WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  fizika sudnjeg dana
 

 

U Ime Allaha Svemilosnog Samilosnog

FIZIKA SUDNJEG DANA (SMAK SVIJETA)

 

 

 

Poglavlje: 50, Redak: 3

"Zar kad umremo i prašina postanemo

(Zar

Poglavlje: 75, Verses: 3 & 4

"Zar

Ho

Poglavlje: 22, Redak: 7

"

I Allah

ćemo doista proživljeni biti?)"čovjek misli da kosti njegove Mi nećemo sakupiti?ćemo! Mi smo sposobni restorirati jagodice njegovih vlastitih prsta!"Čas će bez sumnje doćiće one u grobovima proživjeti."

Ž

IVOT POSLIJE SMRTIživot poslije smrti je univerzalno; ono je reflektirano u naučavanjima svih većih svjetskih religija, prožimajući kulturu i vrijeme. Uprkos ogromnom naučnom i tehnološkom napredku dvadesetog vijeka, mi znamo vrlo malo o životu poslije smrti. Šta se dešava s nama po umiranju? Šta je duša? Da li ona napušta tijelo ulazeći u duhovni svijet, koji je izvan ljudske percepcije u nekoj drugoj dimenziji? Jesu li duše reinkarnirane u nekom drugom tijelu da bi se ponovo prošle ciklus življenja kao što je vjerovanje nekih daleko-istočnih zemalja? Je li duša zarobljena i čuvana negdje do Sudnjeg Dana da bi se tada ujedinila sa tijelom koje će se proživiti iz groba? Kako može tijelo koje je struhlo i nestalo u prašini, povratiti svoj originalni oblik i formu?živimo u svijetu koji zahtijeva dokaz ne zadovoljavajući se samo s vjerovanjem. Dokaz pak, je samo za zadovoljstvo vjernika, a vjerovanje dolazi iz naših srca. Čak ni najveći dokaz neće zadovoljiti nevjernika, dok i najmanji dokaz može biti izvor velikog zadovoljstva za vjernika. U ovom kontekstu osvrnimo se na priču o Poslaniku Ibrahimu (mir neka je s njim) koja se navodi u Časnom Qur'anu. (Poglavlje: 2, Redak: 260.) Poslanik Ibrahim je želio da zna kako Allah daje život mrtvome (tj. proživljava mrtve). On je imao vjerovanje čovjeka koji je bio spreman žrtvovati svog vlastitog sina za Allahov hatur, pa ipak je želio uvjerenje; koje mu se podarilo u formi velikog čuda. Obični ljudi kao mi su takođe u potrebi za uvjerenjem (osiguranjem) u svijetu gdje su nauka i tehnologija poprimile veću važnost od religije. Muslimani su vrlo srećni u ovom pogledu pošto imaju finalnu Božansku objavu Qur'an, čudo za sva vremena.čak i kritičari Islama priznaju da nikad nije bila izmjenjena od vremena njene objave Poslaniku Muhammedu (mir Allahov neka je s njim) prije 14 stoljeća. Naučna otkrića su obezbjedila mnogo bolje razumijevanje brojnih Qur'anskih rečenica (ajeta) koje su u prošlosti izgledale dosta nejasne. Qur'an tačno opisuje razne naučne činjenice koje su otkrivene u zadnjem stoljeću. Ovo je jedan od razloga što Qur'an stoji u autoritetu vrlo visoko nad svim ostalim religijskim knjigama kao istinski Objavljena knjiga. čenicama (ajetima) opisuje budućnost univerzuma i Smak Svijeta. Ajeti izgleda opisuju neke vrlo velike finalne katastrofe koje će uticati na cijeli univerzum. Mnoga poglavlja spominju finalni zemljotres, otvaranje kapija u nebesima i "vrijeme" u kojem će ljudi vidjeti šta su uradili tako da će sami protiv sebe svjedočiti.članak istražuje sličnosti između Qur'anskih opisa Sudnjeg Dana (Smak Svijeta) i nekih teorija o kosmologiji koje predskazuju preokretanje (inverziju) vremena u budućnosti na početku faze kontrakcije univerzuma (naspram sadašnje ekspanzije istog). Bićete iznenađeni da religijska tvrdnja o proživljavanju čovjeka iz groba (rezurekciji) nije mit ili pusta želja nego činjenica bazirana na realnim naučnim principima. Nekoliko riječi upozorenja za čitaoca o činjenici da se naučne ideje mjenjaju, i da ova prezentacija nipošto ne znači da je ovo jedini način da se čovječanstvo proživi (rezurektuje). Allah ima absolutnu moć, kada On poželi nešto da se desi On samo rekne BUDI i ono JEST (tj. biva).ŽIVLJENJE (REZUREKCIJA) FIZIČKI PROCES?ću oblake, življava, će biti i Proživljenje."čudesan i kao takav se i smatrao u prošlosti. Danas mi shvatamo to kao fenomen usljed raznih prirodnih zakona. U Qur'anu se proživljenje poredi sa fizičkim procesima kao što su rast biljaka poslije kiše; što sugerira da je proživljenje poslije smrti takođe bazirano na nekim fizičkim zakonima koje je Allah Mudri stvorio. će su glavne teme opisane u Qur'anu povodom Smaka Svijeta (Sudnjeg Dana): življenje) iz grobova.će naše ruke, stopala i jezik svjedočiti protiv nas.će svako biti prenesen na neku višu dimenziju postojanja koja je iza i iznad (transcendentna) ovog umirućeg univerzuma.đaji se mogu objasniti na bazi obrtanja (inverzije) vremena i pratećeg preokretanja gravitacije za koju fizičari vjeruju, da se mora desiti ako dođe do obrtanja vremena. U određenoj budućnosti znanje o Sudnjem Danu ili Smaku Svijeta koje se nudi u Qur'anu može postati širom poznato i prihvaćeno kao istina.ćemo im pokazivati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, ĐENJE U KOSMOLOGIJUćnost univerzuma povezana sa Sudnjim Danom, određeno poznavanje kosmologije je esencijalno. U nekoliko narednih stranica mi ćemo naučiti, kako je univerzum nastao, kako izgleda sada i kakve su mu moguće perspektive.čev sistem se sastoji od Zemlje i drugih osam planeta koje orbitiraju oko zvijezde koju mi nazivamo Sunce. Sunce, zajedno sa dvije stotine biliona drugih zvijezda, sačinjava našu galaksiju "Mliječni Put." Galaksije su obikovane otprilike kao diskovi, sa zvijezdama koje orbitiraju na raznim udaljenostima oko ogromne središnje mase.đu zvijezda i galaksija mora mjeriti u "svjetlosnim godinama." Svjetlosna godina je udaljenost koju svjestlost pređe u godini dana, brzinom od 300.000 kilometara u sekundi. Udaljenost od Sunca do Zemlje je samo osam minuta svjetlosne brzine. Uporedivši to s ovim, nama najbliža zvijezda osim Sunca, je na udaljenosti od četiri svjetlosne godine. Galaksija u kojoj obitavamo, "Mliječni Put," je 150 svjetlosnih godina u rasponu. To znači da bi putujući brzinom svjetla, uzelo 150.000 godina da pređemo udaljenost s jednog kraja Mliječnog Puta do drugog. Galaksije su u prosjeku udaljene jedna od druge oko 10 miliona svjetlosnih godina. Mnoge stotine biliona takvih galaksija sačinjavaju istinski gigantski univerzum.će nego stvaranje ljudskog roda,ćina ljudi ne zna."čnog Puta" se odmiču od nas ogromnim brzinama. To se može ustanoviti, analiziranjem svjetla kojeg te galaksije emitiraju, instrumentom po imenu spektroskop. Što je galaksija udaljenija njena brzina odmicanja je veća. Ovo kretanje galaksija je usljed ekspanzije univerzuma. Univerzum je nastao otprilike prije 15-20 biliona godina usljed ogromne eksplozije nazvane "Big Beng tj. Veliki Prasak" i u još uvijek je u procesu ekspanzije. Univerzum nije samo sfera galaksija koje bježe tj. udaljavaju se jedna od druge u beskrajnom praznom prostoru. On se može uporediti sa balonom koji ima mnoge tačke na sebi, gdje svaka predstavlja galaksiju. Ipak, površina ovog balona, koji je dvodimenzionalan, predstavlja sve tri dimezije našeg prostora (svemira), i ekspanzira se u višu dimenziju, koja je van naše imaginacije.ĆNOST UNIVERZUMAće se univerzum širiti u nedogled, ili će jednog dana početi da se skuplja (kontraktira). U bilo kojem slučaju, budućnost svih obitelja univerzuma bi mogla biti vrlo hladna i turobna. Ako se ekspanzija nastavi, poslije biliona godina, sva energija Sunca i ostalih zvijezda će biti iscrpljena i svako živo biće će se smrznuti do smrti. Naposljetku, ostat će samo ekspanzirajuća praznina. Alternativa tome je da ako ima dovoljno mase u univerzumu, gravitacija će jednog dana zaustaviti ekspanziju i započet će kontrakcija (skupljanje raštrkane materije). Kontraktirajući univerzum će ultimativno svršiti u vrlo užarenom stanju nazvanom "Big Crunch ili Veliko Zbijanje." Ovo će takođe uništiti sve žive forme, onakve kakve ih mi poznajemo.ćnosti, postoji druga mogućnost. Neki fizičari misle da bi se vrijeme moglo povratiti (obrnuti) kada univerzum počne svoju kontrakciju (skupljanje). Ovaj prospekt (mogućnost) ima šokantnu sličnost sa Qur'anskim opisom Sudnjeg Dana (Smak Svijeta).ĆNOST UNIVERZUMA OPISANA U QUR'ANUžnju na rečenice (ajete) u Qur'anu koje opisuju nastanak, ekspanziju i eventualnu kontrakciju univerzuma. Postoji zabilježena sličnost između Qur'anskih objava i nedavnih otkrića u kosmologiji. Qur'anske rečenice pak, idu daleko ispred suvremene kosmologije u opisivanju budućnosti univerzuma. Qur'an nam daje uvid u zakone univerzuma koji se tek trebaju otkriti---zakone kontraktirajućeg univerzuma.živo stvaramo? će onda vjerovati?"će o "Velikom Prasku" i "Vodenom porijeklu života" je djelo ne-Muslimana, ("nevjernika"). Na početku univerzuma je sva materija i prostor (nebesa) bili u jednoj tački (jednom komadu). Onda je sve razdvojeno u onom što fizičari opisuju kao "Veliki Prasak." Dokazi da je univerzum nastao usljed tog "Velikog Praska" su toliko prevladavajući da se to sada smatra činjenicom a ne samo teorijom.čajnu činjenicu je otkrio astronom Hubbell, na početku ovog stoljeća. To je takođe predskazano Anštajnovom teorijom "Generalnog Relativiteta." Ekspanzija univerzuma je jasno spomenuta u sljedećoj Qur'anskoj rečenici:ći Svojom sazdali, i mi ih još širimo."ću brzinom blizu brzine svjetlosti i potpuno stane na stepenu brzine svjetlosti. Vrijeme je takođe usporeno u blizini masivnih objekata kao što su Zemlja, Sunce, vrlo guste zbijena zvijezda koja se naziva neutronska zvijezda, i skoro potpuno stane unutar super masivnih zvijezda poznate kao "Crne Rupe." Vrijeme ima direkciju, ono se uvijek kreće prema budućnosti. Mi vidimo kišu kako pada sa neba, predmeti se razbijaju, ljudi staraju, i ljudi umiru. Mi ne vidimo čašu kako postaje "sklopljena iz paramparčadi" ili bilo koga da se povraća iz mrtvih. To bi se moglo desiti samo kad bi se vrijeme preokrenulo unazad. Neki fizičari kao Michael Berry, Thomas Gold, i Steven Hawking su predpostavili da bi se vrijeme moglo preokrenuti kada nastupi kontrakcija univerzuma. Rečenice u Qur'anu sugeriraju da će univerzum jednog dana doista početi da se skuplja i to će se podudariti sa početkom Sudnjeg Dana i preokretanjem (inverzijom) vremena.ćemo ponovo iz ništa stvoriti, - ćanje Naše, Mi smo kadri to učiniti."čenici, "Dan" označava Sudnji Dan a kontrakcija univerzuma, je upoređena sa savijanjem papira. Tada se može desiti preokretanje vremena. Inverzija vremena će uzrokovati čovjeka da se digne i proživi iz groba. Svaki događaj će biti repriziran jer je sve ostalo zabilježeno u vremenu.će samo istinu reći, ži što ste radili."čeg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji, čovječanstva bude odvijala unazad kroz vrijeme, nacije će se povratiti jedna za drugom. Sva dobra i loša djela pojedinaca kao i nacija će biti otkrivena pri obrtanju vremena.ćeš sve narode kako na koljenima kleče; ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali."će učiniti da ljudi vide sve što su prije počinili. Oni neće imati kontrole nad svojim rukama, stopalima, ustima, i očima. Sve dobro ili loše što su počinili će se ponoviti pred njima. U ovom smislu, usta, ruke, i stopala, će postati svjedoci protiv njih ispred anđela (meleka) i Allaha, i oni neće moći poreći nijednu grešku.čili jezici njihovi, i ruke njihove, će čovjek djela ruku svojih vidjeti,đeno vrijeme skupe..."će se vratiti u svoje epohe kako se vrijeme bude unazad odvijalo)ĆEM UNIVERZUMU

Č

Poglavlje: 82, Redak: 19

"Dan kada niko nikome ne

Toga Dana

PREOKRETANJE (INVERZIJA) GRAVITACIJE

Poglavlje: 99, Redak: 1

"Kada se Zemlja naj

Gravitacija je usljed si

Poglavlje: 69, Redci: 13, 14 & 15

"A kad se jednom u rog puhne,

Pa se Zemlja i brda podignu i od jednog udara zdrobe,

Toga Dana

Obrtanje gravitacije

Poglavlje 70: Redak: 8

"Onoga dana kada nebo bude kao istopljeni bakar,

I brda kao vuna raš

ZEMLJA: IZNUTRA "PRAZNA" SA NEBOM U SVOME CENTRU

Poglavlje: 84, Redci: 3 & 4

"I kada se Zemlja rastegne,

I izbaci ono što je u njoj, i potpuno se "isprazni."

Obrtanje (inverzija) gravitacije

Poglavlje: 14, Redak: 48

"Na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom Zemljom,

A i nebesa,

I kad svi izi

Unutrašnja površina ispraznjene Zemlje

Poglavlje: 20, Redci: 105-107

"A pitat

Pa ti reci: Moj Gospodar

A mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti,

Tako da niti udubina niti uzvisina na Zemlji ne

Naredni Qur'anski redci opisuju Sudnji Dan na vrlo obuhvatan (komprehensivan) na

Poglavlje 99: Ajeti o Zemljostresu 1-6

"Kada se Zemlja naj

I kada Zemlja izbaci (iznutra) terete svoje.

I

Toga Dana

Onako kako je Gospodar tvoj nadahne.

Tog Dana ljudi

Onaj ko bude uradio koliko atom dobra - vidje

A i onaj ko bude uradio koliko atom zla - vidje

ZAR SE MI NE

INVERZIJOM (OBRTANJEM) VREMENA?

Ispitivaju

VIŠE DIMENZIJE

Matemati

Mi mo

Poglavlje: 72, Redak: 12

"I mi znamo da ne mo

I da od Njega ne mo

Jedini na

CRNE RUPE:

"BLOKIRANE KAPIJE" KA VIŠIM DIMENZIJAMA

Poglavlje: 78, Redak: 19

"I nebo

Otvaranje kapija u nebu je sli

U kontraktiraju

Poglavlje: 69, Redak: 16

"I nebo

Tog dana

Fasciniraju

ovjeku je podarena slobodna volja da izabere između dobra i zla u ekspanzirajućem univerzumu, tj, kada će se sva njegova djela bilježiti (urezivati, snimati) u vremenu. U kontraktirajućem univerzumu pak, neće biti slobodne volje, i niko neće imati snage da pomogne ili odmogne drugima, ili da promjeni bilo šta počinjeno u prošlom životu.će moći nimalo pomoći, će vlast jedino Allah imati."žćim potresom svojim potrese."ćušnih razlika u vremenu na različitim visinama. Vrijeme se odvija malo brže na vrhu planine, naspram onoga na morskom levelu. Ova razlika u vremenu, iako nama neuočljiva, je dovoljna da učini da stvari padnu na zemlju, i može se izmjeriti pomoću atomskih satova. Ako se vrijeme obrne u kontraktirajućoj fazi univerzuma, onda će se i ova razlika u odvijanju vremena takođe obrnuti. To će uzrokovati obrtanje gravitacije tako da će sve stvari padati prema gore, proizvodeći zemljotres neviđenih razmjera. Zemlja i planine će iznenada biti podignute (poletjeti) prema nebu, a onda će pasti mrveći se u prašinu.će se Smak Svijeta dogoditi."će učiniti da zemlja bukvalno eksplodira i izvrati se prema napolje. Planine će se raspasti. Crvena užarena lava će biti izbačena prema nebu kao istopljeni bakar.čupana."će uzrokovati ekspanziju Zemlje prema vani, izbacujući svu svoju utrobu. Ipak masa zemlje, se neće raspršiti, obrtanje vremena će upravljati svu materiju prema njenoj prethodnoj poziciji u vremenu. Tako, vrijeme i gravitacija će postati dvije sukobljavajuće sile u kontraktirajućem univerzumu. Balans između ove dvije sile će učiniti da se zemlja transformira u veliku sferu, iznutra bijavši prazna. Pozicija neba će se takođe izmjeniti tako da će ono sada okupirati centar ispraznjene Zemlje.đu pred Allaha, Jednog i Svemoćnog."će biti istovjetna-replika (kopija) sadašnje Zemlje kada se vrijeme bude odvijalo unazad. Spoljašnja površina Zemlje će pak, biti tečna lava koja je bila izbačena vani, tako postavši glatka bez planina, brda, dolina ili bilo kakve nejednakosti.ćete o planinama,će ih u rasuti prah zdrobiti,ćeš vidjeti."čin. Sudnji Dan će otpočeti sa finalnim zemljotresom usljed obrtanja (inverzije) gravitacije. Obrtanje gravitacije će uzrokovati Zemlju da izbaci sve iz svoje utrobe, time postajući, potpuno prazna. Isprazna Zemlja će imati nebo prema svom centru. Ljudi će početi da izlaze iz grobova proživljeni, jedni za drugim, "u razbacanim skupinama". Istorija naroda će se odvijati unazad. Čovječanstvo će biti totalno bespomoćno zahvaćeno odvijanjem vremena unazad. Oni će bespomoćno obnoviti i svjedočiti vlastita djela iz prošlosti. Ova drama će se nastaviti sve dok se i zadnja osoba ne proživi (rezurektuje) i ukloni u drugu dimenziju (transcendenciju). žćim potresom svojim potrese.čovjek uzvikne: >>Šta joj je?!<< -će ona vijesti (istoriju) svoje kazivati,će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova:će ga,će ga!"ĆEMO POVRATITI U NIŠTAVILO ćem umu, se može postaviti pitanje, 'Šta će se desiti poslije proživljavanja iz grobova?' Da li ćemo postajati mlađi i mlađi u naše djetinjstvo i naposljetku povratiti se u ništavilo u majčinoj utrobi? Ovo, takođe, što teorije povratka tvrde, je opet besciljna vježba. E, pa nije baš tako! Misao o velikom i finalnom zemljotresu može unijeti strah u naša srca, ali stvarna svrha tog zemljotresa je da se više dimenzije učine pristupačnim za bjekstvo iz kolapsirajućeg univerzuma. Allah Veličanstveni je uredio univerzum sa zadivljujuće velikom preciznošću. Poslije rezurekcije (proživljenja), aranžmani su napravljeni, da se pobjegne od neumoljivog efekta obrtanja (inverzije) vremena, u dimenziju iza ovog univerzuma. Da bi razumjeli kako će se to desiti potrebno je da shvatimo koncept viših dimenzija i crnih rupa u svemiru. čki postoji beskonačan broj dimenzija. Pa ipak mi živimo samo u trodimenzionalnom svemiru. Svaki objekt u našoj svakidašnjici ima dužinu, širinu i visinu. Koncept postojanja više od tri dimenzije je nemoguće zamisliti. Ipak, više dimenzije doista postoje pošto snažna gravitacija blizu Sunca uzrokuje savijanje (krivljenje) prostora u ekstra višu dimenziju. Anštajn je bio prvi da to uzme u razmatranje te je tačno izračunao orbitu unutrašnje planete Merkur. Anštajnova teorija o generalnom relativitetu je zapravo zasnovana na konceptu viših dimenzija.žemo dobiti neki uvid u koncept viših dimenzija studirajući probleme s kojim su se suočavali ljudi u prošlosti. Nekada su ljudi vjerovali da je Zemlja pljosnata. Oni su se bojali da putuju predaleko da ne bi pali preko njene ivice. Naravno to se ne može desiti pošto je površina Zemlja uvijena (okrugla) i neprekidna kao sfera. Da bi sišli sa Zemlje mi moramo da se krećemo u dimenziji (direkciji) koja je okomita površini. To znači pravo gore, gdje god da se nalazimo. Mi se suočeljavamo sa sličnim koncepcijalnim problemom u razumjevanju viših dimenzija. Mi bi mogli zamisliti da možemo napustiti univerzum samo putujući vrlo daleko, ali to takođe nije tačno. Čak kad bi putovali i bilione milja, mi bi opet bili ograničeni našim trodimenzionalnim svemirom (prostorom). žemo Allahu na Zemlji umaći,žemo pobjeći."čin da se ode van univerzuma je ulaskom u višu dimenziju u direkciji koja je okomita našem trodimenzionalnom prostoru, upravo odavde gdje se nalazimo. Ovo nije moguće sada, pošto naš prostor (svemir) nije neprekidan u odnosu sa (ne nastavlja se na) višim dimenzijama. Da bi se to desilo, naš prostor bi prvo morao biti bukvalno rastrgnut i onda spojen sa višim dimenzijama. Ovo se može desiti samo u centru crnih rupa.će se otvoriti i mnogo kapija imati."čno konceptu crnih rupa. Takvi otvori mogu biti izlazi (prolazi) van univerzuma kroz više dimenzije. Masivne zvijezde, koje pod vlastitom težinom kolapsiraju prema svojoj unutrašnjici (centru), mogu formirati crne rupe. Gravitacija u takvim objektima je toliko snažna da čak ni svjetlo joj ne može umaći te tako postaju nevidljive. Otuda, dolazi ime crne rupe. Fizičari vjeruju da se prostor-vrijeme može rastrgnuti u crnim rupama, proizvodeći prolaze k van ovog univerzuma. Ipak, u sadašnjem ekspanzirajućem univerzumu masa crnih rupa takođe sprečava otvaranje koje bi trebala proizvesti, tako sprečavajući bjekstvo k višim dimenzijama.ćem univerzumu, ovaj problem ne bi trebao postojati. Obrtanje (inverzija) gravitacije će promjeniti Zemlju i sva nebeska tijela u masivne isprazne strukture sa praznim nebom u njihovim središtima. Gravitacija čak i relativno lahkog objekta kao što je Zemlja, fokusirana na središnje-nebo će imati bježeći (usisavajući) efekt. Materijal prostor-vremena će se poderati formirajući time ulaze ili prolaze k višim dimenzijama. Fizičar se može zapitati kako se to može desiti. Šta će tada biti toliko drukčije? Na Sudnjem Danu vrijeme će biti povezano sa kontrakcijom prostora (svemira). Brže vrijeme u središnjem-nebu će pojačati obrnutu gravitaciju time više ubrzavajući kontrakciju prostora koja će zauzvrat još više ubrzati vrijeme. Ovaj samo-pokretački ciklus bržeg vremena i jače gravitacije će naposljetku dovesti do raspuknuća prostor-vremena formirajući prolaze van ovog univerzuma.će se rascijepiti,će labavo biti."će je uočiti da su Qur'anske rečenice vrlo kratke pa ipak tako precizne. Gornje rečenice nam govore da će se nebo raspuknuti, pošto će na Sudnjem Danu biti labavo (slabašno). To očigledno znači da ono trenutno nije labavo dok je univerzum u fazi širenja. Možete se takođe prisjetiti da Kosmolozi vjeruju da su crne rupe nastale od vrlo masivnih nebeskih tijela. Kako se masa objekta zbija u manji i manji prostor, tako bi se i gravitacija trebala više i više povećavati. Teorija inverzije vremena na to stavlja limit pošto jaka gravitacija takođe umanjuje ekspanziju prostora i usporava vrijeme. Kada se ekspanzija zaustavi, gravitacija koja je vremenski drukčija ne može više jačati i stoga nema takve stvari kao što je beskonačna gravitacija. Ovo je zaštitni mehanizam, koji sprečava masivne objekte da prave rupe u prostoru i nestaju iz univerzuma. To potvrđuje ono što Qur'an kaže, da crne rupe ne mogu formirati izlaz iz univerzuma dok je u fazi širenja (tj. nebesa sada nisu labava ali će biti na Sudnjem Danu.)

Č

Poglavlje 75, Ajeti 7, 8, 9

"Kad se pogled od straha uko

I Mjesec pomra

I Sunce i Mjesec ujedine. (Izgledaju kao jedno svjetlo)"

Zvijezde

Poglavlje: 77, Redak: 8

"Kada zvijezde izgube sjaj."

MELEKI (AN

Poglavlje: 25, Redak: 25

"A na Dan kad se nebo rastvori,

I samo tanak oblak pojavi,

I meleki (an

Kako se kapije u središnjem-nebu Zemlje otvore, ukazat

Poglavlje: 18, Redak: 47

"A na Dan kada planine uklonimo,

I kad vidiš Zemlju ogoljenu,

A njih smo ve

Sve i jedno ljudsko bi

Poglavlje: 84, Redak: 19

"Vi

Na našem finalnom putovanju kroz prolaze u nebu, mogu

Po izlasku iz ovog univerzuma mi

KADA

Poglavlje: 33, Redak: 63

"Ljudi te pitaju o Smaku Svijeta, reci: >>To jedino Allah zna!<<.

A ti ne znaš mo

Poglavlje: 29, Redak: 53

"Oni od tebe tra

A da nije odre

A do

Kada je ne

Izgleda da kad bi mogli ustanoviti kojom brzinom se ekspanzija univerzuma usporava , onda bi mogli predvidjeti kada

Poglavlje: 53, Redci: 57, 58, 59

"Smak Svijeta se pribli

Niko osim Allaha ga ne mo

Pa zar ste za

ovječanstvo će vidjeti mnoge čudne stvari u kontraktirajućem univerzumu koje mogu proizvesti nejasnost i zbunjenost, (kada se pogled zbuni.) Jedna od ovih čudnih stvari je izlazak Sunca sa zapada, koji je spomenut, u autentičnom predanju od Poslanika Muhammeda (mir Allahov nek je s njim). Ovaj fenomen kao posljedica obrtanja vremena će biti vidljiv samo zakratko, momentalno propračen finalnim zemljotresom, koji će transformirati Zemlju u ispraznu strukturu; iz koje ni Sunce ni Mjesec neće biti vidljivi. (Mjesec se pomračio.) Izlazi (prolazi) iz ovog univerzuma će se oformiti u središnjem-nebu, i mogu izgledati kao blještavo svjetlo koje konstantno sjaji pravo odozgo. Ta vizija nas može začuditi pitajući se da možda nisu Sunce i Mjesec postali jedno tijelo: (Sunce i Mesec su se ujedinili.). Ova dilema je vjerovatno spomenuta u narednim redcima.či, či (skriven od pogleda)će prestati sjajiti pošto će se svjetlo odmicati unazad sa inverzijom vremena. One će takođe biti skrivene od pogleda iznutra ispraznjene Zemlje.ĐELI) SE SPUŠTAJU KROZ NEBESKE OTVORE ILI KAPIJEđeli) grandiozno spuste"će se vrlo spektakularan prizor. Hiljade meleka (anđela) će se spustiti na Zemlju da ispune svoju zadaću na Sudnjem Danu.ć sakupili nijednog ne izostavljajući."će će biti pokupljeno prije ultimativnog uništenja univerzuma u vatrenoj lopti nazvanoj "Veliko Zbijenje" (Big crunch). Meleki (anđeli) "Grandioznog silaska" će vjerovatno biti ti koji će ispuniti skupljanje i uklanjanje ljudi "van univerzuma". Qur'an potvrđuje da niko neće biti izostavljen. ćete se sigurno "voziti" s ravni na ravan."će je da ćemo putovati kroz mnoge ravni ili dimenzije. Riječ "vožnja" je korištena u Qur'anu, kao da će se ovo putovanje obaviti vožnjom na "nečemu."ćemo se okupiti na nekoj prostranoj ravni u drugoj dimenziji, svako će doći iz svog vremena i mjesta da se suoči sa obračunom džennetom (rajom) i džehenemom (paklom). Ovaj scenario je opisan u mnogim predanjima od Poslanika Muhammeda (mir Allahov nek je s njim).ĆE DOĆI SUDNJI DAN?žda je Smak Svijeta blizu!"že da ih što prije stigne patnja.đenog roka za to, kazna bi im došla,ći će im, zasigurno, iznenada,će ni vidjeti."će nastupiti Sudnji Dan. Ako je vrijeme povezano sa ekspanzijom prostora (svemira), mi ne možemo osmotriti usporavanje ekspanzije. Kao primjer, uzmite auto sa sahatom povezanim sa točkovima na taj način da brzina vremena ovisi od brzine auta. Ako auto uspori i sahat će usporiti i brzina auta ako se izračuna, koristeći usporeni sahat će uvijek izgledati ista. Slično tome kako se širenje univerzuma usporava, naše vrijeme i kretanje se takođe usporava, stoga brzina širenja će izgledati ista. Paradoksno širenje u udaljenim oblastima univerzuma koje ovisi o povećanju totalnog međuprostora može izgledati da je još brže kada se mjerenja obave s našim sporijim vremenom.žio. že otkriti!čuđeni ovom izjavom?"

Č

Poglavlje: 10, Redak: 45

"A na Dan kada ih On sakupi,

U

i jedni druge

Oni koji su poricali da

U Qur'anu, duša se poredi sa sviješ

Poglavlje: 30, Redci: 55 & 56

"A na Dan kad nastupi

zlo

a i prije su istinu izbjegavali.

A re

"Vi ste ostali, prema Allahovj odredbi, sve do Dana o

A ovo je Dan o

Na Sudnjem Danu, realnost drugog svijeta (ahireta) i istinske vjere Islama

Poglavlje: 45 Redak: 27

"Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji!

A na Dan kad nastupi

SA

Sa ogromnim nau

Allah je slao uputu ljudskim bi

Ipak, Qur'an je Allahovo

Postoje mnoge teorije o budu

Mnoge re

Svako

Vrijedno je pomena da je Smak Svijeta univerzalni doga

Iz Qur'ana, je evidentno da vrijeme Smaka Svijeta ne

Poglavlje: 50, Redci: 19 & 20

"Smrtna agonija

I u rog

Kako hodimo kroz naš svakodnevni

Ja se nadam da

ak i najnaprednija civilizacija u univerzumu bi ustanovila da se univerzum širi istom ako ne i većom brzinom od one početne. To znači, da se početak Sudnjeg Dana ne može predvidjeti. Samo Allah, Koji je neovisan i transcendentan vremenu, poznaje stvarni trenutak Smaka Svijeta.ČEKIVANJE U GROBU DOLASKA SMAKA SVIJETA?činit će im se da su boravili (u grobu) samo jedan čas u danu, će prepoznati.će pred Allaha stati i nisu pravim putem išli biće izgubljeni."ću a smrt sa spavanjem. Jednom kada nas smrt savlada nećemo biti svjesni proticanja vremena i sljedeća stvar koju ćemo ugledati će biti Sudnji Dan.Čas oživljenja, činci će se zaklinjati da su u grobovima samo jedan čas ostali; ći će oni kojima je dato znanje i vjerovanje:življenja.življenja, samo što vi niste znali."će biti svima apsolutno jasna. Oni koji su se upuštali u zla djela i slijedili neispravna vjerovanja će poželjeti da nisu nikad ni postojali; ali će se neminovno morati suočiti sa finalnim obračunom.Čas oživljenja, oni koji su laži slijedili će biti izgubljeni."ŽETI PREGLEDčnim napredkom dvadesetog vijeka, mi smo povjerili nauci i tehnologiji da riješi sve naše probleme. Zaslijepljeni sposobnošću tehnologije da proizvede brze rezultate, naša vjera u Allaha je postala vrlo slaba. Naša aktivnost se svela na postizanje ovosvjetskih uspjeha, iako bi jače vjerovanje u Allaha i strah od odgovornosti u životu poslije smrti napravilo od nas mnogo bolje ljude. Mi možemo vidjeti posljedice nedostatka istih u moralnoj dekadenciji ljudskih zajednica širom svijeta.ćima shodno okolnostima koje su ih okruživale u korespondirajućem periodu istorije. Kada je Faraon vladao, magija je bila vrlo popularna zabava. Onda je Musa ili Mojsije (mir Allahov nek je s njim) došao sa Allahovim čudesima i porazio čarobnjake Faraonovog dvora. Ljudi u vrijeme Isa'a ili Isusa (mir Allahov nek je s njim) su slično bili duboko u čarolijama i čudesima, i mi možemo vidjeti da je Isaov život prepun čudesa. Kada je Vjerovjesnik Muhammed (mir i blagoslov Allahov nek je s njim) došao, Arapski jezik i poezija su bili u zenitu svog razvoja. Qur'an Časni sa svojom jasnom porukom je objavljen u najriječitijoj poeziji bez premca i vrlo unikatnog stila.čudo i uputa za sva vremena, i prema tome prikladno je vjerovati da je on istovremeno izvor najuzbudljivijih otkrića u epohi nauke. Nauka, pomoću Qur'ana može otkriti ono što je religija uvijek zastupala, tj. da će se proživljenje iz grobova neminovno desiti.ćnosti univerzuma. Uprkos velikom znanju, naučnici su nesposobni odlučiti koja od tih teorija je ispravna. Vjerovanje da univerzum ima svrhu i znanje sadržano u Qur'anu, može biti najbolji vodić u našoj potrazi za istinom. Ja se nadam da će Muslimani biti na čelu takvih budućih otkrića.čenice Qur'ana opisuju Sudnji Dan. Mi živimo u univerzumu koji se širi već bilionima godina od svog nastanka. Obadvoje, rođenje univerzuma "Velikim Praskom" i njegova ekspanzija su opisani u Qur'anu. Naučnici ne znaju da li će se ekspanzija nastaviti u beskonačnost, ili će jednog dana univerzum početi da se skuplja (kontraktira). Ipak, Qur'anske rečenice sugeriraju da se univerzum neće širiti u nedogled i da će Smak Svijeta započeti sa kontrakcijom univerzuma. Izgleda da će se vrijeme i gravitacija obrnuti kada otpočne skupljanje univerzuma. Obrtanje (inverzija) vremena će dovesti do proživljenja ljudi iz grobova. U ovom svijetu obrnutog vremena mi ćemo se suočiti sa svim dobrim i lošim djelima koja smo počinili u svojim životima. Obrtanje gravitacije će izazvati finalni zemljotres, spomenut u Časnom Qur'anu. To će učiniti da se zemlja izvrati i transformira u gigantsku praznu sferu sa nebom u svom središtu. Ova obrnuta gravitacija fokusirana prema "Zemljinom središnjem-nebu" će imati efekt na prostor kao pijavica u moru ili slivnik kuda su stvari usisane. Prostor u središnjem-nebu će bukvalno biti rastrgnut time proizvodeći otvore ili prolaze u nebu prema višim dimenzijama koje se nalaze van i iza ovog univerzuma. Kroz ove otvore, mi ćemo biti uklonuti iz ovog kolapsirajućeg univerzuma.će biti uklonjen da izbjegne neumoljivi efekt obrtanja vremena koji bi nas mogao povratiti u ništavilo u majčinoj utrobi. U nekoj višoj dimenziji ili ravni ljudi će se sakupiti iz svih epoha i mjesta u ljudskoj istoriji, da se suoče sa obračunavanjem svojih djela i Džennetom (Rajom) i Džehennemom (Paklom).đaj i da će se desiti na svakom nebeskom tijelu u univerzumu. Nikakav broj ratova, atomskih bombi, udaraca kometa, ili meteora, neće dovesti do Smaka Svijeta (Prevodilac: Kada se kaže "Svijet" onda se misli na ovaj materijalni univerzum sa bezbrojnim galaksijama i nebeskim tijelima. Stoga kada se kaže Smak Svijeta to ustvari podrazumjeva Smak materijalnog univerzuma. Isto tako kada se u Qur'anskim rečenicama spominje Zemlja vjerovatno da to u širem pojmu podrazumjeva sve planete. Nemojmo zaboraviti da Qur'an spominje sedam nebesa od kojih najvjerovatnije prva nastupaju od onog mjesta gdje prostor bude rastrgnut i prolaz ili kapija bude otvorena k njemu. Druga subsekventna nebesa koja u sfernoj strukturi vode ka Allahovom prijestolju, koje se nalazi transcedentno sedmom nebu, su u terminima ovog dokumenta poređena sa višim dimenzijama. Svako nebo ima svoj sistem uređenja i odgovarajuće stanovnike. Takođe vrijeme u tim nebesima je ili vrlo sporo ili apsolutno zaustavljeno. To može objasniti zašto se vrijeme na drugom svijetu tj, svijetu iza ovog univerzuma, naziva kao vječnost. To takođe može objasnit kako to daje Poslanik Muhammed (sallallahu alejhi ve sellem) vidio i prošlost i budućnost u isto vrijeme opisujuće ljude koji su živjeli prije njega i poslije njega. To takođe objašnjava da ovdje može proteći hiljade i milione godina dok tamo samo jedan tren. Miradž (uspinjanje prema Allahovom prijestolju) Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) je vrlo lijep dokaz relativnosti fenomena vremena. Dakako postoje stvari i realnosti vječnog svijeta koje ljudski razum ne može i neće nikad pojmiti. Stoga nema svrhe lupati glavu sa onim što je van našeg domašaja jer to ionako neće utjecati na naš vječni spas ili propast.)će nikad biti otkriveno i da se može desiti u bilo kom trenutku. Mi treba da smo svjesni da je Smak Svijeta vrlo blizu svakom od nas jer po umiranju nećemo imati osjećaj proticanja vremena.će doista doći - to je nešto od čega ne možeš pobjeći,će se puhnuti - to je Dan kojim se prijeti."život treba da imamo na umu da se svaki detalj istog bilježi (snima) u vremenu. Ako ne poduzmemo korake da se zaštitimo od zla (lošeg ponašanja), uz prijetnju žestokom kaznom, mi smo u opasnosti da povrh svega budemo i puno osramoćeni na Sudnjem Danu kada se naš privatni film pođe odvijati. Obrtanje vremena će otkriti sve naše tajne.će ovaj članak poslužiti kao izvor upozorenja kao i ohrabrenja vjernicima. Oni će uvidjeti da je, Smak Svijeta religiozna, naučna i matematička istina, koju će svako morati suočiti; i da će naša djela na ovom svijetu odrediti našu sudbinu u vječnom životu. Dakako nema sumnje da stvarno znanje o Smaku Svijeta pripada samo Allahu, (Stvoritelju i Obdržavatelju Svijeta).

Vjerovanje u

Mi

Postoji samo jedna verzija Qur'ana i to je jedina religijska knjiga za koju

Qur'an u mnogim re

Ovaj

JE LI PRO

Poglavlje: 35, Redak: 9

"Allah šalje vjetrove koji pokre

Onda ih u mrtve predjele upravlja i zemlju o

koja je mrtva bila; takvo

Pokretanje tj. podizanje oblaka i rast biljaka poslije kiše doista izgleda

Sljede

(1): Finalni zemljotres i transformacija Zemlje (planeta) u ispraznu sferu.

(2): Dizanje (pro

(3): Vrijeme kada

(4): Otvaranje kapija (prolaza) u nebu, kroz koje

Svi ti gornji doga

Poglavlje 41: Redak: 53

"Mi

a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Qur'an istina.

A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj svjedok nad svim starima?"

UVO

Da bi se shvatilo kako je budu

Naš sun

SVJETLOSNA GODINA

Univerzum je toliko prostran da se udaljenost izme

Poglavlje: 40, Redak: 57

"Stvaranje nebesa i Zemlje je posigurno ve

ali ve

ODMICANJE GALAKSIJA

Galaksije mimo našeg "Mlije

 

BUDU

Nije poznato da li

Pored gornja dva depresivna i besciljna scenarija budu

BUDU

Hajde sad, da obratimo pa

VELIKI PRASAK (BIG BANG)

Univerzum je nastao prije bilione godina usljed ogromne eksplozije po imenu "Veliki Prasak." Ovo je jasno spomenuto u Qur'anu u narednim ajetima:

Poglavlje: 21, Redak: 30

"Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja billi jedna cjelina,

pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve

Pa zar ne

Otkri

EKSPANZIJA UNIVERZUMA

Univerzum se konstatno širi od samog svog nastanka. Ovu vrlo zna

Poglavlje: 51, Redak: 47

"Mi smo nebesa mo

 

KONTRAKCIJA UNIVERZUMA

I PREOKRETANJE (INVERZIJA) VREMENA

Vrijeme je jedna od najlukavijih misterija univerzuma. Niko stvarno ne zna šta je vrijeme. Albert Anštajn je objasnio vrijeme rekavši da je to nešto što mi mjerimo sahatom. Vrijeme prolazi polako unutar objekata koji se kre

Poglavlje: 21, Redak: 104

"Onoga Dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira.

Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili,

tako

to je obe

U gornjoj re

Poglavlje: 45, Redak: 29

"Ova Kniga Naša o vama

jer smo naredili da se sve zabilje

Poglavlje: 27, Redak: 75

"Nema ni

a da nije u Knjizi jasnoj (u vremenu)."

Kada se istorija

Poglavlje: 45, Redak: 28 (obrtanje vremena)

"I vidje

svaki narod pozvan prema svojoj Knjizi:

'Danas

Repriziranje vremena unazad

Poglavlje: 24, Redak: 24 (inverzija vremena)

"Na Dan kada protiv njih budu svjedo

i noge njihove za ono što su radili."

Poglavlje: 78, Redak: 40

"Mi vas na skoru patnju upozoravamo,

na Dan u kome

A nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdom, zemlja ostao."

Poglavlje: 77, Redak: 11

"I, kad se Vjerovjesnici u odre

(Allahovi Poslanici

NEMA SLOBODNE VOLJE TJ. IZBORA

U KONTRAKTIRAJU

Comments on this page:
Comment posted by eliltvono, 05/13/2021 at 4:26am (UTC):
<a href=http://ponlinecialisk.com/>buy generic cialis[/url]Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 152784 visitors (530974 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free