WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  MELEKI
 


Bismillahi, Neka je hvaljen Allah s.w.a. Njemu se zahvaljujemo i samo od Njega pomoc trazimo. Molimo Ga da nam oprosti i da nas uputi na pravi put, put dobrih i iskrenih. Molim Ga s.w.a. da nagradi sve one koji se trude i bore na Njegovom putu, jedinom putu, putu istine. AMIN!

Svi smo upoznati sa tim da je vjerovanje u meleke jedan od temelja islamske akide. Nego... Koliko znamo mi o njima?!

Meleki spadaju u svijet gajba (nevidljivi svijet), poznato nam je da ne ulaze u kuce u kojima su slike i poznato nam je da su jako davno smatrani Bozijim kcerkama. Estagfirullah. Isto nam je poznato da postoji melek po imenu Dzibril a.s. Ali sta su meleki? Koje su njihove osobine? Da li je moguce vidjeti meleka? Da li meleki umiru? Da li imaju stid i da li mogu promjeniti lik? Da li obavljaju hadzdz i sta ih uznemirava?

Uz Allahovu s.v.t pomoc cemo na ova i jos mnoga pitanja odgovoriti u vise djelova insaAllah, pocevsi insaAllah sa uvodom i definicijom njihovog posebnog svijeta... Svijeta casnih meleka... Uzviseni kaze:....

Poslanik, vjeruje u ono sto mu se objavljuje od Gospodara Njegova, a i vjernici. - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: - 'Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih'" (El-Bekare 285)

Svijet meleka je poseban svijet. To je plemenit svijet. Oni su cisti, plemeniti i bogobojazni, istinski vjeruju u Allaha s.w.a. izvrsavaju Njegova naredzenja i nikada mu se ne suprotstavljaju.

Nego kako vjerovati u meleke?!

Prenosi Sujuti od Bejhekija u knjizi Su'abul-iman da je rekao: "Iman u meleke se sastoji od slijedeceg:

1. Vjerovanje u njihovo postojanje

2. Da im damo ono mjesto koje im pripada, a to je da vjerujemo da su oni Allahovi robovi i stvorenja kao sto su ljudi i dzini. Oni postupaju po naredzenjima i imaju odgovornost. Nemaju moc osim onoliko koliko im je Allah s.w.a. dao. Takoder su podlozni smrti, ali im je Allah s.w.a. dao dug zivot i ne usmrcaje ih sve dok ne istekne vrijeme njihovog zivota. Ne opisuju se sa necim sto bi moglo predstavljati sirk Uzvisenom Allahu, dzelle sanuhu. Ne prizivaju druga bozanstva, kao sto su to u davna vremena tvrdili.

3. Priznavanje da medzu njima ima izaslanika koje Allah s.w.a. salje onome kome On hoce od ljudi. Moze se reci da je dozvoljeno reci da jedne salje kao izaslanike drugima. Takoder smo obavezni priznati da medzu njima postoje nosioci Arsa. Medzu njima postoje oni koji se redaju u safove. Neki od njih su cuvari Dzenneta a drugi su cuvari Dzehennema. Medzu njima se nalaze i pisari djela. Neki od njih prebacuju oblake i td.
Ibadet Meleka  - OSVRT NA PRIRODU MELEKA

Meleki su po svojoj prirodi stvoreni da budu pokorni. Ne posjeduju moc s kojom bi grijesili. Uzviseni kaze: "... koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti." (At-Tahrim, 6)

Ostavljanje grijesenja, s jedne, i pokoravanje, s druge strane, jeste nesto s cime su stvoreni. To im ne predstavlja nikakvu poteskocu jer nemaju strasti. Vjerovatno je ovo bio razlog tome da je jedna skupina ucenjaka ustvrdila da meleki nisu mukelefi, te da se na njih ne odnose prijatnje i obecanja Uzvisenog Allaha. Mozemo reci da meleki nemaju zaduzenja i odgovornosti kao sto ih ima covjek. Ali, isto tako, tvrdnju da opcenito nemaju nikakve odgovornosti predstavlja odbaceno misljenje. Ovo zato jer se njima naredjuje i da budu pokorni i da izvrsavaju ibadete: "boje se Gospodara svoga, koji vlada njima, i čine ono što im se naredi." (An-Nahl, 50)

U ajetu se spominje da se oni boje svoga Gospodara, a strah je jedna od serijatskih obaveza i zapovijedi; i ne samo to, strah je jedan od najvecih stepena robovanja. Uzviseni takodjer kaze: "... a oni su i sami, iz stahopoštovanja prema Njemu, brižni." (Al-Anbija, 28 ) ....

POLOZAJ MELEKA

Najljepsi opis meleka ukazuje na to da su oni Allahovi robovi, i to casni i plemeniti robovi. Vec smo spomenuli neispravnost tvrdnje da su meleki Allahove kceri i da je to apsolutno neutemeljeno. Allah je utjerao u laz one koji su to tvrdili, te je na vise mjesta objasnio njihovu sustinu i objasnio njihov polozaj i stepen. Otuda je rekao: "Oni govore: "Milostivi ima dijete!" Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi. On zna šta su radili i šta će uraditi, i oni će se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami, iz stahopoštovanja prema Njemu, brižni. A onoga od njih koji bi rekao: "Ja sam, doista, pored Njega, bog!" - kaznili bismo Džehennemom, jer Mi tako kažnjavamo mnogobošce." (Al-Anbija, 26-29)

Za meleke se moze reci da oni posjeduju sve osobine ubudijeta (robovanja). Oni su u stalnoj sluzbi i izvrsavanju usputstva; nisu u mogucnosti da se suprotstave naredbama niti postupaju suprotno upustvima koja im se dostave. Oni strahuju i boje se svoga Gospodara. pa ako bismo pretpostavili da neko od njih prekoraci granicu naredjenog, Uzviseni Allah ce ga zbog toga kazniti.

Od savrsenstva njihovog ubudijeta je i to sto ne polemiziraju prije nego im se naredi, niti se usudjuju da izostave neku naredbu; naprotiv, zurno se odazivaju: "Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi." (Al-Anbija, 27)

Oni ne rade osim ono sto im se naredi. Njih naredbe pokrecu i zaustavljaju.

Biljezi Buhari u svome Sahihu preko Ibn Abbasa da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao Dzibrilu: "Zasto nas ne posjecujes cesce nego sto to inace cinis? Rece: "Pa je objavljen kur'anski ajet: "Mi smo u Džennet ušli samo dobrotom Gospodara tvoga, On je vladar svega, On zna budućnost našu i prošlost našu i ono što je između toga" - govorit će. Gospodar tvoj ne zaboravlja." (Merjem, 64)

PRIMJERI NJIHOVA IBADETA

Meleki su Allahovi robovi koji imaju obavezu da budu pokorni. Izvrsavaju ibadete lahko i jednostavno.

Ovdje cu spomenuti nekoliko ibadeta o kojima nas je obavijestio Allah ili Njegov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem.

1. TESBIH - velicanje Uzvisenog Allaha

Meleki spominju, tj. zikr cine Uzvisenog Allaha. Njihov najveci zikr je tesbih (velicanje). Tako ga velicaju nosioci Arsa: "Meleki koji drze Ars (prijesto) i oni koji su oko njega velicaju i hvale Gospodara svoga." (Gafir, 7)

Kao i drugi uopceno: "A meleki velicaju i hvale Gospodara svoga." (As-Sura, 5)

Njihovo velicanje je neprestano; ne prekida se ni danju ni nocu. O tome Allah kaze: "Hvale ga nocu i danju, ne malaksavaju." (Al-Anbija, 20)

Zbog velicine njihovog tesbiha daje im se za pravo da se time ponose. O tome Allah kaze: "Mi smo u redove poredani i samo Njega hvalimo!" (As-Safat, 165-166)

Tesbih je najbolji zikr i zbog toga ga najvise i cine. Muslim u svome Sahihu biljezi preko Ebu Zerra da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, upitan koji je zikr najbolji, pa je rekao: "Ono sto je Allah izabran za svoje meleke ili svoje robove: 'Subhanallahi ve bi hamdihi.'"

2. REDANJE U SAFOVE

Vec smo spomenuli hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, podstice ashabe da se ogledaju na meleke u pogledu redanja u safove u toku namaza: "Zar se necete poredati kao sto se meleki redaju u safove kod svoga Gospodara?"

A kada je upitan o nacinu njihovoga redanja u safove, odgovorio je: "Upotpunjavaju safove i poravnaju se u njima." (Sahih Muslim)

Uzviseni u svojoj knjizi veli: "... i mi smo u redove poredani." (As-Saffat, 165)

Oni cine kijam, ruku i sedzdu. U Muskilul-asaru od Tahavije i u Mudzemul-kebiru od Taberanija prenosi se preko Hakima b. Hizama da je rekao: "Dok je jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, boravio medju svojim ashabima, on im rece: 'Cujete li ono sto ja cujem?' Rekose: 'Mi nista ne cujemo.' 'Ja cujemo skripu nebesa', rece. 'No ne treba ih koriti sto skripe, jer na njima nema niti koliko pedalj a da nema melek na kijamu ili na sedzdi.'" (Sahih Muslim)

3. MELEKI OBAVLJAJU HADZDZ

Meleki imaju svoju kabu iznad sedam nebesa koju hodocaste. Ovu kabu je Allah u Kur'anu nazvao Bejtul-Ma'mur. On se u suri Tur zaklinje sa ovom kabom: "I (tako mi) Hrama poklonika punog." (Tur, 4)

Pri tumacenju ovog ajeta Ibn Kesir je rekao: "Navodi se u dva Sahiha da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu o Israu i Miradzu, nakon sto je presao sedam nebesa, rekao: "Zatim sam uzdignut do Bejtul-ma'mura. Svaki dan u njega udje sedamdeset hiljada i vise se nikada ne vracaju u njega." (Sahih Buhari)

To jest, cine ibadet u njemu i tavafe oko njega kao sto stanovnici Zemlje vrse ibadet oko Kabe na Zemlji. bejtul-Ma'mur je Kaba stanovnika sedmog neba. Zbog toga je Poslanik vidio Ibrahima, a.s., naslonjenog ledjima na Bejtul-Ma'mur. Jer, on graditelj zemaljske Kabe, a nagrada odgovara vrsti djela. Ibn Kesir navodi da je nebeska Kaba tacno iznad zemaljske Kabe i da bi, kada bi pala, - pala na nju. Zatim je spomenuo da na svakom nebu postoji dzamija u kojoj stanovnici doticnog neba cine ibadet. Ona koja se nalazi na zemaljskom nebu zove se Bejtul-'Izze (Kuca Uzvisenosti). To sto he Ibn Kesir spomenuo da se Bejtul-Ma'mur nalazi iznad Kabe prenosti se od Alije, r.a. Biljezi Ibn Dzerir preko Halida b. Arare da je neki covjek upitao Aliju, r.a.: "Sta je Bejtul-Ma'mur?" On mu rece: "To je kuca na nebesima u pravcu iznad ove kuce. njena svetost je kao svetost ove na Zemlji; svaki dan u nju udje sedamdeset hiljada meleka i vise se ne vracaju u nju." (Prekosni ga od Taberija i Ishaka. Ibn Hadzer, Fethul-bari.)

Za ove hadis sejh Albani je rekao: "Prenosioci ovog rivajeta su pouzdani osim Halida, a on je mestur. (Mestur je prenosilac cije je ime poznato, ali njegovo stanje pouzdanosti nepoznato.) No hadis ima drugu mursel, ali vjerodostojnu potporu od Katadea. U njoj se kaze: "Spominje se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, jednog dana rekao svojim ashabima: 'Da li znate sta je Bejtul-Ma'mur?' Odgovorili su: 'Allah i Njegov Poslanik, najbolje znaju.' 'To je mesdzid na nebesima, ispod njega je Kaba. Kada bi pao - pao bi na nju, rece."

Zatim je Albani dodao: "Sto se tice recenice ('U pravcu Kabe') sigurno je tacna kao rezultat svih lanaca kojima je predaja prenesena."

STRAH I STRAHOPOSTOVANJE PREMA ALLAHU

Posto su meleki u potpunosti spoznali svoga Gospodara, zbog toga Ga puno velicaju i mnogo strahuju od Njega. U tom kontekstu Uzviseni kaze: "A oni su i sami, iz strahopostovanja prema Njemu, brizni" (Al-Anbija, 28 )

O tome koliko se boje Uzvisenog govori slijedeca predaja koji biljezi Buhari preko Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Kada Allah naredi neku stvar na nebesima, meleki udare svojim krilima kao lanac po stijeni pokoravajuci se Njegovom govoru."

Kazu Alija i drugi: "Po stijeni sve ih obuzimajuci. A kada im strah dopre do srce, upitaju: 'Sta je rekao vas gospodar?' Odgovore onome koji je pitao: 'Istinu je rekao, on je uzvisen i velik.'" (Sahih Buhari)

Biljezi Taberani u Mu'dzemul-svsatu sa dobrim senedom preko Dzabira, r.a., d aje Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "U noci Israa i Miradza prosao sam pored uzvisenog drustva (mele'ul-e'ala), a Dzibril je izgledao kao stara prostirka od strahopostovanja prema Allahu." (Sahihu-dzami')

Comments on this page:
Comment posted by pharmaceptica, 07/02/2021 at 2:56am (UTC):
cheapest sildenafil 100 mg online https://pharmaceptica.com/Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 146731 visitors (490753 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free