WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  emanet
 


Ispunjavanje emaneta i povjerenih stvari

"Tri su emaneta: namaz, post i kupanje od dženabeta." ·

"Emanet su sve propisane stvari." ·

"Emanet su: vjera, propisi i kaznene odredbe." ·

"Emanet je: obavljanje namaza, izdvajanje zekata, post mjeseca ramazana, hodočašćenje Ka'be, istiniti govor, vraćanje duga, pravednost i poštenost pri vaganju, a teže od svega spomenutog jeste ono što je Uzvišeni Allah ostavio čovjeku na čuvanje." (Ibn-Mes'ud) ·

"Emanet su propisi i granice vjere." (Mudžahid) ·

"Emanet je sve ono čime su vjernci zaduženi i ono što im je zabranjeno." (Ebul-'Alije) ·

"Emanet je post, kupanje od dženabeta i sve što je od Šerijata manje poznato." (Zejd b. Eslem) ·

"Emanet je sve ono što ti povjere ljudi i ispunjavanje ugovora koje si sklopio s njima." Između spomenutih značenja i vrsta emaneta nema nikakvih suprotnosti. Emanet obuhvata sve stvari vjere: namaz, zekat i ostale 'ibadete; preuzimanje uprave nad narodom, pravedna podjela imetka, pomoć i ispunjavanje prava onog kome je učinjeno nasilje, pravednost pri suđenju i sl. Čuvanje tijela od svega zabranjenog je emanet. Tako je tvoj sluh emanet. Obaveza ti je da slušaš samo ono što će ti koristiti, poput Kur'ana, hadisa i onoga u čemu je korist za islam i muslimane. Dok ti nije dozvoljeno da dopustiš svojim ušima da slušaju ono što će štetiti tvome tijelu od psovke, ogovaranja, svađanja i zavađanja, lažnog svjedočenja i sl. Takođe, tvoje oko je emanet. Dozvoljeno ti je da njime gledaš samo ono što ti je Uzvišeni Allah dozvolio, a to je ono u čemu je korist za tebe.

Dok, nije ti dozvoljeno da svoj pogled spustaš na tuđe žene, tebi strane, prezrene fotografije s razgolićenim ženama i sve ono što ti je Uzvišeni Allah učinio strogo zabranjenim. Tvoj jezik, takođe, je emanet. Obaveza ti je da ga koristiš u učenju Kur'ana, čitanju hadisa, korisnih knjiga i svega onog čime te obavezao Uzvišeni Allah od učenja raznih zikrova, slavljenja i veličanja Allaha, subhanehu ve te'ala, zahvaljivanja Njemu Uzvišenom, popravljanja stanja među ljudima, naređivanja na dobro i odvraćanja od zla, kao i korištenja u dozvoljenim stvarima poput kupoprodaje i sličnih ugovora.

Dok, nije dozvoljeno čovjeku da svoj jezik koristi u ogovaranju, potvaranju, psovci, ismijavanju muslimana, narušavanju tuđe časti, ponižavanju drugih. Ko to bude činio pronevjerio je emanet jezika, a Allah, subhanehu ve te'ala, je zabranio pronevjeru rekavši kao što stoji u prijevodu značenja: "O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte i svjesno međusobno povjerenje ne poigravajte!" (El-Enfal, 27)

Takođe, došlo je u hadisu Ebu-Hurejre da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Doista će čovjek reći riječ i na nju neće obratiti pažnju, a zbog nje će biti bačen u Vatru dublje nego što je između Istoka i Zapada!" (Ahmed) Doista, svako dobro je u ustezanju od prekomjernog govora. Poruka svima nama o opasnosti jezika je u hadisu Mu'aza, radijallahu te'ala 'anh, kada mu je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "A zar ljudi neće biti bacani u Vatru na svoja lica ili svoje noseve, osim zbog svojih jezika?!" (Tirmizi) A prije svih Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao, kao što stoji u prijevodu značenja: "I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati." (El-Isra, 36)

Takođe, stomak je emanet i obaveza je da se u njega ne unosi osim ono što je Uzvišeni Allah dozvolio. Onaj koji u svoj stomak unese nešto od onog što je Allah, subhanehu ve te'ala, zabranio, pronevjerio je emanet stomaka. Pogledamo li ispravne prethodnike, vidjećemo ih da su svoje stomake čuvali od stvari koje su sumnjive, a kamoli od strogo zabranjenih stvari. Ebu-Bekr, radijallahu te'ala 'anh, imao je dječaka slugu koji bi mu svaki dan pripremao hranu. Svaki puta Ebu-Bekr, radijallahu te'ala 'anh, bi ga pitao za porijeklo hrane prije nego što bi je kušao, osim tog jednog dana kada je iz prevelike gladi, pojeo zalogaj ili dva prije nego što je pitao o porijeklu hrane. Kada je Ebu-Bekr upitao mladića za hranu, ovaj ga je obavijestio kako se u džahilijjetu bavio vračanjem i još od tada jedan mu je čovjek ostao dužan, pa mu je sada vratio taj dug u ovoj hrani. Čuvši to, Ebu-Bekr, radijallahu te'ala 'anh, je stavio svoja dva prsta u usta i povratio pojedeno.

Rekao je: "Tako mi Allaha! Skoro da me uništi! Čuo sam Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da kaže: "Svakom tijelu odhranjenom na haramu, vatra je najpreča!" (Ahmed i Darimi) Nečuvanje stomaka od harama povlači za sobom mnoge posljedice od kojih su i neprimanje dove i svakog dobrog djela. Takođe, ruka je emanet i obaveza je da se kao takva koristi samo u pokornosti Allahu, subhanehu ve te'ala. Da se njome ne dotiče osim ono što je dozvoljeno. Noga je emanet i kao takva treba da se koristi samo u pokornosti Svevišnjem Allahu, kao što je da se pješice ide u džamiju na namaze, na skupove zikra, znanja ili odlazak radi održavanja rodbinskih ili komšijskih veza, odlazak na određena mjesta radi pozivanja u dobro i odvraćanje od zla i sl.

Onaj koji svojim nogama bude odlazio na suprotna ovim, zabranjena mjesta, pronevjerio je emanet i na Sudnjem danu njegovo tijelo će svjedočiti protiv njega: "A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani, - oni prvi bit će zadržani, da bi ih sustigli ostali, - i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svedočiće protiv njih o onome što su radili." (Prijevod značenja Fussilet, 19-20) "Na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili." (Prijevod značenja En-Nur, 24)

Takođe, polni organ je emanet. Onaj ko svoje strasti bude zadovoljavao na dozvoljen način ispunio je emanet. U protivnom, ko pređe granicu dozvoljenog i bude činio blud pronevjerio je emanet i on je od onih koji svaku granicu zla prelaze: "A oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju!" (Prijevod značenja El-Mu'minun, 7) Znanje je emanet i njegovo ispunjavanje sastoji se u radu po tom znanju, pozivanju ljudi njemu i strpljenje na svemu tome. Onaj koji bude činio tako, ispunio je emanet svoga znanja i biće od onih koji će profitirati i uspjeti. Onaj ko ne bude radio po svome znanju, ne bude pozivao njemu, niti saburao na svemu tome, pronevjerio je emanet znanja i biće od sigurnih stradalnika, kao što nam je to Uzvišeni Allah prejasno stavio do znanja: "Tako mi vremena, - čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje." (Prijevod značenja El-Asr, 1-3)

Dakle, Uzvišeni Allah je pojasnio da je sve i jedan čovjek stradalnik osim onih koji imaju znanje: "oni koji vjeruju", koji rade po tom znanju: "dobra djela čine", koji pozivaju znanju i radu po njemu: "koji jedni drugima istinu preporučuju" i koji su strpljivi na traženju znanja, radu po njemu i pozivanju istom: "koji jedni drugima preporučuju strpljenje". Zbog toga, Imam Šafija je i rekao: "Da Uzvišeni Allah nije objavio dokaz protiv ljudi, osim u ovoj suri, ona bi im bila dovoljna!" Na učenom čovjeku je da ispuni emanet svoga znanja: da radi po svome znanju, podučava druge tom znanju, poziva ih i upućuje i strpi se na svemu tome. Onaj koji ne postupi tako, pronevjerio je emanet svoga znanja i poistovijetio se sa židovima, neka je Allahovo prokletstvo na njih, koji nisu radili po svome znanju, od kojih se utječemo Allahu, subhanehu ve te'ala, na svakom rekatu: "a ne na put onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali ..." (Prijevod značenja El-Fatiha, 7)

Takođe, dijete je kod čovjeka emanet. Ako ti Uzvišeni Allah podari dijete, muško ili žensko, moraš voditi računa o ovom daru, ovom emanetu. Zahvaljuj se svome Gospodaru na Njegovoj blagodati koju ti je podario, odgajaj svoje dijete ispravnim islamskim odgojem podučavajući ga Kur'anu, ispravnom vjerovanju i ubjeđenju, ispravnom šerijatskom pravu, u njegovo srce usadi stablo plemenitog morala, jer Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaže: "Otac neće pokloniti ništa vrijednije svome djetetu od lijepog ponašanja!" (Tirmizi i Hakim) Takođe, na tebi je da svoju djecu podučavaš i podstičeš na činjenje dobrih djela. Povedi ih sa sobom u džamiju, na predavanje, izgrađuj njihove ličnosti još od malena. Udalji ih što više od lošeg društva.

Neka ti bude uvijek na umu hadis koji govori o primjeru lijepog i lošeg društva, njegovim koristima i štetama. Žena je emanet, sva porodica je emanet i posluga je emanet, kao što je došlo u hadisu Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Doista, svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado. Imam, vođa je pastir i biće pitan za svoj narod. Čovjek je u svojoj kući pastir i biće pitan za svoje stado. Žena u čovjekovoj kući, takođe, je odgovorna za svoje stado. Sluga je pastir kada je u pitanju imetak njegovog gazde i on će biti pitan za svoje odgovornosti. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado." (muttefekun 'alejh) Na svakom pastiru je da svoje emanete, povjerene mu stvari, ispoštuje. U hadisu Ebu-Hurejre, radijallahu te'ala 'anh, Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaže: "Ispuni emanet, povjerenu ti stvar, onome koji ti ga je povjerio i nemoj varati onoga ko je tebe prevario." (Ebu-Davud, Tirmizi i Hakim)Znanje je emanet i njegovo ispunjavanje sastoji se u radu po tom znanju, pozivanju ljudi njemu i strpljenje na svemu tome. Onaj koji bude činio tako, ispunio je emanet svoga znanja i biće od onih koji će profitirati i uspjeti. Onaj ko ne bude radio po svome znanju, ne bude pozivao njemu, niti saburao na svemu tome, pronevjerio je emanet znanja i biće od sigurnih stradalnika. Od osobina vjernika koji će, inšaAllah, naslijediti Džennet, jeste i ispunjavanje emaneta, vođenje brige o povjerenim im stvarima.

Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "i koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim brigu brinu" (El-Mu'minun, , da bi zatim rekao: "oni su dostojni nasljednici, koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti." (Prijevod značenja El-Mu'minun, 9-10)

Takođe, u suri El-Me'aridž, kao što stoji u prijevodu značenja, Uzvišeni kaže: "i oni koji povjerene im emanete budu čuvali i ugovore svoje ispunjavali" (El-Me'aridž, 32), da bi zatim rekao: "oni će u džennetskim baščama biti počašćeni." (Prijevod značenja El-Me'aridž, 35) I mnoge druge riječi Uzvišenog Allaha koje govore o ispunjavanju emaneta, povjerenih stvari i preuzetih ugovora, obaveza.

Islamski učenjaci govoreći o emanetu spominju više vrsta, podjela i definicija, pa između ostalog, kažu: ·Comments on this page:
Comment posted by BagMeague, 03/12/2021 at 9:44am (UTC):
https://vskamagrav.com/ - kamagra 100Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 152780 visitors (530912 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free