo vrlo malo nade za njegov oporavak, a ko nema stida, on je mrtvac na dunjaluku, a nesrecnik na Ahiretu." Stvari koje nisu od stida Pohvalan stid je onaj stid koji odvraca od svega što je ružno i koji zabranjuje uskracivanje tudih prava. Ovaj stid se poznaje po svojim plodovima: ukoliko prouzrokuje dobro onda je pohvalan, a ukoliko prouzrokuje zlo onda je to samo slabost i posljedica šejtanskog uplitanja, poput stida zbog kojeg se krije istina ili narušavaju tuda prava. Kaže Allah, s.v.t.: "I u Poslaniku vam je dat najbolji uzor," i kaže Poslanik, s.a.v.s.: "....a najbolja uputa je Muhamedova uputa...", pa kaže imam Sufjan ibn Ujejne: " Poslanik, s.a.v.s., je najbolje mjerilo i prema njemu se porede sve stvari: Prema njegovom ponašanju, životu i uputi, pa ako se poklapaju, onda su istina, a ako se razilaze, onda su batil." Poslanik, s.a.v.s., je bio stidljiviji od djevice, ali ga to nije sprjecavalo da na kršenje Allahovih granica reaguje kao razljucen lav. Kaže imam Kurtubi: "Poslanik, s.a.v.s., je sam bio stidljiv, naredivao je i bodrio druge da budu stidljivi, ali ga stid nije sprjecavao da kaže istinu ili da radi nešto iz vjere, a sve to držeci se rijeci: "Allah se ne stidi istine." Ovo je najljepši i najpotpuniji stid jer onaj kojeg njegov pretjerani stid odvrati od istine je vec ostavio stid od Allaha stideci se ljudi. Takvi nemaju nikakve koristi od stida i njihove osobine su postali nifak i rija.' Stid od Allaha je temelj i osnova zato što je Allah najpreci da se stidi od njega." I pored visokog položaja koji daje stidu, Islam zabranjuje stid na nekim mjestima, a sve to zbog štete, zakidanja prava i kršenja Allahovih granica koji se dešavaju zbog stida u tim prilikama. Gledajuci ashabe koji su bili primjer u stidu, vidimo da se oni nisu stidjeli u dostavljanju šerijatskih propisa prilikom poducavanja drugih ljudi. To su preuzeli od Poslanika, s.a.v.s., koji im je rekao jednog dana: "Ja vas poducavam kao što roditelj poducava svoje dijete: "Kada dodete u "gait", ne okrecite se kibli licem, a ni ledima (gait-mjesto udaljeno od kuca i namijenjeno za obavljanje nužde)." (Ebu Davud i Ibn Madže) Jednog dana mu je došao jedan beduin i upitao ga: "O Božiji Poslanice (šta da radimo) Dok smo u pustinji a neko od nas pusti vjetar?" Kaže Poslanik, s.a.v.s.: "Allah se ne stidi istine! Ako to uradi neki od vas, neka uzme abdest i nemojte opciti sa ženama u njihove stražnjice." (Ahmed) Ovakve su bile i majke mu'mina kako prenosi Seid ibn Musejjib da je Ebu Musa el-Ešari rekao Aiši, r.a.: "Hocu da te nešto pitam, ali se stidim." Ona rece: "Pitaj i ne stidi se, jer ja sam tvoja majka." Pa ju je pitao o covjeku koji opci sa svojom ženom, ali ne polucira, na šta mu ona rece: "Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: "Ako se polni organi spoje, kupanje postaje obavezno." (Ahmed, Muslim i Tirmizi) Primjeri pokudenog stida Da se muškarac rukuje sa ženom kojoj nije mahrem tvrdeci da to radi zbog stida od nje. Kaže Poslanik, s.a.v.s.: "Da neko od vas bude uboden iglom u glavu, bolje mu je nego da dotakne ženu koja mu nije dozvoljena." (Taberani, Bejheki, a Albani kaže da je sahih) Da neko pozajmi novac covjeku koji mu nije baš najpovjerljiviji i poželi da uzme svjedoke za zajam, ali se i pored toga stidi da traži zapisivanje duga uz svjedoke. Da neko dopusti nerazumnom covjeku da troši njegov novac stideci se da mu to zabrani. Od Ebu Musaa el-Ešarije, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Trojica ce prizivati Allaha, s.v.t., pa im se nece odazvati: Covjek cija ce žena biti pokvarena, pa je on ne pusti, covjek koji ce imati neki imetak kod drugog covjeka, pa ne uzme svjedoke za to i covjek koji da nerazumnom covjeku svoj imetak, a Allah, s.v.t., je rekao: "I ne dajite nerazumnim ljudima vaše imetke." (Hakim, a Albani kaže da je sahih) Stid od protivljenja onima koji ogovaraju druge tako da tim postupkom saucestvuje sa njima u grijehu i jedenju mesa svoje brace. Neustajanje iz sijela u kome se vodi beskoristan i lažan govor, ili što je još gore, sijela u kome se napada vjera, ismijava Allah, s.v.t., Njegovi ajeti ili Poslanik, s.a.v.s.. Kaže Uzvišeni: "0n vam je vec u Knjizi objavio: kad cujete da Allahove rijeci poricu i da im se rugaju, ne sjedite sa onima koji to cine dok ne stupe u drugi govor, inace, bicete kao i oni." (Prijevod znacenja - En-Nisa, 140.) Ostavljanje šerijatski propisanog hidžaba od strane nekih djevojaka zbog stida od ljudi
 

Opasnost za ucenike
mU$A on 09/07/2008 at 3:35pm (UTC)
 
Danas se i kod nas sve češće govori o poplavi maloljetničke delikvencije i kriminalnih radnji među školarcima.

Te pojave još nisu na stepenu na kom su u zemljama svog porijekla, ali to ne daje pravo nikom na okretanje glave od ove pojave i čekanje da ona dostigne zabrinjavajući nivo. Ovakvim pojavama treba prići kao svakom zlu, sasjeći ga u korijenu, ako ne želimo da se ono razvije.

Najskuplje lekcije su one koje se uče na greškama, naravno ličnim. Isto tako, postoje i one lekcije koje su najjeftinije, a to su one koje se uče na tuđim greškama.

Svi koji imaju neke veze sa odgojem djece i omladine u BiH bi trebali dobro da nauče to jednostavno pravilo i da počnu preventivno djelovati ili, jednostavnije rečeno, da jednom svako počne raditi svoj posao kada je u pitanju odgoj. Naravno, čitav spektar je onih koji imaju u svom opisu djelovanja i odgoj.

I pojedince i institucije treba pokrenuti da djeluju na vrijeme, a ne uljuljkivati se u postojećem stanju ili, što je još gore, prestati više kratkovido podržavati i učestvovati u nekim aktivnostima koje nemaju baš nikakve veze sa odgojem, moralom i ukazivanjem na negativnostiMATURSKE ZABAVE - PIJANKE MALOLJETNIKA?

Svima onima koji imaju dijete u školi i makar malo zdrave svijesti, zasmetati će ono što se organizuje u školi, povodom maturskih večeri, zabava, plesova, ekskurzija i sl.

Zašto ne staviti školu u fokus pažnje, kada ona pored obrazovanja ima isto tako jednako važan zadatak koji se zove odgoj. Škola je uspostavljeni sistem i lakše ga je kontrolisati i usmjeravati nego, recimo, odgojni subjekt koji se zove roditelj, a koji je i sam nekad, vjerovatno, bio žrtva tog školskog odgoja.

Baš u sklopu škole se organizuju te zabave na kojima ti "odgajatelji" pokazuju svojim učenicima najčešće smjer u pogrešnom pravcu. Kakav zaključak da izvede jedan adolescent, kada zajedno sa svojim dugogodišnjim nastavnikom ili profesorom sjedi i ispija alkohol.

Ili još jednostavnije, šta očekivati od pijanog pubertetlije, koji će to iskustvo kao "pozitivni" trend sredine i dalje nastaviti da prakticira kroz život. Od tako odgojene djece niko nema pravo da sutra očekuje nešto pozitivno.

Ako se velikom dijelu takvih nastavnika i profesora dozvoli da i dalje na ovakav način djeluju na učenike, alkohol će sigurno postati najmanje zlo koje nam se dešava, a već se dešava. Prije dvadesetak dana na školskom igralištu ispred jedne osnovne škole u Lukavcu, četrnaestogodišnjak je nožem ubio desetogodišnjaka.

Prije dva mjeseca u Sarjevu ispred osnovne škole "Mehmedalija Mak Dizdar", četvorica učenika te škole su pretukli do iznemoglosti dva roditelja koji su doveli svoju djecu u školu, upravo da bi ih zaštitili od stalnih maltretiranja kojima su bili izloženi. Svaki dan u štampi osviću naslovi u crnim hronikama u kojima su glavni akteri maloljetnici; droga, pljačke, ubistva, tuče i sl. Ako nam je ovo malo, onda trebamo čekati nešto kao prošlogodišnji masakr u američkoj državi Colorado, da jedan delikvent od 10 ili 15 godina, upadne sa puškom, u razred i pobije sve redom.

Tada će sigurno biti kasno. Problem, barem onaj najveći, sigurno leži u korjenu, u prvoj cigareti i prvom gutljaju piva, a poslije ide redom. Zato treba uprijeti prstom dok je još vrijeme i u nastavnike alkoholičare, koji pomenute zabave koriste da se dobro provedu, i u direktore i pedagoge škola, i u nadležna ministarstva za obrazovanje, i u sve one koji imaju bilo kakve veze s ovom pojavom.

O ovoj problematici bilo je interesantno čuti i mišljenja onih koji su direktno ili indirektno vezani za ove pojave. Kod nekolicine nastavnika i profesora nam nije pošlo za rukom da dobijemo izjavu, jednostavno nisu željeli da razgovaraju o tome. Jedan nastavnik je kratko porazgovarao sa nama i upravo otkrio razloge zbog kojih njegove kolege izbjegavaju razgovor o toj temi.

"Šta ti mogu reći o tome, kada i jedan dio mojih kolega i kolegica, makar jedan dan u sedmici dođu polupijani na nastavu. Često i za vrijeme malog odmora znaju iz svojih ormara izvući neku flašu. Ja sam nekoliko puta pokušao indirektno da direktoru skrenem pažnju na tu pojavu, ali danas je bolje šutjeti i čuvati posao.

Slažem se da su i te ekskurzije i zabave više zbog osoblja, nego zbog učenika, djeca samo nevino stradaju uz takve ljude, naravno, ima i onih kolega koji se korektno odnose prema poslu." Kada smo pokušali doći do jednog direktora srednje škole, nismo mogli vjerovati da ispred njega i dvojice "veselih" nastavnika stoje čaše i flaše sa konjakom.

Jednu samohranu majku, koja je dozvolila svojoj kćerci od četrnaest godina da ide na matursku zabavu i trodnevnu ekskurziju, a zna da će tu biti i alkohola, upitali smo kako je to dozvolila.

"Pa šta sam mogla da uradim, mala hoće i cijeli razred će da ide, kako da ja njoj zabranim." Jednostavan odgovor, nema šta, zlo se uvijek dešava drugima, sve do jednom. Nisam mogao da izbacim jednu priču iz glave, o kojoj su prošle godine mediji pisali, u kojoj je riječ o jednoj djevojci iz Sarajeva, iz ugledne liječničke porodice, koja je bila na sedmodnevnoj ekskurziji u Italiji.

Za tih sedam dana u Italiji je upoznala nekog Talijana i učinila je blud sa njim nekoliko puta. Ljubav se dalje nastavila preko pisama, sve do posljednjeg u kom je stajalo "dobro došla u klub oboljelih od side". Svaki komentar je suvišan. Pored tih mnogobrojnih zamki moderne civilizacije, teško da će nam pomoći i bilo kakvi šuplji zakoni. I danas maloljetnici u većini država na Zapadu ne mogu u prodavnicama kupiti alkohol ili cigarete, ali to ne pomaže nikome.

Jedina prepreka i sigurna zaštita našoj djeci od te poplave gadnih pojava je lijep, siguran i čist odgoj, koji je do sada bio jedina prepreka tim pojavama, a u buduće ćemo vidjeti...
 

PROGRAM ZA POSTACE U TOKU DANA
mU$A on 09/07/2008 at 3:31pm (UTC)
 

DNEVNI PROGRAM JEDNOG POSTAČA


Hvala Allahu Gospodaru svjetova! Nek je selam i salavat na najodabranijeg Poslanika Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe, a zatim:
Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala:
وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
"I neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu!"(Prijevod značenja, Al- Mutaffifun, 26.)
Ovaj plan i program koji ćemo navesti, može se, naravno, korigovati i prilagoditi mogućnostima, kako kome odgovara, ali je jako bitno da kada nas nešto mimoiđe u jednom od ovih navedenih termina, pokušamo to nadoknatiti u jednom od narednih.

PRIJE ZORE

1. Noćni namaz
Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala:
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
"Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...?"(Prijevod značenja, Az-Zumer, 9.)

2. Sehur
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:..."Ustajte na sehur, jer je, doista, u njemu berićet." (Buharija, Muslim)

3. Istigfar , traženje oprosta sve do sabahskog ezana.
Rekao je Allah, 'azze ve džel:
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
"I u praskazorje oprost od grijeha molili."(Prijevod značenja, Ad-Darijat, 18.)

4. Dva rekata sabahskih suneta.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Dva rekata( suneta) sabah namaza su bolja od dunjaluka i onoga što je na njemu." ( Muslim)

POSLIJE ZORE


1. Rani odlazak na sabah namaz
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "... Da znaju kakva je vrijednost u ova dva namaza ( sabah i jacija) odlazili bi puzeći." (Buharija i Muslim)

2. Učenje zikra, dove sve do ikameta
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Dova između ezana i ikameta se ne odbija." (Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud)

3. Boravak i sjedenje u mesdžidu uz učenje Kur'ana i zikra sve do izlaska Sunca (jutarnji zikr).
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je ostajao poslije sabah namaza u džamiji sve do izlaska sunca. (Muslim)
Rekao je Allah tebareke ve te'ala ;"
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ‌
"…i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. " (Prijevod značenja , Al-Isra, 78.)
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu , taj će učiti isto jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

4. Klanjanje dva rekata
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko klanja sabah namaz u džematu, potom sjedne slaveći i spominjući Allaha do izlaska sunca, zatim klanja dva rekata, bit će nagrađen nagradom hadža i umre, potpuno, potpuno, potpuno." ( Hadis bilježi Tirmizi)

5. Dova Allahu da ti učini dan berićetnim
Kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio: "Allahu moj, molim te za dobro u ovom danu, pobjedu, pomoć, svjetlo, berićet i uputu, a utječem se Tebi od od svakog zla koje je u njemu i poslije njega. " (Hadis bilježi Ebu Davud).

6. Spavanje (odmor), s nijetom nagrade
Rekao je Mu'az, radijallahu anhu: " Zaista se nadam nagradi za svoje spavanje, kao što se nadam nagradi za svoju budnost. "

7. Odlazak na posao ili u školu
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Niko nije pojeo bolju hranu od one koju je stekao svojom rukom. Zaista se Allahov poslanik Davud, alejhi selam, hranio imetkom stečnim svojom rukom. " (Hadis bilježi Buharija)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko krene putem traženja znanja, Allah će mu olakšati put do Dženneta." (Buharija)

8. Veličanje i slavljenje Allaha, tebareke ve te'ala, tokom dana
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ‌
"A srca se doista, kad se Allah pomene smiruju!" (Prijevod značenja, Ar-R'ad, 28.)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem :"…Neka ti je jezik neprestano vlažan od spominjanja Allaha Uzvišenog". (Tirmizi, Ibnu Madždže)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Stanovnici Dženneta neće ni za čim žaliti, osim za trenutkom koji je prošao, a u njemu nisu slavili Allaha Uzvišenog. " (Hadis bilježi Taberani)

9. Svakodnevna sadaka
Neka ti bude na umu da melek uči svako jutro dovu za onoga ko udjeljuje sadaku, kako se spominje u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: " Allahu, podari svakom onom ko udjeljuje bolje i više od onoga što udijeli…"( Hadis bilježi Buharija)

POSLIJE PODNE

1. Podne namaz obaviti na vrijeme i u dzematu
Rekao je Ibn Mes'ud, radijallahu anhu: " Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podučio stvarima koje su od upute, a jedna od stvari upute je namaz obavljen u džamiji u kojoj se uči ezan. " (Hadis bilježi Muslim)

2. Klanjati podnevske sunete, koji spadaju u dvanaest potvrđenih dnevnih suneta, četiri prije farza i dva poslije farza.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Ko u noći i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit će mu sagrađena kuća u Džennetu: četiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.'' (Muslim)


3. Kraći odmor

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "…I tvoje tijelo ima pravo kod tebe..."

IKINDIJA

1. Ikindiju namaz obaviti u džematu
Potrudi se da klanjaš četiri rekata prije farza, jer je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Smilovao se Allah čovjeku koji klanja četiri rekata prije ikindijskog farza. " (Hadis bilježi Ebu Davud i Tirmizi)

2. Ako ima neko predavanje ili vaz u džamiji, ostati i poslušati
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Ko ode u mesdžid da bi nešto naučio, ili druge podučio, ima nagradu potpuno obavljenog hadža. " (Hadis bilježi Taberani)

3. Boravak u mesdžidu
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Ko uzme abdest u svojoj kući, onako kako treba, zatim ode u mesdžid, on je Allahov posjetilac, a pravo onog koji se posjećuje je da ugosti svog posjetioca. " (Hadis bilježi Taberani)
Učenje Kur'ana koliko smo u mogućnosti, pa ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu , taj će učiti isto jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti


4. Proučiti večernji zikr

AKŠAM


1. Učenje dove prije početka iftara
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Trojici se dova ne odbija, postaču dok ne iftari…" ( Hadis bilježi Tirmizi)

2. Otpočeti iftar uz dovu:
ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله
" Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne." (Ebu Davud)

3. Obaviti akšam namaz u džematu


4. Druženje sa porodicom
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " I tvoja žena ima pravo kod tebe..."

5. Priprema za jaciju i teraviju namaz

JACIJA

1. Jaciju namaz u džematu obaviti

2. Teraviju namaz obaviti do kraja sa imamom
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Ko provede Ramazan klanjajući, vjerujući, nadajući se nagradi od Allaha ,dželle šanuhu, biće mu oprošteni prijašnji grijesi! " ( Buharija)
Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: "…ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne završi sa svojim namazom, imaće nagradu kao da je cijelu noć klanjao! " (Hadis prenose petorica, a imam Tirmizi ga smatra sahihom.)

3. Učenje Kur'ana
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu, taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu , taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme.
Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.

ZADNJA TREĆINA NOĆI

1. Noćni namaz , sa dužim rukuom i sedždom.


2. Klanjanje vitr namaza, za one koji nisu klanjali u džematu sa imamom.
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: " Učinite da zadnji vaš namaz bude vitr. " ( Buharija i Muslim)

3. Učenje Kur'ana
Ko želi da prouči jednu hatmu u ramazanu, on će učiti pola hizba u ovo vrijeme.
Ko bude želio dvije hatme da prouči u ramazanu taj će učiti jedan hizb u ovo vrijeme.
Ko bude želio tri hatme da prouči u ramazanu , taj će učiti jedan džuz u ovo vrijeme.
Ko želi više od ovoga sam će sebi povećati onoliko koliko je u mogućnosti.


U SLOBODNOM VREMENU

-Zijareti bližnjih, komšija, prijatelja;
-Pokušati biti što aktivniji na polju da've u toku ramazana;
- Čitanje korisnih knjiga, koje pojašnjavaju propise, ali i stvari vezane za lijep ahlak;
-Iskoristiti svaku priliku da povećaš iman, i da radiš što više hajrata i dobrih djela u ovom plemenitom mjesecu.


Napomena:
1. Poznato je da se u našim džamijama,u Bosni, klanja teravija sa vitrom, zbog toga je obaviti takav namaz u džematu, skupa sa imamom, od početka do kraja, bolje nego ostaviti vitr i sam klanjati u zadnjoj trećini noći, zbog hadisa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "…ko bude klanjao za imamom, sve dok imam ne završi sa svojim namazom, imaće nagradu kao da je cijelu noć klanjao!"
A oni koji nisu uspjeli klanjati teraviju sa imamom, takvima je bolje da ostave vitr za zadnju trećinu noći.


2 .Vrijeme za jutarnji zikr počinje poslije klanjanja sabah namaza i traje sve do izlazka Sunca, a vrijeme za večernji zikr počinje od ikindije i traje do zalaska Sunca. Ovog je mišljenja i Ibn-Kajjim, rahimehullah, a dokaz je Allahov, te'ala, govor: " Hvaleći Gospodara svoga, prije izlaska Sunca i prije zalaska njegova." (Prijevod značenja, Ta-ha, 130. )
Dok šejh Abdul'Aziz bin Baz, rahimehullah, kaže za jutarnji zikr, da onaj koji nije to učinio prije izlaska Sunca, može sve do podne namaza, a ko nije proučio večernji zikr do zalaska Sunca, to može i poslije akšam namaza , ili poslije jacije.

I na kraju, nek je selam i salavat na Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem!


 

OPOMENA
mU$A on 09/01/2008 at 9:15am (UTC)
 Neka je svaka hvala Uzvišenom Allahu i neka je selam na poslednjeg Allahovog Poslanika.

Ovo su osjecaji jedne djevojke Bosanke koja je zazalila zbog stanja njene domovine
kada je vidjela koliko se krse propisi Allahove knjige. Zato je ona uzela pero da
izlozi ono sto ima u srcu, osjecaje zalosti i razocarenja zbog stanja omladine -
njene generacije, kako su se oni negativno promjenili, postali su lutke u rukama
neprijatelja islama, koje oni pokrecu kako hoce. Oni oponasaju nevjernike u nosnji,
u obicajima, nacinu zivota, i misle da je sve to kultura.

Igranke koje su tako rasirene u Bosni, mjesta gdje se cini razvrat, kafane gdje se
toci alkohol... to nije nista drugo osim oblik nevjernickih obicaja, koji su
preneseni u muslimanske zemlje zamotani laznom maskom civilizacije, kulture,
napredovanja...

Zbog ovakve nezadovoljavajuce situacije u Bosni, pred sobom imamo par clanaka sa
potpisom "Bintu-l-Bosna", koje smo smatrali potrebnim da objavimo u obliku jedne
brosurice, tako da ono sto sad ostaje neobjavljeno, stici ce insa Allah do vas putem
nasih i vasih "islamskih balkanskih novina"....

Posto je autorka trazila da se ne objavi njezino ime, nazvali smo je "Bintu-l-Bosna"
(Kcerka Bosne), zato sto smo vidjeli da njeni radovi sadrze zelju za sto bolju i
uspjesniju bosansku sadasnjost i buducnost.

Zelja je da Bosna vise ne bude pozoriste gdje muslimani glume nevjernike.

Od Allaha trazimo pomoc, na Njega se oslanjamo i nema snage ni moci osim kod Allaha.

Bismil-lahir-rahmanir-rahim

OMLADINO!

Vase pravo polje djelovanja ste vi sami. Ako u tome uspijete, onda ce vam sa drugim
poljima biti lakse. Ako budete slabi sa samim sobom onda cete prema drugima biti
nemocni. Zato, prvo eksperimentisite sa samim sobom i imajte na umu da cjelokupni
dunjaluk ocekuje generaciju posebne mladezi, sa potpunom cistotom, te vrjednim i
snaznim moralom.

Djevojko, pogledaj ovaj tekst i priznaj, makar i sama sebi, da si bar jednom
pomislila kako je glup taj tvoj izlazak u kafic i sva ta procedura sminkanja pred
ogledalom, za nekog propalicu, koji u tebi vidi korist kroz zadovoljavanje njegovih
prljavih strasti, a ne bice koje osjeca. Reci, sestro, sebi da niko nije vrjedan
tvoje licnosti i tvog morala. Stavi tacku, i okreni leda svom dosadasnjem nacinu
zivota.
"A Allah prasta i samilostan je" (Kur'an)
Mladicu, pitam te, zbog cega posjecujes kafice u kojima cinis nebrojane harame, sve
ono sto je odvratno, glupo i neprihvatljivo, a vodi u dzehennem. Probudi se!
Osvjesti se i reci jedno odlucno NE. Reci "ne" alkoholu, bludu, muzici, kocki i
svemu onome sa cim nije zadovoljan tvoj Gospodar. Nemoj biti ohol i tvrdoglav.
Raskini prijateljstvo sa sejtanom a pokoravaj se samo Allahu. Svoju muskost ne
dokazuj pijenjem alkohola, lupanjem casa, tucom... vec uzmi pusku i bori se protiv
nevjernika, bori se da rjec Gospodara tvoga bude gornja a Allahov zakon iznad svih
zakona silnika i vladara. Reci sebi necu da budem grjesnik bez zivotnog cilja. Budi
mudzahid koji se bori nepoznavajuci strah od smrti.

Allah je spomenuo nas prije nego sto smo mi Njega. Znao nas je prije nego sto smo mi
Njega. Dao nam je blagodati prije nego sto smo mu mi upotpunili molitvu, a smilovao
nam se prije nego sto smo Ga i zamolili. Pa kako da dozvolimo da u nasim srcima bude
ista drugo osim Njega?

A zar je nas vid zahvalnosti ispoljavan u dugim satima dangubljenja u zagusljivim,
mracnim i punim bluda prostorijama diskoteke?

Ako hocemo da nas Allah uputi pravim putem, ostavimo diskoteku i strast koja se
nalazi u njoj. Kaze Uzviseni Allah: "Ko ce uputiti onoga ko je strast svoju za Boga
uzeo..." (Kur'an)

Covjek je stvoren u najljepsem obliku, ali se spusta do najnizeg zivotinjskog
stepena zivljenja kad god se podvrgne nacinu zivota razlicitom od onoga kojeg je
Allah odredio.

Omladino ne dozvolite da padnete u okove strasti i da im postanete poslusni robovi.

DRAGI BRATE!

O ti, koji hodas nekim krivim stazama, dok ti zivot prolazi u grijehu, bludu i picu.
Koliko si puta samo proveo noci uz casu alkohola, uz tu casu otrova. Zasto brate?
Zar ti to ikakvo dobro donosi? Stani, ne lutaj dalje! Razmisli brate!

Pitas li se ikad ko si i sta si? Nemoj misliti, brate, da ces vjecno zivjeti i da ti
je ovaj zivot sve. Zar ti mnostvo grobova koje gledas svaki dan, nisu jasan dokaz da
ces i ti sutra biti jedan od njih? Da ces svo blago ovog svjeta ostaviti i sam
samcat krenuti u vjecnost.

Sta mislis, brate, ko je stvorio ovo sve, sav ovaj svjet, kosmos, mene i tebe? Nije
to moglo postati onako, samo od sebe. Znaj da je jedini Tvorac svega, moj i tvoj
Gospodar, Gospodar cijeloga svjeta - Allah.

Pokusaj da razmislis. Shvati da si ti samo obican rob, nistavilo, zrnce prasine. A
opet, tako sicusan i bezvrjedan, usudujes se da krsis naredenja svoga Gospodara. Da
hulis na Njegovo casno ime.

Mislis li da si junak kada odes u birtiju kada trosis novac za kelnerice koje te
sluze u minicu, kada razbijas case zbog neke pjesme koja te je "dirnula"? Sta
mislis, brate, da te takvog zadesi smrt? Pitas li se sta bi s tobom bilo? Ponovo te
upozoravam da razmislis.

Kaze Allah: "O vjernici, zaista je alkohol, kocka, idoli i gatanje strelicama samo
necisto sejtansko djelovanje. Pa klonite se toga da bi ste bili spaseni". (Kur'an)

Brate, Allah ti pruza mogucnost da umjesto u kafanu, odes u dzamiju, da zivis
zivotom vjernika i da shvatis koliko je lijep takav zivot. On ti pruza priliku dobra
ovog svjeta, ali obecaje i blagodati i onog svjeta. Jer doci ce dan, brate, kada ces
odgovarati za svoja djela. Tad nece biti tvojih ahbaba iz kafane, ni tvojih
kelnerica u mini-suknji, nego ces ti i samo ti, brate, sve to podnositi. Pokusaj da
zamislis vjecnost. A tek vjecnost u dzehennemu, vjecnost u bolu i patnji. Zar zaista
to zelis? Stani i dobro promisli kojim putem da krenes. Dali putem koji vodi u
zabavu neko vrjeme a poslije u dzehennem ili stazom ispravnih predhodnika? Sve je
ovo zbog tebe samog. Vjeruj da ti zelim svako dobro. A dobro mozes
postici samo vjerovanjem u Allaha. Ako odlucis da se promjenis, onda neka je na tebe
mir i spas Boziji. Ali, ako nastavis po starom, zao mi te je, jer onda si doista
jedan od izgubljenih.


DZAHILIJETSKA MJESTA ZA ZABAVU

Svaki sat, svaki tren, za nas predstavljaju dragocijenost. Ne smijemo se sa njim
saliti, ne smijemo ih uzalud potrositi. Za pravog covjeka, to je nedopustivo. Zivot
je izuzetno ozbiljan zadatak a smrt je nijemi svjedok uzvisene ozbiljnosti.

"A vi ste smrt prizeljkivali prije nego sto ste se s njom suocili, pa ste je eto
svojim ocima vidjeli". (Kur'an)
"Sve sto je na zemlji umire Allahovom voljom u casu sudenom". (Kur'an)

Zivot je kao da udes na jedna vrata a na druga izades. ZAR DA MI DRAGOCJENO VRJEME TROSIMO U DISKOTEKAMA, KAFICIMA... IGRAJUCI ZABRANJENE IGRE I RADECI NEDOZVOLJENE STVARI.

Englezi kazu: "Vrjeme je novac". Ali vrjeme je puno vise od toga. Vrjeme je bitno,
pitanje covjekovog zivota. U svom ogranicenom zivotu imamo zadatke koje trebamo
prema svojim sposobnostima i mogucnostima da ostvarimo. Ti zadatci su veoma vazni i
naredenje su Uzvisenog Allaha. Svaki covjek ima svoju misiju na zemlji i on je ne
smije iznevjeriti ili izdati.

Kad vidimo djela nekog pisca zacudimo se: "Kako je samo taj covjek uspijevao
koristiti vrjeme na koristan nacin"? A kako ga koristi danas omladina?

Mladi danas koji postuju zivot dat od Allaha treba da korisno upotrjebe vrjeme. Zbog
tog saznanja treba nauciti pravilno upotrjebiti vrjeme. Svaki rani pocetak daje veci
plod od kasnog. Cesto, dok razmisljamo kako da pocnemo neki posao, bude prekasno.
Dane mladosti treba iskoristiti, jer mladost ne traje vjecno. Zar da mladost
provedes u mracnim prostorijama u kojima se gubi svaki trag ljudskosti, daleko od
nauke? Neznalice su mrtvi i prije prave smrti, a uceni su zivi iako su davno pomrli.


Brate, sestro! Potrudimo se da upoznamo svoju vjeru. Nemoj odbacivati Islam prije
nego sto ga upoznas. Znaj da je stroga naredba (farz) da ucis. Zato upoznaj uzvisenu
vjeru Islam, postupaj u skladu s njom, da bi se spasio i na ovom i na buducem
svijetu.

"I NE PRIBLIZAVAJTE SE BLUDU, JER TO JE RAZVRAT, KAKO JE TO RUZAN PUT". (Kur'an)

Zar nisu dovoljne ove Allahove rijeci da bi covjek shvatio pravo znacenje razvrata
koji danas gospodari nasom omladinom?! Zar nije dovoljno Allahova zabrana, da ljudi
odbace tu prljavu i poganu stvar, da je skinu s njenog prijestolja, da je bace pod
noge i da je satru u prah i pepeo?!

Ali Allah dobro kaze: "Mi u ovom kur'anu na razne nacine objasnjavamo ljudima
svakovrsne primjere, ali je covjek vise nego spreman da raspravlja". (Kur'an) Tako i
ova nasa omladina.

Bez obzira sto Allah zabranjuje blud i to izricito zabranjuje, oni ipak uzimaju
Njegove rijeci za raspravu, i pokusavaju da za to nadu opravdanje svojim "zdravim
razumima". Za sve imaju neka objasnjenja: "pa eto to se odnosilo na tadasnje
vrjeme". Oni ne znaju. Ne znaju da je Kur'an objavljen za sva vremena i sve narode,
da nema onog: "drugo je bilo tad a drugo je sad".

I kako uopste jedan insan, jedna mala praska u svemiru ima toliko hrabrosti da se
suprotstavi Allahovom neredenju i da tu unosi neka svoja misljenja? Kao da covjek
zna sta je dobro za njega. Jadno je to!

Covjek ne shvata ili nece da shvati poruku koju nam salje Allah. Poruku da cemo
uspijeti jedino ako budemo izvrsavali Allahova naredenja i klonili se Njegovih
zabrana.

A Allah zabranjuje blud. I ne samo sto zabranjuje sam cin bluda, nego poduzima sve
mjere da do toga uopste i ne dode, i kaze: "I ne priblizavajte se bludu..." Prema
tome, trebamo se kloniti mjesta na kojima se mozemo pribliziti razvratu, i tako
otici na sejtanov put, izazivajuci Allahovu srdzbu sto nas vodi u dzehennem. Da nas
Allah tog sacuva!

Upravo, takva mjesta su igranke, diskoteke i kafici. Dragi brate i sestro, okanite
se toga, vratite se Islamu i samo tako cete biti spaseni.
 

<- Back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Continue -> 

Add comment to this page:
Which entry do you want to comment?
Your Name:
Your Email address:
Your website URL:
Your message:

 
  Today, there have been 109328 visitors (297929 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
copyright by mU$A