WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  namaz - salat
 
 

Neke od koristi namaza

 

 

"Obavljaj propisane molitve kada sunce s polovine neba krene, pa do nocne tmine, i molitvu u zoru, jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju."(Al-Isra', 78)

Ovaj ajet upucuje na pet dnevnih namaza. Pored njega postoji mnostvo vjerodostojnih hadisa koji nas detaljno obavjestavaju o pet dnevnih namaza, o nacinu, vremenu i uvjetima njihova obavljanja.

Obavljanje namaza u sebi sadrzi mnoge koristi i fajde. To je svakako jedan od najznacajnih ibadeta putem kojeg se postize skrusenost i poniznost Allahu, dz.s. On puni srce imanom i velicanjem Allaha. A upravo to je materija kojom se postize trajna sreca i zadovoljstvo.

Namaz povecava iman, olaksava cinjenje dobra i odvraca od radenja zla:

"Namaz, zaista, odvraca od razvrata i od svega sto je ruzno; obavljanje namaza je najveca poslusnost!"(Al-Ankabut, 45)

Obavljanje namaza predstavlja najvecu pomoc robu u ostvarivanju njegovih, kako vjerskih, tako i dunjaluckih interesa. Kur'an jasno upucuje na to:

"Pomozite sebi strpljenjem i molitvom ..."(Al-Baqara, 45)

Potpuno i redovito obavljanje namaza jaca u covjeku zelju za radenjem dobra i olaksava cinjenje svih onih dijela u kojima je Allahovo zadovoljstvo. Na drugoj strani, on smanjuje uticaj negativnih poriva i nagona u covjeku koji ga nagone na grijeh.

Redovito obavljanje namaza u dzematu upucuje na to da covjek posjeduje iman i da je od onih koji ce biti spaseni. 

"Allahove dzamije odrzavaju oni koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje."(At-Tawba, 18)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: "Kada vidite covjeka da redovno obavlja namaz u dzematu, posvjedocite da je vjernik."

Onaj koji bude obavljao namaz upotpunjujuci ga na najljepsi nacin, uspjece na onome svijetu i bice od onih koji su sretni. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaze: "Prvo za sto ce rob biti pitan jeste namaz, pa ako njegov namaz bude ispravan uspjet ce i bit ce spasen."

Pored spomenutih, namaz sa sobom nosi jos mnogo drugih koristi. Njime se upotpunjuje Islam, jer on predstavlja jedan od njegovih najvecih temelja. Obavljanje namaza brise grijehe, povecava dobra djela i njime se postizu visoki stepeni i Allahova blizina. Zajednicko obavljanje namaza doprinosi povezivanju muslimana i jacanju njihovih medusobnih veza.

I naravno, najveca svrha namaza i njegov najuzviseniji cilj jeste prisustvo ljudskog srca tokom namaza i neprestana svijest da se rob nalazi pred Uzvisenim Gospodarom i da se obraca Njemu, nadajuci se Njegovoj nagradi i strahujuci od Njegove kazne. Jer dvojica ljudi mogu klanjati iza istog imama i u istom safu, rame uz rame... I dok je srce jednoga od njih prisutno i pluta u blazenstvu dozivanja svoga Gospodara, srce drugoga je odsutno i kruzi po dunjaluckim smetljistima, daleko od njegova Gospodara.

Molimo Allaha da nas ucini od onih koji svoj namaz ponizno obavljaju.Ovome ummetu je propisano pet namaza tokom jednog dana i jedne noci. Allah, dz.s., kaze:

Šta je namaz?

- Namaz je skup pokreta praćen izgovaranjem određenih riječi.

- Namaz je komunikacija s našim Stvoriteljem i Gospodarem, kada Mu tijelom i riječima iskazujemo poslušnost i pokornost.

- Namaz su trenuci u kojima smo najbliže Allahu, Milostivome, i prilika kada molimo za oprost, ali i za ispunjenje želja i potreba, za otklonjenje nevolja, za  zaštitu od opasnosti i nesreće...

- Namaz je stub i temelj vjere: ako nema namaza - nema vjere;Allahova kazna se navlači ...           

 

Zašto klanjati ?

- Da li si musliman/ka?

- Musliman je onaj ko se pokorava Allahovoj volji.

- Musliman je onaj ko priznaje Allaha dž. š. kao svog Gospodara.

- Musliman je onaj ko spušta svoje čelo na zemlju pred uzvišenim i moćnim Allahom.

- Pitanje: Zašto moram imati gospodara ?

- Odgovor: Ti si ga imao oduvijek, imaš ga sada i imaćeš ga zauvijek. On je oduvijek, jer nije nastao, On je zauvijek, jer ga neće nestati. To je Allah. On te je stvorio i On ti je dredio kada ćeš Mu se vratiti, tj. umrijeti.

 - Zadnja poruka ljudima od Allaha s.v.t., glasi: ''Pokorite se Allahu, gospodaru i stvoritelju svjetova!! ''

- Klanjanje je znak pokornosti.

- Islam znači pokoravanje i predanost Allahu, s.v.t..

- Musliman je onaj koji se pokorio Allahu i potpuno se na Njega oslonio.

- Čovjek koji je donio posljednju Allahovu poruku je bio poslanik Muhammed s.a.v..

- Ljudi koji su očuvali zadnju Allahovu poruku su imami iz Ahlulbejta a.s (porodice poslanika Muhammeda s.a.v.)

- Pošto je poruka glasila 'Pokorite se samo Allahu, s.v.t.', poslanik Muhammed, s.a.v., je pokazao kako 'pokoravanje' i 'poslušnost' Allahu izgleda praktično u životu.

- Vijesnik islama, Muhammed, s.a.v., je klanjao i pokazao da je spuštanje čela na zemlju vrhunac pokornosti i poniznosti pred Allhom dž.š..

- Onaj ko se nije pokorio je ŠEJTAN. Šejtan ne klanja i on, također, ima svoje pristalice i sljedbenike.

- ... Prijatelju, da li si se upitao odakle ti dolaze ti glasovi koji te sprječavaju da se sagneš i spustiš čelo na tlo ... I ne zaboravi,  klanjaš se samo pred jednim, najmoćnijim, koji te imau šaci, htio ti to ili ne. I On ti je naredio da Mu se klanjaš...''

 

Kada ?

- U periodu od zore pa do izlaska sunca, klanjaj fedžr (sabah).

- Kada sunce dođe na sredinu neba pa do njegovog zalaska, to je vrijeme za zuhr (podne) i asr (ikindiju).

 - Od zalaska sunca pa do ponoći je period kada se klanjaju magrib (akšam) i 'iša (jacija).

 - Počeci i dužine ovih perioda zavise od geografskog položaja mjesta i godišnjeg doba.

 

Kako ?

- Da li si odlučio (la) da klanjaš ? I zašto?

- Odlučio-la sam da se približim svome Gospodaru, da izvršim svoju dužnost. (Kurbeten ilellah)

- Odlučiti i biti svjestan zašto počinjemo jednu radnju ibadeta (obožavanja Allaha dž.š.) se zove nijjet.

- Salat je duhovno čišćenje. Da bi se za to pripremili počinjemo sa čišćenjem tijela.

- Prije pristupa namazu potrebno je uzeti vudu (abdest).

- S odlukom da se približimo Allahu s.v.t., i da se pripremimo zanamaz :

          -Operi lice jednom.

          -Operi prvo desnu pa onda lijevu ruku sve do iza lakata.

          -Sada zavrni česmu i mokrom desnom rukom potari vrh glave odozgo prema dole.

          - Mokrim desnim dlanom potari vrh stopala desne noge od prstiju prema gore.

          - To isto uradi sa lijevom rukom po lijevoj nozi.

             Pogledaj detaljna pravila kod uzimanja abdesta.

 

 

          -Prema kibli!?

Kibla je Ka'ba koja se nalazi u Mekki na Arabijskom poluostrvu. Pronađi svoje mjesto na karti svijeta i orjentiši se. Raspitaj se.Pitaj onoga kome možeš vjerovati u svome mjestu ...

 

U osnovi, namaz se može sastojati od jednog, dva, tri ili četiri rekata (dijelova). Svaki rekat (dio) se sastoji od određenih položaja, pokreta i učenja na arapskom jeziku.

          - Ja ne znam arapski, šta da radim?

 

 Prvi rekat (dio) 

 

 Položaji: 1-Tekbiretul ihram (reći Allahuekber) ; 2-Kijam (stajanje unamazu); 3- Ruku (pregibanje); 4-Stajanje za trenutak pred polazak u sedždu; 5-Prva sedžda; 6-Sjedenje za trenutak prije prelaska u drugu sedždu; 7-Druga sedžda; 8-Sjedenje;

 

Prije nego počneš ne zaboravi razlog (nijjet) zbog čega sve ovo radiš: ''Namjera nam je da se približimo Allahu i da izvršimo svoju obavezu.''

 

Počinjemo prvi rekat (pratiti slike iznad!!):

 

položaj 1: Podići ruke u ravninu lica i reći: ''Allahu Ekber''(Allah je Najveći)

 

 

El-hamdu lillaahi Rabbil 'aalemiin

(Hvala Allahu,Gospodaru svih svjetova)

Errahmaanir Rahiim

, (Milostivom, Samilosnom)

Maaliki jev middiin,

(Vladaru Sudnjega dana)

Ijjaake na'budu ve ijjaake nesta'iin,

(Samo Tebe obožavamo i samo Tebe za pomoć molimo)

Ihdinas siraatal mustakiim

, (Uputi nas na Pravi put)

Siraatal Lezine en'amte 'alejhim,

(Na put onih kojima si darovao Svoju milost i blagoslov)

Gajril magduubi 'alejhim vele ddaalliin,

 

 Ovo je bila suretul Hamd (fatiha).

 

Dalje učimo:

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,

((Počinjem) u ime Allaha, Milostivog, Samilosnog)

Kul Huvallaahu Ahad,

(Reci: Allah je jedan, jedini)

Allahus Samad

, (Allah je oduvijek i zauvijek. Nije ni o kome ovisan, a svi Njega trebaju)

Lem jelid ve lem juuled

, (Nema sina, niti je On ikome sin)

Ve lem jekullehu kufuven ahad

 

 

Ovo je bila suretul Ikhlas (Kulhuvallaah).

 

Sada, recimo 'Allaahu Ekber' (Allah je najveći), i pređimo u Ruku (položaj 3).

 

položaj 3: Gledamo između stopala i učimo:

          Subhaane Rabijel 'Aziimi ve bi hamdih (Slavljen jemoj Gospodar, veliki i Njemu hvala)

položaj  4: Uspravljamo se i izgovaramo:

          Semi' Allaahu li men hamideh ( Čuje Allah onoga ko Njega hvali)

 

 

položaj 5: Stavljamo čelo na zemlju. Zemlju!? Ili kamen. Kamen!? Ili drvo. Drvo!? Ovdje je važno naglasiti da u sedždi čelo mora biti položeno na nešto prirodno, ne na materijal koji je jestiv niti od kojeg se pravi odjeća. Također, sedžda se ne smije činiti na materijalu koji se ne smatra dijelom zemlje, kao što je zlato, srebro, plastika, asfalt, itd. Za sedždu je dovoljno ako nađemo pločasti kamen ili komad drveta ili komad čistog bijelog papira, ili pak imamo serdžadu (prostirku) od trske ili sličnog materijala.

 

Znači, kada nam je čelo ploženo na odgovarajući materijal,učimo:

 

 

 

 

 

Poslije ovog recimo opet Allaahu Ekber!

 

 

 

Sjednimo za trenutak (položaj da bi rekli Allaahu Ekber.

 

Ovim je završen prvi rekat (dio).

Podignimo se govoreći: Bi hav lillahi ve kuvvetihi akumu ve aku'd. (Allahovom pomoći i Njegovom snagom ustajem i sjedam)

 

 

Drugi rekat:

 

 

U stajanju (kijam), položaj 1, učimo isto kao u stajanju u prvom rekatu (Sura Kul Huvallaah se može učiti i drugi put, ili može biti zamijenjena drugom kratkom surom; Sura Elhamdu lillaah je, naravno, obavezna kao i u prvom rekatu)

 

Poslije toga kažemo 'Allaahu Ekber' i podignemo ruke ispred sebe, sastavimo i otvorimo dlanove prema gore i učimo dovu (položaj 2). Za primjer ćemo navesti kratku dovu:

 

  

Kažemo Allahu Ekber i pređemo u ruku, položaj 3, i učimo: Subhaane Rabbiijel Aziimi ve bi hamdih,  kao i u prvom rekatu.

 

Uspravimo se, položaj 4, i kažemo. Semi' Allaahu limen hamideh, Allaahu Ekber, kao i u prvom rekaatu.

 

Sada idemo u sedždu, položaj 5,  gdje učimo: Subhaane Rabbijel E'alaa ve bi hamdih,   kao i u prvom rekatu.

 

Sjednimo za trenutak, položaj 6, i proučimo:Allaahu Ekber; Estagfirullaahe Rabbi ve etuubu ilejh; AllaahuEkber,(isto kao i u prvom rekatu).

 

Učinimo i drugu sedždu, koja je potpuno jednaka prvoj, položaj 7.

 

Poslije druge sedžde sjednimo, položaj 8, i proučimo tešahud (izjava, svjedočenje), ovako:

Ešhedu en la ilahe illellahu vahdehu la šerikeleh,

(Izjavljujem i svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, jednog jedinog, kome se niko ne može pridružiti)

Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve Resuuluh,

(I, svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik)

Allahumme salli 'alaa Muhammedin ve Aali Muhammedin

 

Sada je važno reći: Ako se ovaj namaz sastoji samo od dva rekata, onda poslije tešahuda učimo i selame. Na primjer, ovo je slučaj kod jutarnjeg namaza, fedžr-a (sabaha), ili bilo kojeg drugog sunnet namaza od dva rekaata.

Za trenutak pretpostavimo da se radi o namazu od dva rekaata, pa proučimo selame ovako:

  Esselaamu 'alejke ejjuhen Nebijju ve rahmetullaahi ve berekaatuh, ((Allahov) Mir neka je tebi o Poslaniče, i Allahova milost i blagoslov)

Esselaamu 'alejnaa va 'alaa 'ibaadillaahis saalihiin,

((Allahov) Mir neka je nama i svim pravednim Allahovim robovima)

 

 

Čime je namaz od dva rekata završen. Sada, dok se još sjedi, mustehab je proučiti tesbih hazreti Fatime, a.s.: 34 puta Allahu Ekber, 33 puta El-hamdulillaah i 33 puta Subhanallaah, kao proučiti fatihu i dovu za umrle ili žive roditelje, rođake, prijatelje, sve vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke.

 

Kako klanjati namaz koji ima tri ili četiri rekata?

          -Namaz sa tri rekata: Primjer namaza sa tri rekata je večernji namaz, magrib (akšam). Kada se na sjedenju drugog rekata prouči tašahud, podigne se u treći rekaat. Na stajanju se uči  t r i  puta tesbihat arba'ah, koji ide ovako:     Subhaanallaahi vel hamdu lillaahi ve laa ilaahe illellaahu vallaahu ekber. (Slava pripada Allahu i hvala  pripada Allahu; nema drugog boga osim Allaha, Allah jenajveći.)

 

Poslije proučenog tesbihat arba'ah-a tri puta, pređe se u ruku, pa se obave dvije sedžde, kao i u predhodna dva rekaata. Onda se sjedne, prouči tašahud i onda, na kraju, i selami. Time je i magrib(akšam), namaz od tri rekaata završen.

 

          - Namaz od četiri rekata : Primjer namaza od četiri rekata su podne (zuhr), ikindija (asr) i jacija (iša). Vidjeli smo da kod namaza od tri rekata, poslije proučenog tešahuda na sjedenju drugog rekata, ustanemo i učimo tri puta tesbihat arba'ah. Kod namaza sa četiri rekata učinićemo isto. S tim što ćemo sjesti,sekundu-dvije, poslije druge sedžde u trećem rekaatu, reći 'Allaahu Ekber' i onda ustati za četvrti rekaat. Na stajanju četvrtog rekata učimo isto kao i u trećem rekatu, tj. tri puta tesbihat arba'ah. Poslije stajanja, pređemo u ruku, pa u dvije sedžde, onda sjednemo i proučimo tešahud sa selamima. Time je namaz od četiri tekaata završen.

 

 

Broj vadžib (obaveznih) rekata u pojedinim namazima:

1.Jutarnji namaz(fedžr ili sabah) ima 2 dva.

2. Podne namaz (zuhr) ima 4 četiri.

3. Asr namaz (ikindija) ima 4 četiri.

4. Večernji namaz(akšam ili magrib) ima 3 tri.

5. Noćni namaz (jacija ili 'iša) ima 4 četiri.

 

Broj sunnet (mustehab ili preporučenih) rekata za svaki namaz:

1. Jutarnji namaz ima dva sunnet rekata koji se klanjaju prije namaza.

2. Podne namaz ima osam sunnet rekata koji se klanjaju četiri puta po dva rekata prije namaza.

3. Asr namaz, također, ima osam rekata koji se klanjaju četiri puta po dva rekata prije namaza.

4. Večernji namaz ima četiri rekata koji se klanjaju u dva puta po dva rekata poslije namaza.

5. Noćni namaz ima dva rekata koji se klanjaju poslije namaza.

Esselaamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekaatuh. ((Allahov) Mir neka je vama, i Allahova Milost i Blagoslov).
(Bože! Blagoslovi Muhammeda i porodicu Muhammedovu.)
'Rabbigfir verh'am ve ente hajrur raah'imiin. (Gospodaru! Oprosti i smiluj se, jer zaista, Ti si Najmilostiviji.)
Vratimo se ponovo u sedždu (položaj 7) i proučimo isto kao iprvi put: Subhane Rabijel A'alaa ve bi hamdih.
Sada sjednemo (položaj 6) i kažemo Allaahu Ekber i još: Estagfirullaahe Rabbii ve etuubu ilejh, (Tražim da mi oprosti moj Gospodar i Njemu se sada vraćam).
Subhane Rabbijel A'alaa ve bi hamdih. (Slavljen je mojGospodar, najuzvišeniji i Njemu hvala)
Recimo 'Allaahu Ekber' i spustimo se na sedždu (položaj 5)
, (I, Njemu ravan niko nije )
(Ne na put onih na koje Si se rasrdio, niti na put onih koji su zalutali)
položaj 2: Spustiti ruke niz tijelo i učiti, na arapskom: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ((Počinjem) u ime Allaha,Milostivog, Samilosnog)
Sada kada si uzeo (la) abdest (vudu) okreni se prema kibli.


VAŽNOST NAMAZA

 

Uzvišeni Allah objavio je Kur'an Vjerovjesniku, s.a.v.s., da ga objasni ljudima: "A tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili." (An-Nahl, 44) Poslanik, s.a.v.s., je obavio ovu funkciju na najbolji mogući način. Jedan od najvažnijih propisa koje je objasnio ljudima i riječima i djelom jeste namaz. Namaz u islamu ima izuzetnu vrijednost i važnost. Na to upućuju sljedeće činjenice:

1 – Namaz je drugi islamski šart, odmah poslije kelime-i-šehadeta. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da je samo Allah Bog i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca ramazana i hadžu ko je u mogućnosti." (Buhari i Muslim)

Mnogi od nas znaju napamet islamske šarte ali, nažalost, ne obavljaju namaz, koji je drugi temelj naše vjere i spada u najobligatnije ibadete. Mi znamo da smo stvoreni samo radi ibadeta, radi obožavanja Allaha dž.š. Kaže Uzvišeni: "Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju." (Az-Zariyat, 56)

2 – Prvo za što će čovjek polagati račun na Sudnjem danu jeste namaz. Ako on bude prihvaćen bit će primljena i ostala djela, a ako on bude odbijen bit će odbijena i ostala djela. Allahov Vjerovjesnik, s.a.v.s., veli: "Prvo za što će čovjek polagati račun na Sudnjem danu je namaz. Ako bude ispravan bit će ispravna i ostala djela, a ako bude neispravan bit će neispravna i ostala djela." (Tirmizi)

U kakvom si ti stanju, brate muslimanu, ako se ne klanjaš svome Stvoritelju?! Moraš znati da je namaz stub vjere, bez koga vjera ne postoji. On je najvredniji tjelesni ibadet. Kaže Uzvišeni: "Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i namaz obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!" (Ta ha, 14) Uzvišeni Allah je naredio vjernicima: "O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite" (Al-Hadždž, 77) Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: "Glava stvari je islam a njen stub je namaz." (Tirmizi)

3 – Namaz je jasan znak po kome se prepoznaju iskreni vjernici. Kaže Uzvišeni: "Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i namaz obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali." (Al-Baqara, 1-3) "Ono što žele – vjernici će postići, oni koji namaz svoj ponizno obavljaju." (Al-Mu'minun, 1-2)

4 – On je veza između roba i njegova Rabba. Rob u namazu doziva svoga Gospodara i moli Ga. Musliman obavlja namaz pod abdestom, u čistom stanju. Stoji pred svojim Gospodarom svaki dan ponizno i sa strahopoštovanjem, zahvaljuje Mu na nebrojenim blagodatima koje mu je podario i moli Ga za oprost grijeha. Allahov Poslanik, s.a.v.s., veli: "Koji god musliman lijepo uzme abdest kada nastupi namasko vrijeme i obavi namaz sa strahopoštovanjem i propisno, time će mu Allah oprostiti prethodno učinjene grijehe, ukoliko nije činio velike; i tako je uvijek." (Muslim)

5 – Ko čuva namaz taj čuva svoju vjeru a ko ga izgubi taj gubi sve. Allah Uzvišeni nam je naredio da ga čuvamo: "Čuvajte namaze, redovito ih obavljajte, naročito središnji, i pred Allahom ponizno stojte." (Al-Baqara, 238)

6 – Islam je u srcu čovjeka u omjeru zastupljenosti namaza u njegovu srcu. On ima od islama onoliko koliko ima od namaza. Namaz je znak raspoznavanja muslimana. Kaže Vjerovjesnik, s.a.v.s.: "Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza." (Muslim) "Ugovor koji je između nas i njih je namaz, pa ko ga ostavi taj je nevjernik." (Tirmizi) Allah Uzvišeni kaže: "Obraćajući Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte namaz, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju." (Ar-Rum, 31)

Allah, dž.š., nas podstiče da namaz na vakat obavljamo, da ga ne odgađamo, a prijeti kaznom onima koji ga odgađaju i propuštaju: "A teško onima koji, kad namaz obavljaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju." (Al-Ma'un, 4-5)

7 – On je znak ljubavi između roba i Rabba i iskazivanja zahvalnosti na blagodatima.

8 – On odvraća čovjeka od razvrata i nevaljalih postupaka a pomaže mu da bude pokoran Allahu, dž.š. Uzvišeni kaže :"Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je najveća poslušnost! – A Allah zna šta radite." (Al-Ankabut, 45)

9 – Namaz je jedan od uzročnika za spuštanje i dobijanje Allahove milosti. Uzvišeni kaže: "A vi namaz obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost." (An-Nur, 56)

10 – Posljednja oporuka koju je Poslanik, s.a.v.s., izgovorio prije nego je preselio sa ovog svijeta su riječi: "Namaz, čuvajte namaz i one koji su u vašem vlasništvu!"

Veliki su plodovi i rezultati kada se namaz obavlja u džematu sa ostalim muslimanima:

a) čuvanje namaza je uzrok da Allah ukabuli ostala dobra djela,

b) njime se postiže sreća u srcu a otklanja tuga i briga. Uzvišeni kaže: "A srca se doista, kad se Allah pomene smiruju." (Ar-Ra'd, 28),

c) on sprječava čovjeka da čini razvrat i nevaljala djela,

d) on je uzrok oprostu grijeha i povećanju stepena kod Allaha, dž.š.,

e) postiže se međusobno upoznavanje, povezivanje i zbližavanje muslimana, tako da postaju poput jednog tijela.

 

Cijenjeni brate i poštovana sestro, tvoja džamija pita gdje si ti. Vrata džamije gledaju kada ćeš ih otvoriti. Tvoje mjesto u džamiji je prazno, čeka tvoj povratak. Razmisli, da li znaš nekoga ko se nakon smrti vratio, ko je dobio priliku za dodatni život? Šta čekaš?! Čekas li da ti smrt dođe u trenutku kad si u nemaru i da budeš jedan od onih za koje Allah kaže: "Kada nekom od njih smrt dođe, on uzvikne : 'Gospodaru moj, povrati me , da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio' – nikada ! To su riječi koje će on uzalud govoriti, pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti."

 

Na kraju, brate i sestro, iskreno se odazovimo Allahovim pozivima, a On je Stvoritelj, Opskrbitelj, Koji daje život i smrt. Uzvišeni Kaže: "O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas traži da činite ono što će vam život osigurati; i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova, i da ćete se svi pred Njim sakupiti." (Al-Anfal, 24)

Nema nam života bez imana, namaza, zikra i dobrih djela. Cijenjeni brate i poštovana sestro! Odgovorni ste pred Allahom ukoliko namaz propuštate i u džematu ga ne obavljate. Spremite odgovor na pitanje koje će neizostavno doći! Neka odgovor bude ispravan! Pripazite se da ne budete u skupini onih za koje je Uzvišeni Allah kazao: "Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a oni na šejtanovoj strani će sigurno nastradati." (Al-Mudžadala, 19)

 

 

 

Comments on this page:
Comment posted by pharmacepticacom, 07/02/2021 at 1:35pm (UTC):
side effects of tadalafil https://pharmaceptica.com/Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 152784 visitors (531015 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free