WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  visezenstvo
 

VIŠEŽENSTVO "OSUĐENI" HALAL


Mudrosti od društvenog značaja

U našem društvu dozvoljavaju i sasvim normalnim smatraju stvari koje su loše po pojedinca i zajednicu, a sa druge strane se osuđuju i kritikuju stvari koje Islam dozvoljava i koje u sebi nose korist i dobro.

Tako je "normalno i prirodno" što je legalizovan homoseksualizam u federaciji, što stanovi u Sarajevu postaju tajni bordeli u kojima se prostituiše i na "lagan" način za život zarađuju mlade sarajevske djevojke, nikome ni da zasmeta a komoli da se šta poduzme u pogledu sprečavanja toga.

Međutim, kada se čuje da neki vjernik-musliman ima dvije ili više zakonitih žena na sve moguće načine nastoji se dotični ocrniti, a samim tim i Islam smatrajući ga sistemom koji omalovažava i uskraćuje ženina prava. Jer kakvo je to "poniženje" za ženu da muž pored nje ima još jednu! Ali da li je to doista tako?

TEMA KOJA DIŽE OBRVE

Svako ko iole poznaje Islam zna da je on univerzalna vjera objavljena od Sveznajućeg, Onoga koji je stvorio čovjeka i Onoga koji najbolje zna šta je dobro za njega a šta loše. I upravo, u Islamu su zabranjene one stvari koje štete čovjeku, a dozvoljene one koje mu korist nose. Nije bez razloga Uzvišeni Allah zabranio prostituciju i homoseksualizam, a dozvolio poligamiju-višeženstvo.

Znamo da AIDS najviše hara po onima koji žive nastranim seksualnim životom, bilo da se bave prostitucijom ili homoseksualizmom. I može se sa pravom reći da su ljudi u svojim nastranostima otišli daleko, čak su gori i od životinja. Jer, gdje u životinjskom svijetu možete naći da mužjak polno opći sa drugim mužjakom. A ljudi ne samo da to rade, nego i sklapaju međusobne brakove. Možda za kratko vrijeme po našim ulicama počnu šetati zagrljeni muški bračni parovi. No, za našu javnost to je daleko lakše i prihvatljivije nego da čuju da čovjek ima dvije, a kamoli tri ili četiri žene.

Mnoge se obrve podižu kada čuju za nekoga da ima drugu zakonitu ženu, ali imati brojne ljubavnice ili prijateljice, kao oblik poligamije, prihvataju kao odliku. Kontradikcija između ova dva stava obično se ne uzima u obzir. Možda bi moglo biti poučno da se citira gospođa Ani Bizant (Annie Besant) o ovom predmetu. G-đa Bizent kaže: "Na zapadu se hvališu lažnom monogamijom, a stvarno postoji poligamija bez ikakve odgovornosti-ljubavnica se napusti i otjera kad muškarcu postane dosadna i na taj način ona je bačena u kaljužu ulične žene. Za njenog prvog ljubavnika ne postoji nikakva odgovornost za njenu budućnost i takva žena je stotinu puta u gorem položaju negoli udomljena supruga i majka u legalnoj poligamskoj porodici. Kada pogledamo na hiljade propalih i jadnih žena koje se tiskaju po uglovima zapadnjačkih gradova, noćima i noćima, moramo nesumnjivo osjetiti zadovoljstvo da to ne postoji unutar islamske poligamije kojoj zapadnjačka usta tako bezočno prigovoraju.
Poligamija je bolja za ženu, sretnije je rješenje za ženu i više joj odgovora da živi u poligamiji zajedno sa njenim mužem, sa zakonitim djetetom, u svojoj sigurnosti, nego da bude zavedena i zatim odbačena na ulicu možda čak i sa nezakonitim djetetom."

DOZVOLJENO I OGRANIČENO


U Islamu je dozvoljena pligamija ali za razliku od vremena prije Islama, kada je ona bila neograničena, pojavom svjetla istine ona se ograničila i uslovila.Žena ima svoja prava u Islamu i ona joj neće niti smiju biti uskraćena ukoliko se čovjek pored nje oženi drugom ženom.Žalosna je činjenica što mali broj žena, muslimanki, odobrava i daje podršku čovjeku u višeženstvu. Mnoge ne samo da ne odobravaju, nego se žestoko tome protive, iako to nije ljudski, nego Allahov propis.

"Žene u današnjem vremenu, naročito one koje su pod uticajem zastrašujućih sredstava informisanja misle da kada njen muž želi da se oženi drugi puta, to znači da je on ne voli. To je kardinalna greška. Postoje mnogi razlozi koji čovjeka mogu navesti na ženidbu drugom, trećom ili četvrtom ženom, a da on ostane pri ljubavi svojoj prvoj ženi. Jedan od takvih razloga je želja za velikim brojem djece ili nemogućnost obuzdavanja polnog nagona dok je žena u periodu menstruacije ili nifasa (poslije poroda), želja za učvršćivanje prijateljskih veza sa određenom porodicom i drugi slični razlozi."

Pored spomenutih razloga za poligamiju, pogledajmo i današnju situaciju u kojoj su se našli bosanski muslimani. Znamo da su većina poginulih u proteklom ratu bili muškarci. Koliki je samo ostao broj nezbrinutih žena i djece? Zar za žene nije bolje da budu zbrinute, djeca koja su ostala bez prvoga oca nađu pažnju starješine, ili u protivnom moraju sami da se bore za obezbjeđivanje životnih sredstava, nerijetko se upuštajući i u grijeh, kao što je prostitucija.
Poligamiju je dozvolio Uzvišeni Allah i to je sunnet Poslanika s.a.v.s. i njegovih ashaba, a prenosi se da je većina prijašnjih Poslanika imala veći broj žena. Poznati su hadisi koji govore o nagradi onoga koji oživi (u praksu sprovede) neki sunnet.

Jasno je da poligamija nije jednostavna kako za ženu tako i za muškarce. Čovjek koji ima više žena mora biti pravedan u svom odnosu prema njima, a žena koja se nađe u takovoj situaciji mora puno da se trudi u savlađivanju svoje ljubomore i nastojanju da se što ljepše ophodi kako prema mužu tako i prema drugoj ženi. Znači, trud i sabur su potrebni sa obje strane. Ali Allah obećava da će svoje strpljive robove nagraditi džennetom. A zar to nije dovoljna nagrada za trud i odricanje na ovom svijetu?!

U vezi s 187. ajetom sure El-Beqare Ibn-Abbas i neki drugi tvrde: "One su smiraj vaš i vi ste smiraj njihov." (Tefsir ibn Kesir)


"Da sam ikome naredio da cini sedždu drugome, naredio bih ženama da cine sedždu svojim muževima, radi prava koja im je Allah dao nad njima." (Ebu Davud, Hakim, Tirmizi)

"Najbolji međju vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama." (Ahmed)

"Neka vjernik ne mrzi vjernicu, jer ako nije zadovoljan sa nekim njezinim svojstvom, zadovoljan je sa nekim drugim." (Muslim)

"Poslije pobožnosti i bogobojaznosti muslimanu nije nista korisnije dato kao dobra zena: kada joj muž nešto naredi, ona to izvrši: kada je pogleda, ona ga svojim pogledom razveseli i raspoloži; ako je za neku stvar zakune, ona to izvrši;  ako čuva svoje poštenje i muževu imovinu kada je on odsutan." (Ibn Madze)

"Hazreti Aiša priča: "Pitala sam Allahova Poslanika kome žena najviše duguje svoju poslušnost, a on mi reče: Mužu. A kome čovjek najviše duguje? Majci – odgovori mi Allahov Poslanik." (Ahmed, Nesai)

"Žena koja umre, a njezin muž bude zadovoljan s njom, ući će u Džennet." (Tirmizi)

"Ako vam dođe onaj ko vam odgovara po izgledu i vladanju, sa željom da se oženi od vas, oženite ga. Ako to ne budete činili, dolaziće do smutnje na Zemlji i poroka širokih razmjera." (Ibn Kutejbe, Tirmizi)

"Najblagosloveniji je onaj brak koji je najlakši opremom." (Ibn Kutejbe)

"Prema ženama su velikodušni i pažljivi samo plemeniti ljudi, a žene ponižavaju i zlostavljaju samo oni koji su loši i niske naravi." (Ibnu Asakir)

Comments on this page:
Comment posted by keypsut, 07/07/2021 at 1:55am (UTC):
<a href=http://vslasixv.com/>canadian pharmacy lasix pills</a>Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 152778 visitors (530896 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free