WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  ramazan
 

 

40 hadisa o ramazanu

1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko posti ramazan vjeruju

(misli se na male grijehe)

2. Ebu Hurejre, r.a., tako

11. Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je

 

22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, beri

23. Od Amra b. el-Asa, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Razlika izme

24. Od Sehl b. Sa'da , r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ljudi

25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Moji najdra

26. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona

27. Enes b. Malik, r.a., ka

36. Od, Aiše, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporu

ći i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio!đe, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: Kada nastupi ramazan, otvore se d

Tuma

3. Ebu Se'id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Allah

4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Allah Uzvišeni je rekao: Svako

5. Ebu Hurejre, r.a., tako
žennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu!čeći ovaj hadis Kadi Ijad napominje da se ovdje radi o jednoj vrsti savjesnijeg odnosa vjernika spram svojih djela, pa u tom mjesecu rade više dobra, što automatski doprinosi smanjenju zla, a uz smanjenje raznih zahtjeva pohota i strasti, onemogućavaju se pristupi šejtanu i na, taj način, oni izgledaju povezani!će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!čovjekovo djelo primada njemu, izuzev posta! On pripada Meni i Ja posebno za njega nagrađujem!đe, od Poslanika, s.a.v.s., prenosi: Post je štit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne rije

6. On, tako
či i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: Ja postim!đe, kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Tako mi Onoga u

7. On prenosi od Poslanika, s.a.v.s., i sljede
čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah is usta postača kod Allaha je bolji od mirisa miska!ći hadis: Posta

8. On, tako
č ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom!đe, prenosi i ovaj hadis: Svaki

9. Sehl b. Sa'd, r.a., prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., rekao: U D

10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., došao jedan beduin i, izme

čovjekov posao se višestruko nagrađuje. Dobro djelo se nagrađuje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvišeni rekao: On je Moj i Ja za njega nagrađujem. On ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!žennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! Oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!đu ostalog, ga upitao: Obavijesti me o onome što mi je Allah učinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec Ramazan, osim ako ti još nesto hoćeš dobrovoljno!čuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako kaže: Smutnja za

12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Zapostite kada vidite mla

13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko ve

Ovdje se misli, kako tvrde islamski u

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ša'bana!

Neki u

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!

16. Abdullah b. Mes'ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko ima mogucnost za brak, neka se

17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s., da je rekao: Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post šest dana ševvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post

18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., sli
čovjeka može biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!đak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ša'ban tridesetim danom!ć posti neki post neka ga onda i dovrši!čenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako dočekuje taj mjesec. Time se želi odvojiti nafila od farz-posta!čenjaci smatraju da je ovo Poslanikova, s.a.v.s., preporuka kako bi vjernik bio jači i spremnije dočekao ramazan!ženi, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije zaštićuje polni organ, a onaj koji to nije u mogućnosti, neka posti, jer je post jedna vrsta zaštite!čitave godine!čan hadis: Ko isposti ramazan zatim to poprati sa sest dana ševvala, kao da je

19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: Ko se ne pro

20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Pet dnevnih namaza, d

21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdare

čitavo vrijeme postio!đe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće!žuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi!žljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur'an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu!ćet!đu našeg posta i posta židova i kršćana je u ustajanju na sehur!će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom!ži robovi su oni koji najviše žure sa iftarom!čista!že: Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi našao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi nasao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode!

28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio!

29. Aiša, r.a., ka
že: Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim

30. Zejd b. Halid el-D
ženama bio džunub pa bi se tada okupao i postio!žuheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Ko pripremi iftar posta

31. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., došao kod Sa'da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, prou
ču, imaće nagradu kao i on, a da se postaču njegovi sevapi uopće ne umanju!čio dovu: Neka se kod vas ifare posta

32. Od Aiše, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: Ko je umro, a ostao je du

33. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je došao jedan

34. Od njega se, tako
či, neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki!žan post, napostiće za njega njegova najbliža rodbina!čovjek i rekao: Allahov Poslaniče, majka mi je umrla a ostala je dužna mjesec dana posta. Hoću li ja to za nju nadoknaditi?! Da - rekao je on - jer dug prema Allahu je najpreči da se obavi!đe, prenosi da je jedna žena došla Vjerovjesniku, s.a.v.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala dužna postiti mjesec dana, budući da je, ploveći morem, umrla i nije to izvršila. Poslanik, s.a.v.s., joj je rekao: Posti za svoju sestru!

35. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjeruju
ći i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi!čio: Tra

37. Aiša, r.a., ka
žite Lejletu-l-kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana!že: Pitala sam Poslanika, s.a.v.s.: Allahov Poslani

38. Od Aiše, r.a., se prenosi da je rekla: Kada bi nastupila zadnja tre

39. Abdullah b. Omer, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je boravio u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana!

40. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: Allahov Poslani
če, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći se nalazi Lejletu-l-kadr, šta bih u njoj učila? On je odgovorio: Uči: ALLAHUMME INNEKE 'AFUVVUN, TUHUBBU-L-'AFVE, FA'FU 'ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji oprašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti meni!ćina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noć u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što bolji!če, uputi me na djelo, s kojim ću, ako ga budem uradio, ući u Džennet! On mu odgovori: Da obožavaš Allaha, ne pripisujući mu druga, da obavljaš namaz, da daješ zekjat i da postiš ramazan! Beduin tada reče: Tako mi Onoga u čijoj je ruci moj život, ja na ovo ništa dodati neću! Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je tada rekao: Kome pričinjava zadovoljstvo da gleda u jodnog od stanovnika Dženneta, onda neka pogleda u ovoga!

 

Comments on this page:
Comment posted by effewotte, 03/18/2021 at 2:31pm (UTC):
[url=https://gcialisk.com/]viagra and cialis online[/url]Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 146727 visitors (490694 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free