WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  borci bitke na bedru
 

Borci Bedra

Rađeno po djelu: Rahatu-l-erwah fit-tewessul bi-ehli Bedr el-kiram (Rahat za duše u približavanju plemenitim borcima Bedra)

Muhammed, Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, – muhadžir

'Ali ibn Ebi Talib, radijallahu anhu, – muhadžir

Ebu Bekr Es Siddik, radijallahu anhu, – muhadžir

Omer ibn Hattab, radijallahu anhu, – muhadžir

Osman ibn 'Affan, radijallahu anhu, – muhadžir
(U izvornom dokumentu je u spisku boraca navedeno i ime Osmanovo pa smo ga uvrstili i mi. Međutim u sirama (Zapečaćeni džen. Napitak, str. 248; Muhammed od Ebu Bekra Siradžudina, str. 170) jasno je navedeno da je hz Osman po Poslanikovom naređenju ostao u Medini da njeguje svoju bolesnu ženu Rukajju koja će preseliti na ahiret prije povratka svoga oca sa Bedra. Zbog toga smatramo da je ovdje ime Osmanovo greškom uneseno a Allah najbolje zna.)

'Abbad ibn Kajs ibn 'Ajše, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abbad ibn Kajs ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn 'Abdullah ibn Ubejj, radijallahu anhu,- Hazredžija

'Abdullah ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn Džahš, radijallahu anhu, - muhadžir

'Abdullah ibn Džedd, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn Džubejr, radijallahu anhu, - Evsija

'Abdullah ibn Humejr, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn ibn Tarik, radijallahu anhu, - Evsija

'Abdullah ibn K'ab, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn Kajs ibn Halede, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn Kajs ibn Sajfijj, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn Mahreme, radijallahu anhu, - muhadžir

'Abdullah ibn Maz'un, radijallahu anhu, - muhadžir

'Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, - muhadžir

'Abdullah ibn Nu'man, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn Rabi', radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn Revaha, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn Sehl, radijallahu anhu, - Evsija

'Abdullah ibn Seleme, radijallahu anhu, - Evsija

'Abdullah ibn Suhejl, radijallahu anhu, - muhadžir

'Abdullah ibn Suraka, radijallahu anhu, - muhadžir

'Abdullah ibn Šerik, radijallahu anhu, - Evsija

'Abdullah ibn 'Umejr, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn 'Urfute, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn Zejd ibn 'Asim, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdullah ibn Zejd ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdurrabi ibn Hikk, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Abdurrahman ibn 'Avf, radijallahu anhu, – muhadžir

'Abdurrahman ibn Džebr, radijallahu anhu, - Evsija

'Adijj ibn Ebi Zagba', radijallahu anhu, - Hazredžija

'Adžlan ibn Nu'man, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Ahnes ibn Habib, radijallahu anhu, – muhadžir

'Ajdi Menaf, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Akil ibn Bukejr, radijallahu anhu, - muhadžir – šehid

'Amir ibn Bukejr, radijallahu anhu, - muhadžir

'Amir ibn Fuhejr, radijallahu anhu, - muhadžir

'Amir ibn Jezid, radijallahu anhu, - Evsija

'Amir ibn Muhalled, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Amir ibn Rebia', radijallahu anhu, - muhadžir

'Amir ibn Sa'd, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Amir ibn Seleme, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Amir ibn Umejje, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Ammar ibn Jasir, radijallahu anhu, - muhadžir

'Amr ibn Džemuh, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Amr ibn Ebi Serh, radijallahu anhu

'Amr ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Amr ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir

'Amr ibn Ijas, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Amr ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Amr ibn Mu'az, radijallahu anhu, - Evsija

'Amr ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Amr ibn Suraka, radijallahu anhu, - muhadžir

'Amr ibn Talk, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Antere mevla Sulejm ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Asim ibn 'Adijj, radijallahu anhu, - Evsija

'Asim ibn Husejn, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Asim ibn Kajs, radijallahu anhu, - Evsija

'Asim ibn Sabit, radijallahu anhu, - Evsija

'Asim ibn 'Ukejr, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Atijj ibn Nuvejre, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Avf ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

Behhas ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

Bera' ibn Me'rur, radijallahu anhu, - Hazredžija

Besbes ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Bešir ibn Sa'd, radijallahu anhu, - Hazredžija

Bešr ibnu-l Bera', radijallahu anhu, - Hazredžija

Bilal ibn Rebah, radijallahu anhu, - muhadžir

Budžejr ibn Ebi Budžejr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Dahhak ibn Abdi-'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Dahhak ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

Dahre ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Dukejn ibn Sa'd, radijallahu anhu, - muhadžir

Džabir ibn 'Abdullah, radijallahu anhu, - Hazredžija

Džebbar ibn Sahr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Džebr ibn 'Atik, radijallahu anhu, - Evsija

Džubejr ibn Ijas, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Dajjah ibn Sabit, radijallahu anhu, - Evsija

Ebu Davud ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Dudžane ibn Harše, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Ejjub ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Habbe ibn Malik, radijallahu anhu, - Evsija

Ebu Habbe ibn Sabit, radijallahu anhu, - Evsija

Ebu Habib ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Hajseme ibn Nejjehan, radijallahu anhu, - Evsija

Ebu Halid ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Hamra'e mevla Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Haridže ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Hasen ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Huzejfe ibn 'Utbe, radijallahu anhu, - muhadžir

Ebu Huzejme ibn Evs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Kajs ibn Mu'lla, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Katade ibn Ribi'jj, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Kejše mevla Resulillahi, sallallahu alejhi ve sellem, radijallahu anhu, – muhadžir

Ebu Lubabe ibn 'Abdil Munzir, radijallahu anhu, - Evsija

Ebu Mersed El Fenevijj ibn Husejn, radijallahu anhu, - muhadžir

Ebu Mes'ud ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Mulejl ibn Ez'ar, radijallahu anhu, - Evsija

Ebu Munzir ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Sebre ibn Ebi Ruhm, radijallahu anhu, - muhadžir

Ebu Seleme ibn 'Abdi-l Esed, radijallahu anhu, - muhadžir

Ebu Seljit ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Sinan ibn Mihsan, radijallahu anhu, - muhadžir

Ebu Sirme ibn Ebi Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Šejh ibn Ubujj ibn Sabit, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Talha ibn Sehl, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu Ubejde 'Amir ibnu-l Džerah, radijallahu anhu, – muhadžir

Ebu 'Ukajl ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Evsija

Ebu-l E'aver ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ebu-l Jesr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Enes ibn Malik mevla Resulillah, sallallahu alejhi ve sellem, radijallahu anhu, – muhadžir

Enes ibn Mu'az, radijallahu anhu, - Hazredžija

Erkam ibn Ebi-l Erkam, radijallahu anhu, – muhadžir

Es'ad ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

Evs ibn Havelijj, radijallahu anhu, - Hazredžija

Evs ibn Sabit, radijallahu anhu, - Hazredžija

Evs ibn Samit, radijallahu anhu, - Hazredžija

Fakih ibn Bišr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ferve ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Gannam ibn Evs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Habbab mevla 'Utbe, radijallahu anhu, - muhadžir

Habban ibni-l Eret, radijallahu anhu, - muhadžir

Habib ibn Esved, radijallahu anhu, - Hazredžija

Halid ibn Bukejr, radijallahu anhu, - muhadžir

Halid ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Halife ibn 'Adijj, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hallad ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hallad ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hallad ibn Rafi', radijallahu anhu, - Hazredžija

Hallad ibn Suvejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hamza ibn Abdil-Muttallib, radijallahu anhu, - muhadžir

Hamze El-Himiri, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hani ibn Nijar, radijallahu anhu, - Evsija

Haram ibn Milhan, radijallahu anhu, - Hazredžija

Haridže ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

Haridže ibni-l Himjer, radijallahu anhu, - Hazredžija

Haris ibn 'Arfedže, radijallahu anhu, - Evsija

Haris ibn Enes, radijallahu anhu, - Evsija

Haris ibn Evs-ibni Mu'az, radijallahu anhu, - Evsija

Haris ibn Evs-ibni Rafi', radijallahu anhu, - Evsija

Haris ibn Hatib, radijallahu anhu, - Evsija

Haris ibn Hazeme, radijallahu anhu, - Evsija

Haris ibn Hazeme, radijallahu anhu, - Hazredžija

Haris ibn Kajs, radijallahu anhu, - Evsija

Haris ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Haris ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

Haris ibn Nu'man, radijallahu anhu, - Evsija

Haris ibn Suraka, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

Haris ibnis-Simeti, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hatib ibn 'Amr, radijallahu anhu, - muhadžir

Hatib ibn Ebi Belt'a, radijallahu anhu, - muhadžir

Havelijj ibn Ebi Havelijj, radijallahu anhu, - muhadžir

Havvat ibn Džubejr, radijallahu anhu, - Evsija

Hiddaš ibn Katade, radijallahu anhu, - Evsija

Hilal ibn Mu'lla, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hiraš ibni-Simmet, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hubab ibn Munzir, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hubejb ibn 'Adijj, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hubejb ibn Isaf, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hubejl ibn Husejn ibn Bera, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hulejd ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Hunejs ibn Huzafe, radijallahu anhu, - muhadžir

Hurejm ibn Fatik, radijallahu anhu, - muhadžir

Hurejs ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

Husejn ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir

'Ijad ibn Zuhejr, radijallahu anhu, - muhadžir

Ijas ibn Evs, radijallahu anhu, - Evsija

Ijas ibnu-l Bukejr, radijallahu anhu, – muhadžir

'Imran ibn Husejn, radijallahu anhu, – muhadžir

'Isa ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Itban ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

Jezid ibn Ahnes, radijallahu anhu, - muhadžir

Jezid ibn Haram, radijallahu anhu, - Hazredžija

Jezid ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

Jezid ibn Kajs, radijallahu anhu, - muhadžir

Jezid ibn Munzir, radijallahu anhu, - Hazredžija

Jezid ibn Seken, radijallahu anhu, - Evsija

Ka'b ibn Džemmaz, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ka'b ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ka'b ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

Kajs ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Kajs ibn Mihsan, radijallahu anhu, - Hazredžija

Kajs ibn Muhalled, radijallahu anhu, - Hazredžija

Kajs ibn Sekn, radijallahu anhu, - Hazredžija

Katade ibn Nu'man, radijallahu anhu, - Evsija

Kudame ibn Maz'un, radijallahu anhu, - muhadžir

Kutbe ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

Lubejde ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ma'bed ibn 'Abbad, radijallahu anhu, - Hazredžija

Ma'bed ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Mahšijj ibn Mahšijj, radijallahu anhu, - muhadžir

Ma'kil ibn Munzir, radijallahu anhu, - Hazredžija

Malik ibn 'Amr, radijallahu anhu, - muhadžir

Malik ibn Duhsum, radijallahu anhu, - Hazredžija

Malik ibn Ebi Havalijj, radijallahu anhu, - muhadžir

Malik ibn Kudame, radijallahu anhu, - Evsija

Malik ibn Mes'ud, radijallahu anhu, - Hazredžija

Malik ibn Numejle, radijallahu anhu, - Evsija

Malik ibn Rabi', radijallahu anhu, - Hazredžija

Malik ibn Rifa', radijallahu anhu, - Hazredžija

Ma'mer ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir

Ma'n ibn 'Adijj, radijallahu anhu, - Evsija

Ma'n ibn Jezid, radijallahu anhu, - muhadžir

Mersed ibn Ebi Mersed, radijallahu anhu, - muhadžir

Mes'ud ibn Abdisa'd, radijallahu anhu, - Evsija

Mes'ud ibn Evs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Mes'ud ibn Rabi', radijallahu anhu, - muhadžir

Mes'ud ibn Sa'd, radijallahu anhu, - Hazredžija

Mes'ud ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

Mihdžei' ibn Salih, radijallahu anhu, - muhadžir – šehid

Mikdad ibn Esved, radijallahu anhu, - muhadžir

Mistah ibn Usaše, radijallahu anhu, - muhadžir

Mu'attib ibn Kušejr, radijallahu anhu, - Evsija

Mu'attib ibn 'Ubejd, radijallahu anhu, - Evsija

Mu'avviz ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Mua'vviz ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

Mu'az ibn Džebel, radijallahu anhu, - Hazredžija

Mu'az ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

Mu'az ibn Mai's, radijallahu anhu, - Hazredžija

Mu'az ibn Simmet, radijallahu anhu, - Hazredžija

Mubeššir ibn 'Abdulmunzir, radijallahu anhu, - Evsija – šehid

Mudlidž ibn 'Amr, radijallahu anhu, - muhadžir

Mudžzer ibn Zijad, radijallahu anhu, - Hazredžija

Muhammed ibn Mesleme, radijallahu anhu, - Evsija

Muhriz ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

Muhriz ibn Nadle, radijallahu anhu, - muhadžir

Mulejl ibn Vebere, radijallahu anhu, - Hazredžija

Munzir ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Munzir ibn Kudame, radijallahu anhu, - Evsija

Munzir ibn Muhammed, radijallahu anhu, - Evsija

Murare ibn Rebji', radijallahu anhu, - Evsija

Mu'sab ibn 'Umejr, radijallahu anhu, - muhadžir

Mu'ttib ibn 'Avf, radijallahu anhu, - muhadžir

Muzahher ibn Rafi', radijallahu anhu, - Evsija

Nadr ibn Haris, radijallahu anhu, - Evsija

Nevfel ibn 'Abdullah, radijallahu anhu, - Hazredžija

Nu'man ibn 'Abdu 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Nu'man ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Nu'man ibn 'Asr, radijallahu anhu, - Evsija

Nu'man ibn Ebi Hazeme, radijallahu anhu, - Evsija

Nu'man ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

Nu'man ibn Sinan, radijallahu anhu, - Hazredžija

Nu'man ibnu-l 'Ardž, radijallahu anhu, - Hazredžija

Osman ibn Maz'un, radijallahu anhu, - muhadžir

Rabi' ibn Ijas, radijallahu anhu, - Hazredžija

Rafi' ibn Gundžud, radijallahu anhu, - Evsija

Rafi' ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

Rafi' ibn Jezid, radijallahu anhu, - Evsija

Rafi' ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

Rafi' ibn Mu'lla, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

Rašid ibn Mu'lla, radijallahu anhu, - Hazredžija

Rebi'a ibn Eksem, radijallahu anhu, - muhadžir

Rib'ijj ibn Rafi', radijallahu anhu, - Evsija

Rifa' ibn 'Abdi-l Munzir, radijallahu anhu, - Evsija

Rifa't ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

Rifa't ibn Rafi', radijallahu anhu, - Hazredžija

Ruhajle ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sabih mevla Ebi 'As, radijallahu anhu, - muhadžir

Sabit ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sabit ibn Ekrem, radijallahu anhu, - Evsija

Sabit ibn Halid, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sabit ibn Hansae, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sabit ibn Hezzal, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sabit ibn Sa'lebe, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sa'd ibn Ebi Vekas, radijallahu anhu, – muhadžir

Sa'd ibn Es'ad, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sa'd ibn Hajseme, radijallahu anhu, - Evsija – šehid

Sa'd ibn Havle, radijallahu anhu, - muhadžir

Sa'd ibn Mu'az, radijallahu anhu, - Evsija

Sa'd ibn Osman, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sa'd ibn Rebi', radijallahu anhu, - Hazredžija

Sa'd ibn Suhejl, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sa'd ibn 'Ubade, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sa'd ibn 'Ubejde, radijallahu anhu, - Evsija

Sa'd ibn Zejd, radijallahu anhu, - Evsija

Sa'd mevla Hatib, radijallahu anhu, - muhadžir

Safvan ibn Vehb, radijallahu anhu, - muhadžir – šehid

Saib ibn Hallad, radijallahu anhu, - Hazredžija

Saib ibn Maz'un, radijallahu anhu, - muhadžir

Saib ibn Osman, radijallahu anhu, - muhadžir

Sajfij ibn Sevad, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sakf ibn 'Amr, radijallahu anhu, - muhadžir

Sa'lebe ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sa'lebe ibn Ganeme, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sa'lebe ibn Hatib, radijallahu anhu, - Evsija

Salim ibn 'Umejr, radijallahu anhu, - Evsija

Salim mevla Ebi Huzejfe, radijallahu anhu, - muhadžir

Sebe' ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sebre ibn Fatik, radijallahu anhu, - muhadžir

Sehl ibn 'Atik, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sehl ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sehl ibn Rafi', radijallahu anhu, - Hazredžija

Se'id ibn Zejd, radijallahu anhu, – muhadžir

Selejt ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Seleme ibn Eslem, radijallahu anhu, - Evsija

Seleme ibn Sabit, radijallahu anhu, - Evsija

Seleme ibn Selame, radijallahu anhu, - Evsija

Sevad ibn Gazzija, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sevad ibn Zurejk, radijallahu anhu, - Hazredžija

Simak ibn Sa'd, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sinan ibn Ebi Sinan, radijallahu anhu, - muhadžir

Sinan ibn Sajfijj, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sufjan ibn Bešir, radijallahu anhu, - Hazredžija

Suhejb ibn Sinan, radijallahu anhu, - muhadžir

Suhejl ibn Hunejf, radijallahu anhu, - Evsija

Suhejl ibn Rafi', radijallahu anhu, - Hazredžija

Suhejl ibn Vehb, radijallahu anhu, - muhadžir

Sulejm ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sulejm ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

Sulejm ibn Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Suraka ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Suraka ibn Ka'b, radijallahu anhu, - Hazredžija

Suvejbit ibn Sa'd, radijallahu anhu, - muhadžir

Šemmas ibn Osman, radijallahu anhu, - muhadžir

Šudža'i ibn Vehb, radijallahu anhu, - muhadžir

Talha ibn Ubejdillah, radijallahu anhu, - muhadžir

Temim ibn Ja'r, radijallahu anhu, - Hazredžija

Temim ibn Silm mevla beni Ganm, radijallahu anhu, - Evsija

Temim mevla Hiraš, radijallahu anhu, - Hazredžija

Tufejl ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir

Tufejl ibn Malik, radijallahu anhu, - Hazredžija

Tufejl ibn Nu'man, radijallahu anhu, - Hazredžija

Tulejb ibn 'Umejr, radijallahu anhu, - muhadžir

'Ubade ibn Bišr, radijallahu anhu, - Evsija

'Ubade ibn Hašhaš, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Ubade ibn Samit, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Ubejd ibn Ebi U'bejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Ubejd ibn Zejd, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Ubejde ibn Ebi 'Ubejde, radijallahu anhu, - Evsija

'Ubejde ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir – šehid
(U izvornom dokumentu uz ime Ubejde nema oznake da je šehid međutim u siri Ebu Bekra Siradžudina, Str. 180, navodi se da je smrtno ranjeni Ubejde pitao Muhammeda, alejhisselam, da li je on šehid i da je dobio potvrdan odgovor; uostalom zna se, to niko ne spori, da je Ubejde od rana koje je zadobio u dvoboju na Bedru umro par dana kasnije prilikom povratka u Medinu i odatle je sasvim jasno da je i on šehid; isto tako bez njega broj šehida ovdje navedenih bio bi 13 a zna se da je na Bedru bilo 14 šehida; radi svega ovoga odlučili smo da i uz ime Ubejde dodamo oznaku šehid iako iste nema u originalnom dokumentu.)

'Ubejde ibn Tejjehan, radijallahu anhu, - Evsija

'Ubejj ibn Ka'b, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Ukbe ibn Osman, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Ukbe ibn Vehb, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Ukbe ibn Vehb, radijallahu anhu, - muhadžir

'Ukkaša ibn Muhsin, radijallahu anhu, - muhadžir

'Umare ibn Hazm, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Umare ibn Zijad, radijallahu anhu, - Evsija

'Umejr ibn 'Amir, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Umejr ibn 'Avf, radijallahu anhu, - muhadžir

'Umejr ibn Hamam, radijallahu anhu, - Hazredžija – šehid

'Umejr ibn Haris, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Umejr ibn Ma'bede, radijallahu anhu, - Evsija

'Umejr ibn Vekkas, radijallahu anhu, - muhadžir – šehid

Unejs ibn Katade, radijallahu anhu, - Evsija

Usejd ibn Hudajr, radijallahu anhu, - Evsija

'Usejme Ešdže'i, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Utbe ibn 'Abdullah, radijallahu anhu, - Hazredžija

'Utbe ibn Gazvan, radijallahu anhu, - muhadžir

'Utbe ibn Rabi', radijallahu anhu, - Hazredžija

'Uvejm ibn Sa'id, radijallahu anhu, - Evsija

Vakid ibn 'Abdu Menaf, radijallahu anhu, - muhadžir

Vedia' ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Vedka ibn Ijas, radijallahu anhu, - Hazredžija

Vehb ibn Sa'd, radijallahu anhu, - muhadžir

Zejd ibn Eslem, radijallahu anhu, - Evsija

Zejd ibn Haridže, radijallahu anhu, - Hazredžija

Zejd ibn Haris, radijallahu anhu, - muhadžir

Zejd ibn Hattab, radijallahu anhu, - muhadžir

Zejd ibn Mu'lla, radijallahu anhu, - Hazredžija

Zejd ibn Muzejn, radijallahu anhu, - Hazredžija

Zejd ibn Vedi', radijallahu anhu, - Hazredžija

Zekvan ibn 'Abdi-Kajs, radijallahu anhu, - Hazredžija

Zijad ibn 'Amr, radijallahu anhu, - Hazredžija

Zijad ibn Seken, radijallahu anhu, - Evsija

Ziššimalejn ibn 'Abdi-'Amr, radijallahu anhu, - muhadžir– šehid

Zubejr ibnu-l 'Avvam, radijallahu anhu, – muhadžir

Zuhejr ibn Rafi', radijallahu anhu, - Evsija


Datum: 19.10.2005.
Comments on this page:
Comment posted by SypeLoape, 06/05/2020 at 2:52am (UTC):
Propecia Length To Take https://cheapcialisir.com/ - Cialis Lexapro Meds Category Lexapro <a href=https://cheapcialisir.com/#>Cialis</a> Cialis 5 Mg Precio VademecumAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 152777 visitors (530884 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free